Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Dla Mieszkańca

Centrum Wsparcia Doradczego Plus

Centrum Wsparcia Doradczego Plus

Projekt pn. Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus) obejmujący Obszar Funkcjonalny Strefa Przybrzeżna – część zachodnia (Łeba, Ustka, Gmina Główczyce, Gmina Ustka, Gmina Smołdzino oraz Gmina Wicko).

Przy wsparciu doradców ze Związku Miast Polskich projekt zakłada opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej obszaru partnerstwa, która stanie się fundamentem dla przygotowania strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna – część zachodnia. Opracowanie dokumentów potrwa do końca kwietnia 2023 r.

Projekt „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Strona projektu:
https://cofund.org.pl/projekty/centrum-wsparcia-doradczego-cwd-plus#project_about

cwdp 


Raport Diagnostyczny Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna – część zachodnia

Rysunek

Przedstawiamy Raport Diagnostyczny Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna – część zachodnia (Łeba, Ustka, Gmina Główczyce, Gmina Ustka, Gmina Smołdzino oraz Gmina Wicko). Jest to dokument, który stanie się jedną z podstaw w procesie budowania Strategii dla Obszaru Funkcjonalnego Strefy Przybrzeżnej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu oraz aktywnego udziału w procesie tworzenia Strategii.


Ankieta: badanie usług publicznych i potrzeb mieszkańców gmin Strefy Przybrzeżnej

Strefa przybrzeżna

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety o usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa "Strefa Przybrzeżna": gminy Główczyce, miasta Łeby, gminy Smołdzino, miasta i gminy Ustka oraz gminy Wicko.
Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju tego obszaru. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi. Formularz ankiety dostępny jest pod linkiem:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8venvjrg

 


Projekt STRATEGII TERYTORIALNEJ dla Obszaru Funkcjonalnego STREFA PRZYBRZEŻNA, przyjęty przez Radę Partnerów w dniu 01.03.2023 r. w Czołpinie

mapka 

Konsultacje projektu STRATEGII ROZWOJU STREFY PRZYBRZEŻNEJ

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Strefy Przybrzeżnej. Jest to dokument wyznaczający w perspektywie 2033 roku kierunki i priorytety wspólnego działania sześciu gmin: miast Łeba i Ustka oraz gmin wiejskich Główczyce, Smołdzino, Wicko i Ustka, przy wsparciu i zaangażowaniu Słowińskiego Parku Narodowego. Strategia pozwoli na zaplanowanie i realizację wspólnych działań oraz ułatwi pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla projektów, realizowanych na tym obszarze.

Tekst dokumentu dostępny jest pod linkiem

Strategia_dla_Strefy_Przybrzeżnej_projekt_2023-03-01_Rady_Partnerstwa_podpisany 

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 30 marca poprzez:

1)      Formularz konsultacyjny online, dostępny pod linkiem: https://forms.gle/LRAJz1BsSE9GSy5fA

2)      Formularz konsultacyjny w wersji papierowej, dostępny w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka w pokoju 109

3)      Udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, zaplanowanych:

-          09.03.2023, g. 16.00, gmina Główczyce – Świetlica Wiejska w Pobłociu, Pobłocie 10;

-          15.03.2023, g. 13.00, gmina Smołdzino – Smołdzino, Urząd Gminy, ul. Kościuszki 3;

-          27.03.2023, g. 17.00, miasto i gmina Ustka – Ustka, Urząd Miejski, ul. Wyszyńskiego 3;

-          28.03.2023, g. 15.00, miasto Łeba i gmina Wicko – Łeba, miejsce, ul. Kościuszki 90a.

Przekazane uwagi posłużą opracowaniu ostatecznej treści dokumentu, którego przyjęcie planowane jest na kwiecień 2023 roku. Zapraszamy do lektury dokumentu i przekazywania uwag.