Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: strona główna

„Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną na osiedlu Przewłoka I w miejscowości Przewłoka finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”.

RFRD_logomale 

„Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną na osiedlu Przewłoka I w miejscowości Przewłoka finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”.
Umowa nr 66/G/RFDS/2021
Wartość dofinansowania: 3 683 528,00 zł
Wartość całkowita: 7 367 057,00 zł
W ramach zrealizowanego zadania przebudowane zostały drogi gminne nr 101414G; 101415G; 101416G; 101417G; 101418G; 101420G; 101425G; 101419G; 101426G; 101421G, 101427G; 101423G; 101422G, ul. Staffa, ul. Tetmajera, ul. Wyspiańskiego, ul. Tuwima, ul. Asnyka, ul. Słowackiego, ul. Kochanowskiego i ul. Norwida o łącznej długości 2498 m (2,5 km). Droga ta stanowi połączenie komunikacyjne istotne dla mieszkańców miejscowości. W ramach operacji przebudowano drogi gminne wraz  z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz skrzyżowaniami. Zadanie realizowane było w latach 2021 – 2023.