Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: strona główna

„Olimpiada sportowa uczniów szkół podstawowych Gminy Ustka”.

fundacja_BGK_logo 

Z wielką przyjemnością informujemy, że Gmina Ustka uzyskała dofinansowanie w formie darowizny na realizację zadania pn. „Olimpiada sportowa uczniów szkół podstawowych Gminy Ustka”. Darowiznę w kwocie 18.400,00 zł przekazała Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego w ramach konkursu grantowego pod nazwą „Sport na Start 2023”.

W okresie od 25 września do 29 listopada 2023 roku zorganizowano szereg turniejów i zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych terenu Gminy Ustka.  
Organizatorzy gminnej olimpiady mieli na celu integrację dzieci\uczniów poprzez wspólną, zdrową rywalizację na polu sportowym. Jednocześnie, poprzez realizację zadania, wzmocniono i promowano nawyki zdrowego aktywnego stylu życia. Cel realizacji gminnej olimpiady łączy więc w sobie kilka niezwykle istotnych dla rozwoju dzieci, czynników. Bardzo ważnym dla nas aspektem jest tutaj również edukacja dzieci poprzez naukę przestrzegania zasady „fair-play”. Ponadto, tak szeroka (szereg dyscyplin w różnych kategoriach wiekowych rozłożona w czasie ponad 2 m-cy) organizacja olimpiady, miała również na celu zachęcenie RODZICÓW do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością fizyczną dzieci. Dlatego poprzez organizację przedmiotowych turniejów, wspomogliśmy Rodziców- urządzając sportowy czas dla dzieci oraz również zapraszając Rodziców do udziału w imprezie. Dodatkowo, wykorzystaliśmy obecność Rodziców naszych uczniów, aby raz jeszcze uzmysłowić i przypomnieć, że uczestnictwo Ich dzieci w formach aktywności czy to w szkole czy poza szkołą jest wspaniałą i jednocześnie najprostszą formą profilaktyki chorób cywilizacyjnych, takich jak nadwaga, otyłość, nowotwory czy cukrzyca, tak niestety powszechnych. 
Uważamy, że organizacja tak dużej imprezy sportowej jest do tego doskonałą okazją. Chcemy promować zdrowie wśród naszych dzieci i Ich rodzin. 
Olimpiada jest imprezą sportową organizowaną corocznie od kilku lat. Już dzisiaj zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu za rok! 

W przedmiotowym czasie zorganizowano następujące turnieje i zawody:
1.    Turnieje piłki nożnej (w 3 kategoriach wiekowych)
2.    Indywidualne biegi przełajowe (w 8 kategoriach wiekowych),
3.    Turniej tenisa stołowego, 
4.    Turnieje gier i zabaw dla klas I-III

 W ramach uzyskanego dofinansowania mogliśmy zakupić sprzęty niezbędne do przeprowadzenia turniejów oraz nagrody dla uczniów i drużyn. Ponadto w ramach darowizny sfinansowano transport uczniów oraz ich opiekunów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Objeździe, gdzie zorganizowane były turnieje i zawody.