Monday, 22 February 2021 13:49

Masz Głos 2021

Fundacja Batorego oraz Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE zapraszają organizacje społeczne, grupy nieformalne oraz aktywistów z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne - do zgłoszenia się do akcji Masz Głos 2021. Zgłaszający mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos.
Udział w akcji Masz Głos trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy dostają wsparcie merytoryczne, a także pomoc w przygotowaniu planu działania, określeniu celu i realizacji pomysłu we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Najlepiej współpracujące społeczności: mieszkańców z władzą samorządową mają szansę na prestiżową nagrodę Super Samorząd, przyznawaną przez Fundację Batorego. Nagroda przynosi gminie uznanie jako sprawnie funkcjonującej społeczności samorządowej.
Zgłoszenia do dnia 8 marca 2021 roku na stronie

https://www.maszglos.pl/aktualnosci/ruszamy-z-zapisami-do-masz-glos-2021/

 

Friday, 19 February 2021 13:30

Gmina Ustka na Instagramie!

Informujemy, że Gmina Ustka posiada oficjalny profil na portalu społecznościowym Instagram. Będziemy udostępniać zdjęcia z ciekawych miejsc, wydarzeń oraz komunikować się z naszymi followersami. Zachęcamy do obserwowania profilu gmina_ustka, komentowania, oznaczania oraz tagowania #gminaustka.

https://www.instagram.com/gmina_ustka/

 

Monday, 08 February 2021 08:00

Szanowny Mieszkańcu!

Przypominamy, że na terenie Gminy Ustka w m. Wodnica 70 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Swoje odpady można tam dostarczyć od wtorku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godz. od 8:00 do 14:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Jedyny koszt jaki trzeba ponieść to transport, bo odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pamiętajmy, że PSZOK przeznaczony jest wyłącznie dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Ustka, aby oddać odpady trzeba okazać się dokumentem tożsamości. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady dostarczane w sposób selektywny, umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów zgodnie z ich kategoriami, tj:

 • przeterminowane leki;
 • chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości (do 5Mg/mieszkańca/rok);
 • zużyte opony;
 • papier i tektura;
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
 • szkło;
 • bioodpady;
 • inne odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • tekstylia i odzież;
 • odpady niebezpieczne.

UWAGA! Do PSZOK-a nie przywozimy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Thursday, 04 February 2021 10:31

Uwaga podatnicy!

Własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej do wydania decyzji nie będzie już na decyzjach ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz nakazach płatniczych ustających wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego.
Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania zawierać nadruk imienia i nazwiska tej osoby wraz z podaniem jej stanowiska służbowego.
Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis art. 210 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), który stanowi: „Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.”

Page 5 of 122

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com