UWAGA!!! Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca do odwołania obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego!

Od niedzieli 15 marca br. obowiązują:

! zawieszenie międzynarodowego ruchu lotniczego i kolejowego
! zamknięcie granic RP, co stanowi jednocześnie zakaz wjazdu do kraju cudzoziemców
! przywrócenie kontroli granicznej
! 14 dniowa kwarantanna domowa dla osób powracających z zagranicy
! zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób
! zawieszenie działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania oraz lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie nieudzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej
! zawieszenie działalności gastronomicznej i rozrywkowej (kluby taneczne, nocne
i fitness, bary, puby, restauracje, baseny, siłownie, kina, teatry, biblioteki, kasyna)
! ograniczenie w sprawowaniu kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego (z zachowaniem wymogu uczestnictwa w trakcie kultu religijnego nie więcej niż 50 osób jednocześnie, wliczając osoby sprawujące kult religijny)
! zawieszenie działalności galerii handlowych, z wyłączeniem działających tam sklepów spożywczych, aptek i punktów usługowych
! możliwość ograniczenia wykonywania zadań przez urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym

 

Bez zmian pozostaje:

! ruch lotniczy, kolejowy i samochodowy wewnątrz kraju
! sklepy spożywcze, apteki oraz punkty usługowe pozostają otwarte – zarówno te zlokalizowane w centrach handlowych, jak również poza nimi
! działalność banków i innych placówek finansowych
! swobodny przepływ towarów w obszarze UE i strefy Schengen
! możliwość przygotowywania i dowozu na zamówienie posiłków z obiektów gastronomicznych
! ograniczenie lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie nieudzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku, gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawach:
! ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433)
! przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. 2020 poz. 434)
! czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. 2020 poz. 435)
! zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. 2020 poz. 436)

dostępnych na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU

Prosimy również o obserwowanie strony https://www.gov.pl/web/koronawirus
oraz stron i portali społecznościowych Gminy Ustka.

O wszystkich szczegółach i podejmowanych czynnościach na terenie Gminy Ustka będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Konsultacje MPZP w Gminie Ustka - Ankieta badania społecznego


Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu społecznym, które prowadzone jest w ramach sporządzanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Duninowo i części obrębu geodezyjnego Duninowo PGR. Państwa opinie wyrażone w badaniu zostaną wykorzystane do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Aby wypełnić ankietę prosimy o przejście na strone: https://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-mpzp-w-ustce-duninowo-badanie-spoleczne
i o otworzenie formularza poprzez przyciśnięcie, znajdującego się po lewej stronie, przycisku „weź udział !”.

Badanie społeczne będzie prowadzone do 31 marca 2020.

Konsultacje MPZP w Gminie Ustka - Ankieta badania społecznego

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu społecznym, które prowadzone jest w ramach sporządzanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Duninowo i części obrębu geodezyjnego Duninowo PGR. Państwa opinie wyrażone w badaniu zostaną wykorzystane do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Aby wypełnić ankietę prosimy o przejście na strone: https://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-mpzp-w-ustce-duninowo-badanie-spoleczne
i o otworzenie formularza poprzez przyciśnięcie, znajdującego się po lewej stronie, przycisku „weź udział !”.

Badanie społeczne będzie prowadzone do 31 marca 2020.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i na świecie związaną z koronawirusem SARS-CoV-2, Zakład Usług Wodnych w Słupsku informuje :
- faktury za miesiąc luty zostaną dostarczone przez konserwatorów do skrzynek pocztowych w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z odbiorcą oraz elektronicznie na podane przez Państwa adresy e-mail.
- na dzień 31.03.2020r. w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu i odczytu wodomierza, prosimy odbiorców usług, którzy nie posiadają wodomierzy z odczytem zdalnym o podanie informacji o stanie wodomierza:

 • bezpośrednio do działu rozliczeń na numer: 509-204-269; 59 844 97 74 (77)
 • za pośrednictwem strony www.zuw.slupsk.pl

Brak powyższej informacji skutkować będzie naliczeniem uśrednionego zużycia wody.
- opóźnienia związane z dostarczeniem faktur i wynikające z tego opóźnienia w płatnościach nie będą skutkować naliczeniem odsetek ustawowych.
- zaplanowane wymiany wodomierzy, plombowania i inne usługi u odbiorcy usług zostają wstrzymane do odwołania.

W ramach możliwości prosimy o ograniczenie kontaktu bezpośredniego z naszymi służbami wyłącznie do spraw niezbędnych i pilnych oraz załatwianie spraw urzędowych ? telefonicznie lub elektronicznie ?.

Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie poprzez:

 • stronę internetową: www.zuw.slupsk.pl
 • adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • kontakt telefoniczny:
  • Zgłoszenie awarii: 509 204 268 ( wodociągowa), 509 204 274 (kanalizacyjna).
  • Sekretariat: 603 204 151, 59 843 00 93
  • Dział Techniczny: 500 114 015
  • Rozliczenia: 509 204 269, 59 844 97 77 (74).
  • Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków: 510 129 743

Od 16 marca 2020 roku do odwołania komunikacja organizowana przez Powiat będzie funkcjonowała w ograniczonym zakresie wg feryjnego rozkładu jazdy. Nie będą realizowane kursy oznakowane literą S (wykonywane w dni nauki szkolnej). Prosimy o szczegółowe zwrócenie uwagi na oznakowania kursów w rozkładach jazdy i śledzenia bieżących komunikatów. W przypadku wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami PKS Słupsk i NordExpress.

Z dniem 15 marca zostaje zawieszone do odwołania połączenie autobusowe realizowane przez pks słupsk relacji ustka warszawa ostatni kurs odbędzie się w dniu 14 marca osoby, które zakupiły bilety na późniejszy termin proszone są o zgłoszenie się do: centrum informacji turystycznej, ul. marynarki polskiej 71 tel. 59 814 71 70

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Ustka

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów związaną z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że zajęcia dydaktyczne w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone od dnia 16 marca. Mając na uwadze fakt, że w dniu 13 marca przedszkola i szkoły podstawowe obowiązane są zapewnić opiekę dzieciom, proszę Państwa o rozwagę i korzystanie z tej opcji w sytuacjach wyjątkowych, tym bardziej, że odwołane zostają również dowozy dzieci do szkół. Informacje szczegółowe można uzyskać na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowo z uwagi na stale rosnące zagrożenie zarażenia koronawirusem i innymi chorobami grypopodobnymi, zdecydowałam – obok wypełniania zaleceń rządowych – o podjęciu działań minimalizujących ryzyko zachorowań mieszkańców naszej gminy.

Pomimo braku potwierdzenia przypadku koronawirusa w naszym regionie, w trosce o lokalną społeczność,odwołuję z dniem dzisiejszym wszelkie spotkania grupujące kilkanaście osób jednocześnie, w tym między innymi zajęcia na świetlicach wiejskich realizowanych zarówno przez TPZN oraz Centrum Kultury Gminy Ustka.

Obserwując dynamikę podejmowanych czynności i informacji docierających do Urzędu Gminy Ustka, często niepotwierdzonych oficjalnymi komunikatami, proszę o ograniczenie swoich wizyt w miejscach publicznych typu urzędy i załatwianie spraw za pośrednictwem skrzynek podawczych e-puap, adresów mailowych urzędów, faxów, względnie drogą telefoniczną.

Przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i zgłaszania wszelkich przypadków do Pomorskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupsku, a także do najbliższych oddziałów zakaźnych.

Będziemy starali się informować Państwa na bieżąco o docierających do nas decyzjach organów rządowych i wszelkich czynnościach podejmowanych na terenie naszej gminy.

Wójt Gminy Ustka
/-/ Anna Sobczuk-Jodłowska

Komunikat w pliku [.pdf]

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Ustka

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej dalej „COVID-19”

wprowadzam w budynku Urzędu Gminy Ustka specjalną strefę przyjmowania interesantów

obejmującą obszary wejść do urzędu:

1) obszar nr 1 – od wejścia głównego do schodów wprowadzających do pomieszczeń nr 1 – 12, następnie do Biura Obsługi Interesantów, dalej do schodów prowadzących na I piętro, dalej do wewnętrznych drzwi prowadzących do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
2) obszar nr 2 – od wejścia bocznego – ewakuacyjnego, do pomieszczeń obsługujących dowody osobiste i ewidencję ludności;

Informuję, że wejście boczne od ul. Dunina zostaje zamknięte.

Przyjęcia interesantów w Urzędzie w wyznaczonych strefach oraz kasa Urzędu
czynne będą w godzinach 09:00 – 11:00.

Ponadto wprowadzam obowiązek:

1) pomiaru temperatury osobom wchodzącym do Urzędu (w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,80C – nakazuję niewpuszczenie osoby do urzędu i poinformowanie o możliwości załatwienia sprawy telefonicznie, mailowo, faxem lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP),

2) wypełnienia krótkiej deklaracji z pytaniami pozwalającymi określić, czy osoba przybywająca do Urzędu w ciągu ostatnich 15 dni była w strefie zwiększonego ryzyka wg WHO lub miała bezpośredni kontakt z mieszkańcami lub powracającymi z tych regionów.

Wójt Gminy Ustka
/-/ Anna Sobczuk-Jodłowska

Komunikat w pliku [.pdf]

Strona 4 z 49

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…