GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

GRUPY  PRODUCENTÓW  ROLNYCH

Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadąjce osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej

mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu:

 • dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych,
 • poprawy efektywności gospodarowania,
 • planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości,
 • koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także
 • ochrony środowiska naturalnego.

 

ZOBACZ WYKAZ GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków publicznych pomocy finansowej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem określa ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach z 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm)

 

Grupy producentów rolnych funkcjonują jako przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną, pod warunkiem, że:

 • zostały utworzone przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów
 • działają na podstawie statutu lub umowy (aktu założycielskiego)
 • składają się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy (żaden z nich nie może posiadać więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników)
 • przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona
 • określą obowiązujące członków grupy zasady, dotyczące jakości i ilości dostarczanych grupie produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży.

Wykaz produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych minimalną roczną wielkość produkcji towarowej oraz minimalną liczbę członków grupy producentów rolnych określają Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Grupa producentów rolnych ma do wybory cztery formy prowadzenia działalności gospodarczej, porównanie tych form przedstawia poniższą tabela:

 

X

Spółdzielnia

Spółka z o.o.

Zrzeszenie

Stowarzyszenie

Charakter organizacji

gospodarczy,

ale również społeczny

gospodarczy

społeczno - zawodowy ale też gospodarczy

społeczny

Teren działania

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Terytorium RP

Bez ograniczeń

Członkowie organizacji

Osoby fizyczne

i prawne

Osoby fizyczne

i prawne

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne

Liczba członków założycieli

Co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne

 

1 i więcej

Co najmniej 10 osób fizycznych

Co najmniej

15 osób fizycznych

 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa: www.minrol.gov.pl.


Rejestracja grupy.

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej rejestracji grupy producentów rolnych składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę gminy, w przypadku gminy Ustka – Marszałek Województwa Pomorskiego.

Od decyzji marszałka przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa. Marszałek jest także organem nadzorującym działalność grup producentów rolnych: przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania przez grupę warunków zawartych w ustawie, przyjmuje roczne sprawozdania finansowe grup oraz wydaje decyzje administracyjne o stwierdzeniu zaprzestania spełniania warunków ustawowych i skreśleniu grupy z rejestru grup producentów rolnych.

 

Dodatkowe informacje, zgodne z ustawą z dnia 15 września 2000 roku:

 

Grupy producentów rolnych przez 5 pierwszych lat swojej działalności otrzymują wsparcie na pokrycie kosztów administracyjnych i założenia grupy.

Roczne płatności przez okres 5 lat w wysokości: 

 • do 5%, 4%, 3% i 2% wartości netto produkcji sprzedanej do sumy 1.000.000 euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku
 • 2.5%, 2%, 1.5% i 1.5% wartości netto produkcji powyżej 1.000.000 euro, sprzedanej odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku

Wsparcie nie może przekroczyć kwoty w pierwszym i drugim roku – 100.000 euro, w trzecim roku – 80.000 euro, w czwartym roku – 60.000 euro, w piątym roku – 50.000 euro.

  

WYKAZ DORADCÓW WSPIERAJĄCYCH GRUPY PRODUCENTÓW

ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

 

Ośrodek

Imię Nazwisko

Adres

Telefon

Faks

e-mail

PODR Gdańsk

Czesław
Elzanowski

76-200 Słupsk 2
Strzelino

(0-59)
847 12 88

(0-59)
847 12 81

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODR Gdańsk
Oddział Strzelino

Bogdan
Nowaczewski

76-200 Słupsk 2
Strzelino

(0-59)
847 12 88

(0-59)
847 12 81

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODR Gdańsk

Oddział Stare Pole

Sebastian
Zwierz

82-220 Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 21

(0-55)
270 11 11

(0-55)
270 11 62

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com