Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: strona główna

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Duninowo, Pęplino oraz Zimowiska

Europejski Fundusz Rolny

Projekt „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Duninowo, Pęplino oraz Zimowiska”, dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr 00008-65150-UM1110032/22 z dnia 16.11.2022
Wartość zadania: 2 687 859,57 zł Dofinansowanie: 1 822 124,00 zł