Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: strona główna

Badania mikrobiologiczne i ocena wizualna wody kąpielisk morskich na terenie Gminy Ustka

Gmina Ustka zrealizowała zadanie pn. „Badania mikrobiologiczne i ocena wizualna wody kąpielisk morskich na terenie Gminy Ustka”, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowalny zadania: 8 331,30 PLN
Kwota dofinansowania: 4 165,00 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku