Referat ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami i rolnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew dla osób fizycznych [WNIOSEK]
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [PROCEDURA]

 
ROLNICTWO:

 • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej [PROCEDURA] [WNIOSEK]
 • susza - dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych [WNIOSEK ]

 GOSPODARKA ODPADAMI:

Straż Gminna


Podejmowanie interwencji na zgłoszenie o naruszaniu porządku prawnego [PROCEDURA]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - Rodzina 500 + [PROCEDURA] [WNIOSEK - ZAŁĄCZNIK NR 1] [ZAŁĄCZNIK NR 2] [ZAŁĄCZNIK NR 3]

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO[PROCEDURA ] [WNIOSEK ] [Załącznik 2] [Załącznik 3] [Załącznik 4] [Załącznik 5] [Załącznik 7]
DODATEK MIESZKANIOWY [PROCEDURA] [WNIOSEK]
DODATEK ENERGETYCZNY [PROCEDURA ] [WNIOSEK]
KARTA DUŻEJ RODZINY [PROCEDURA ] [WNIOSEK O WYDANIE KARTY] [WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY]
OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY [PROCEDURA] [WNIOSEK]
KARTA SENIORA [PROCEDURA] [WNIOSEK]
ŚWIADCZENIE DOBRY START [PROCEDURA] [WNIOSEK]

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ


 

ZESPÓŁ DS. OBRONNYCH, OC, PPOŻ. I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

ZESPÓŁ DS. OBRONNYCH, OC, PPOŻ. I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 • wydawanie decyzji w sprawie wypłaty rekompensaty żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe [PROCEDURA]
 • wydawanie decyzji w sprawie uznania poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny [PROCEDURA]
 • wydawanie decyzji w sprawie świadczeń na czas mobilizacji [PROCEDURA]
 • wydawanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz OC [PROCEDURA]

Referat Finansowo - Księgowy

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Druki podatkowe

Uwaga! Z dniem 1 lipca 2019 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji :

- o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1104 ) - więcej...

- o gruntach i deklaracji na podatek rolny ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1105 ) - więcej...

- o lasach i deklaracji na podatek leśny ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1126 ) - więcej...

osoby fizyczne:
Zgłoszenie nowej nieruchomości do opodatkowania podatkiem od nieruchomości-osoby fizyczne lub zgłoszenie informacji [PROCEDURA] [IN-1.pdf] [IN-1.doc] [ZN-1A.pdf] [ZN-1A.doc] [ZN-1B.pdf] [ZN-1B.doc] [ZN-1C.pdf] [ZN-1C.doc]
Zgłoszenie gruntu leśnego lub zgłoszenie zmian w podatku leśnym-osoby fizyczne [PROCEDURA] [IL-1.pdf] [IL-1.doc] [ZL-1A.pdf] [ZL-1A.doc] [ZL-1B.pdf] [ZL-1B.doc] [ZL-1C.pdf] [ZL-1C.doc]
Zgłoszenie gruntu do opodatkowania podatkiem rolnym – osoby fizyczne lub zgłoszenie zmian [PROCEDURA] [IR-1.pdf] [IR-1.doc] [ZR-1A.pdf] [ZR-1A.doc] [ZR-1B.pdf] [ZR-1B.doc] [ZR-1C.pdf] [ZR-1C.doc]

osoby prawne:
Zgłoszenie obowiązku podatkowego lub zmian w zakresie podatku leśnego –osoby prawne [PROCEDURA] [DL-1.pdf] [DL-1.doc] [ZL-1A] [ZL-1B]
Zgłoszenie obowiązku podatkowego lub zmiany w zakresie podatku rolnego-osoby prawne [PROCEDURA] [DR-1.pdf] [DR-1.doc] [ZR-1A] [ZR-1B]
Zgłoszenie obowiązku podatkowego lub zmian w zakresie podatku od nieruchomości-osoby prawne [PROCEDURA] [DN-1.pdf] [DN-1.doc] [ZN-1A] [ ZN-1B]

 

pozostałe:
Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów [PROCEDURA] [WNIOSEK] [FORMULARZ-ROLNIK]
Odroczenie terminu płatności podatku [PROCEDURA] [WNIOSEK] [FORMULARZ-PRZEDSIĘBIORCA] [FORMULARZ-ROLNIK/RYBAK]
Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę [PROCEDURA] [WNIOSEK] [FORMULARZ-PRZEDSIĘBIORCA] [FORMULARZ-ROLNIK/RYBAK]
Rozłożenie na raty zapłaty podatku [PROCEDURA] [WNIOSEK] [FORMULARZ-PRZEDSIĘBIORCA] [FORMULARZ-ROLNIK/RYBAK]
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę [PROCEDURA] [WNIOSEK] [FORMULARZ-PRZEDSIĘBIORCA] [FORMULARZ-ROLNIK/RYBAK]
Umorzenie zaległości podatkowych [PROCEDURA] [WNIOSEK] [ OŚWIADCZENIE] [FORMULARZ-PRZEDSIĘBIORCA] [FORMULARZ-ROLNIK/RYBAK]
Udzielenie pisemnej informacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego [
PROCEDURA]
Przywrócenie terminu [
PROCEDURA] [WNIOSEK]
Ulga inwestycyjna [
PROCEDURA]
Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego [
PROCEDURA] [WNIOSEK]
Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [
PROCEDURA] [WNIOSEK]
Umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych [
PROCEDURA] [WNIOSEK]
Windykacja zaległości podatkowych [PROCEDURA]
ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI [PROCEDURA]  [WNIOSEK]
ODROCZENIE ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ [PROCEDURA]  [WNIOSEK]
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI [PROCEDURA]  [WNIOSEK]  OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ, MATERIALNEJ I FINANSOWEJ

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…