Oto logo strony. Piękne ono jest

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu mobilności!

Pomorskie_Badanie_ruchu 

Od połowy lutego do połowy czerwca 2024 roku w wylosowanych gospodarstwach domowych z terenu województwa pomorskiego ankieterzy zapytają mieszkańców o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu. Zebrane podczas badania informacje posłużą m.in. do dostosowania oferty transportu zbiorowego do potrzeb mieszkańców, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras komunikacji miejskiej. Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator. Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystywane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów gwarantujący, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Dane zebrane podczas badań będą przetwarzane w sposób właściwy i bezpieczny.

Więcej informacji o badaniu: https://pbpr.pomorskie.pl/home/pomorskie-badania-ruchu-2024/

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności