Oto logo strony. Piękne ono jest

Nabór kandydatów do Rady Seniorów Powiatu Słupskiego

nabór_kand 

Informujemy, że Starosta Słupski Paweł Lisowski ogłosił nabór kandydatów do Rady Seniorów Powiatu Słupskiego.

Prawo zgłoszenia kandydatów do Rady mają przedstawiciele podmiotów: Gminnych Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów oraz innych osób działających w ramach niezrzeszonych grup aktywnych seniorów w wieku powyżej 60 lat, działających wspólnie i na rzecz swojego środowiska – np. w klubach seniora.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 17 maja 2024 roku. Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami kandydatów należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk (Biuro Obsługi Mieszkańców, pok. 01).

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności