Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Wnioski

Referat ds. Inwestycji Gminnych

 Referat ds. Inwestycji Gminnych

  • Wydawanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam [PROCEDURA] [WNIOSEK 1] [WNIOSEK 2]
  • Wydawanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu [PROCEDURA] [WNIOSEK]
  • Wydanie uzgodnienia na etapie projektowania, na umieszczenia w pasie drogowym urządzenia nie związanego z gospodarką drogową [PROCEDURA] [WNIOSEK]
  • Wydawanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – prowadzenie robót w pasie drogowym [PROCEDURA] [WNIOSEK]