Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Konsultacje Społeczne

Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje projektu uchwały: w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. w terminie od 22 września 2023 roku do 9 października 2023 roku

Wójt Gminy Ustka ogłasza konsultacje projektu uchwały:
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2024 z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
w terminie od 22 września 2023 roku do 9 października 2023 roku
1. Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety
konsultacyjnej udostępnionej w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Ustce: www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „NGO”,„Konsultacje społeczne”, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.ustka.ug.gov.pl w zakładce informacjeorganizacje
pozarządowe, oraz w formie papierowej do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy
w Ustce – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, w poniedziałki, wtorki
oraz w czwartki w godzinach od 7:30- 15:30, w środy od godz.7:30 do godz. 17:00, w piątki
w godzinach od 7:30 do 14:00.
2. Podmiotami mogącymi brać udział w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 571) to jest:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tekst jednolity:Dz. U. z 2022, poz. 1599 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku
oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3. Konsultacje odbywają się na terenie Gminy Ustka i dotyczą podmiotów wymienionych
w ust. 2 niniejszego ogłoszenia posiadających siedzibę na terenie gminy Ustka lub
działających na rzecz gminy Ustka .
4. Sposób składania uwag i opinii: poprzez ankiety konsultacyjne dostępne na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Ustce: www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „NGO”,„Konsultacje
społeczne”, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.ustka.ug.gov.pl
w zakładce informacje-organizacje pozarządowe, oraz w formie papierowej do pobrania
w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka,
w poniedziałki, wtorki oraz w czwartki w godzinach od 7:30- 15:30, w środy od godz.7:30 do
godz. 17:00, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00.
5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały umieszczone są:
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ustce www.ustka.ug.gov.pl w zakładce
„Ogłoszenia” oraz w zakładce „NGO”, „Konsultacje społeczne”,
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem
bip.ustka.ug.gov. pl w zakładce informacje- organizacje pozarządowe,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustce,
4) w wersji papierowej we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Gminy –
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
5) W Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
6. Ogłoszenie wyników konsultacji wraz z uzasadnieniem akceptacji i odrzuceniem uwag
i opinii ukaże się w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji na:
1) stronie internetowej Gminy Ustka www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz
w zakładce „NGO”, „Konsultacje społeczne”
2) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem
bip.ustka.ug.gov. pl w zakładce informacje- organizacje pozarządowe,
3) w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce na tablicy ogłoszeń.
Za prowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich Urzędu Gminy w Ustce.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.