Przypominamy, że znowu można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Starosta Słupski informuje o organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w powiecie słupskim”. Zdjęcia można nadsyłać w kategoriach tematycznych:

 • Wiosna,
 • Lato,
 • Jesień,
 • Zima.

Swoje prace wraz z kartą zgłoszenia uczestnika oraz w przypadku dzieci i młodzieży z pisemną zgodą rodzica (opiekuna) należy składać w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Biurze Obsługi Mieszkańca – pok. nr 1, w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej zdjęcia.

Regulamin konkursu, wzór karty zgłoszenia uczestnika oraz zgoda rodzica (opiekuna) na udział w konkursie, dostępny poniżej oraz w siedzibie Starostwa w Biurze Obsługi Mieszkańca - pok. nr 1 i w Wydziale Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 316.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (59) 841 85 34.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stronie:

https://powiat.slupsk.pl/strona/konkurs-fotograficzny-cztery-pory-roku-w-powiecie-slupskim?fbclid=IwAR1HgQO7bKPA_YnvWCZioDvQYDxrqwhZHMaenX7SZCRaS99SDd8IS91sNQ4

Ogłaszamy wyniki IV edycji gminnego Konkursu na Najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Posesji w Gminie Ustka.

W tegorocznej edycji komisja konkursowa zobaczyła na żywo wszystkie zgłoszone posesje. Dzięki temu mogła dojrzeć to, co nie zawsze widoczne na zdjęciach a także ocenić wkład pracy własnej, pomysłowość oraz najwyżej punktowane dekoracje robione własnoręcznie.

Przedstawiamy zatem laureatów:

I miejsce - Pan Ziemowit Miloch (Zaleskie)

II miejsce - Pan Grzegorz Laskowski (Duninowo)
III miejsce - Państwo Katarzyna i Wojciech Łowczyk (Duninowo)
wyróżnienie - Państwo Beata i Tomasz Horbacz (Charnowo)
wyróżnienie - Państwo Beata i Wiesław Dobrowolscy (Przewłoka)

Wszystkim, którzy nadesłali zgłoszenia i pięknie udekorowali swoje posesje serdecznie dziękujemy!

Monday, 21 December 2020 10:11

Uwaga hodowcy drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku informuje o wystąpieniu pierwotnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu słupskiego. Mając powyższe na względzie bardzo  proszę hodowców drobiu jak i wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi HPAI, które mieszczą się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow

Friday, 04 December 2020 08:11

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców Gminy Ustka i wszystkich interesantów o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ustka  w dniu 24 grudnia 2020 roku. Zgodnie z Zarządzeniem nr 120. 43 .2020 Wójta Gminy Ustka z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych (za święto 15 sierpnia 2020 roku wypadającego w sobotę).

Friday, 04 December 2020 08:02

XXII Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 27 listopada 2020 roku odbyła się online XXII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu następujących spraw:

 • spraw finansowych: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego; zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy;  opłaty targowej oraz zmian w budżecie Gminy Ustka na 2020 rok.
 • gospodarki  drogowej: przejęcia przez Gminę Ustka od Powiatu Słupskiego spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą na działkach nr 115/2, 115/9 obręb Zaleskie PGR i 319/2 obręb Zaleskie; zawarcia porozumienia dotyczącego współpracy Gminy Ustka  z Gminą Miasto Gdańsk dotyczącej wspólnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację promocji produktu turystycznego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe; przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2021  z organizacjami pozarządowymi; zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Gminy Ustka.

Radni  zapoznali się z prezentacją projektu zagospodarowania tzw. Ryneczku w miejscowości Przewłoka i przyjęli Informację o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2020 roku. Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka  w  zakładce – Prawo Lokalne

Drodzy Mieszkańcy!

Wójt Gminy Ustka zaprasza do udziału w IV edycji gminnego konkursu na Najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Posesji w Gminie Ustka. Aby wziąć udział należy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz wykonać cztery zdjęcia udekorowanej posesji, w tym dwa zdjęcia w świetle dziennym oraz dwa po zmroku. Jeśli aktualnie panujące obostrzenia związane z epidemią na to pozwolą, komisja konkursowa dokona wizji terenowej zgłoszonych posesji. W przypadku braku możliwości odbycia wizji w terenie konkurs zakończy się rozstrzygnięciem na podstawie nadesłanych zdjęć. Termin zgłoszeń upływa 23 grudnia o godz. 17:00 Łączna pula nagród wynosi 4 000 złotych! Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się poniżej. Zapraszamy!

W ramach trwającej ewaluacji ex-post „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020” Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. prowadzi badania opinii mieszkańców na temat kluczowych zagadnień zawartych w ww. dokumencie. Miasto Słupsk, Powiat Słupski, Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica i Gmina Dębnica Kaszubska stanowią grupę dobraną ze względu na istniejące pomiędzy nimi silne relacje przestrzenne, takie jak suburbanizacja, dojazdy do pracy i szkół, połączenia komunikacyjne, dostępność transportową, dostępność usług publicznych, administracji oraz specjalistycznych usług medycznych. Strategia powstała jako efekt współpracy Miasta Słupska z gminami partnerskimi wzajemnie na siebie oddziałującymi i została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr IX/53/15 z dn. 15 marca 2015 r. Badanie ewaluacyjne prowadzone jest w celu podsumowania działań zrealizowanych w ramach Strategii, a powstałe wnioski pozwolą na sformułowanie podstawowych założeń do stworzenia nowej „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska 2030”.

Zapraszamy do aktywnego udziału w badaniu poprzez wypełnienie przygotowanej dla Państwa ankiety dotyczącej poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska, która znajduje się pod adresem

http://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/survey/index/sid/461242/newtest/Y/lang/pl

Ankieta będzie dostępna do 5 grudnia 2020 r.

Page 6 of 122

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com