Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku w załączeniu przesyła list Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku dotyczący prośby o przyłączenie się instytucji do działań edukacyjno-informacyjnych na temat "Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl.

 

 

Thursday, 15 April 2021 16:56

Ogłoszenie

Informujemy mieszkańców Gminy Ustka i wszystkich interesantów o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ustka i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 30 kwietnia 2021 roku (piątek). Jednocześnie w dniu 28 kwietnia 2021 roku (środa)
Urząd Gminy Ustka i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godz. 15.30.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 120. 21.2021 Wójta Gminy Ustka z dnia 14 kwietnia 2021roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego (za święto 1 maja 2021 roku wypadające w sobotę).

Zapraszamy do udziału w  XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizowanym przez Placówkę Terenową KRUS w Słupsku. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodoarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w linkach poniżej.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania skupiające się na wpływie pandemii na nasze życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego IRWiR PAN ponownie zwraca się do Państwa z prośbą o podzielenie się informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie. To już IV etap badań - poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwcu i wrześniu 2020 roku, a ich efektem była publikacja -

http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf

Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań,zachęcamy do wypełnienia ankiety. Całość badań nie przekracza 4-6 minut. Badania będą prowadzone w okresie od 26 marca do 9 kwietnia 2021 roku.

Link do ankiety

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf38Zf52Kb2zx42dKbWIHjuD_JOKalGDaI0B7LDfmi0s2pHfg/viewform

 

 

 

Thursday, 25 March 2021 15:01

Nagroda sportowa dla Adrianny Litwin

Miło nam poinformować, iż Wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska przyznała stypendium sportowe na okres sześciu miesięcy w wysokości 400 zł/mc oraz nagrodę sportową III stopnia w wysokości 300 zł brutto za zajęcie V miejsca na Halowych Mistrzostwach Polski U20 w skoku wzwyż oraz zdobycie II miejsca w skoku wzwyż na Mistrzostwach Polski U18 w Radomiu Pani Adriannie Litwin
Adrianna Litwin - mieszkanka Gminy Ustka - jest zawodniczką Klubu AML Słupsk oraz członkinią Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców województwa pomorskiego.
Serdecznie gratulujemy osiągnięć, życzymy wspaniałych wyników oraz wielu sukcesów w życiu sportowym. Gratulacje przekazujemy także Rodzicom oraz trenerom młodej lekkoatletki.

Friday, 12 March 2021 13:22

Szanowni mieszkańcy!

Na mocy zawartej umowy PGK Sp. z o. o. jako Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania (chipowania) pojemników do gromadzenia odpadów, należących do właściciela nieruchomości, elektronicznymi znacznikami w technologii RFID.
Znakowanie pojemników związane jest z potrzebą ich ważenia, co z kolei da podgląd na stopień segregacji wystawianych przez Państwa odpadów.
 
Ogólny harmonogram znakowania:
- do 30 kwietnia 2021 roku miejscowości: Rowy, Dębina, Przewłoka i Poddąbie
- do 30 kwietnia 2022 roku pozostałe miejscowości z terenu Gminy Ustka.

Dotychczas oznakowane zostały pojemniki właścicieli nieruchomości w miejscowości Rowy, Dębina, Przewłoka i Poddąbie. Chipowanie w kolejnych miejscowościach odbędzie się wg harmonogramu, który ukaże się na naszej stronie internetowej i Facebooku, gdy tylko otrzymamy go od Wykonawcy. Powiadomieni zostaną również Sołtysi poszczególnych miejscowości.

Ponadto informujemy, że do 30 kwietnia 2021 roku w przypadku gromadzenia odpadów w workach (plastik, szkło, papier i biodegradowalne), od Sołtysów miejscowości Rowy, Poddąbie oraz Dębina będzie można pobrać zestaw kodów kreskowych, do których zostanie przypisany adres nieruchomości oraz frakcja odpadu. Odbiór odpadów może odbywać się jedynie w workach opatrzonych otrzymanym kodem kreskowym.

Friday, 26 February 2021 07:34

Zwolnienia z opłaty za sprzedaż alkoholu

Szanowni Przedsiębiorcy!
Na podstawie art.31zzca ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rada Gminy Ustka podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty, przedłużenia terminu płatności opłaty i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Ustka.
Zgodnie z Uchwałą:

  • zwalnia się przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Ustka z należnej w 2021 roku II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
  • przedłuża się przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Ustka termin wniesienia należnej w 2021 roku III raty opłaty do dnia 31 października 2021 roku;
  • przyznaje się zwrot części pobranej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku w wysokości odpowiadającej jednej trzeciej opłaty rocznej, tym przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Ustka, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Warunkiem zwrotu jest złożenie wniosku, stanowiącego załącznik do uchwały w terminie do dnia 31 października 2021 roku.

Treść uchwały oraz wniosek dostępne są na stronie:
https://www.prawomiejscowe.pl/GminaUstka/document/705954/Uchwa%C5%82a-XXV_325_2021

 

Tuesday, 23 February 2021 12:59

Zgłoszenie do prac w komisji konkursowej

Wojewoda Pomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Termin zgłoszeń upływa 10 marca 2021 roku. Szczegółowe informacje, formularz i klauzula  RODO do pobrania na stronie:

https://www.gdansk.uw.gov.pl/5122-organizacje-pozarzadowe-zaproszenie-do-komisji-konkursowych

 

Page 4 of 122

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com