border=
Gmina Ustka otrzymała dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna Infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wednesday, 12 September 2012 10:32

"XXVIII Babiogórska Jesień"

W dniach 20-23 września 2012 roku delegacja Gminy Ustka będzie gościć w partnerskiej gminie Zawoja podczas lokalnej uroczystości „XXVIII Babiogórska Jesień”. „Babiogórska Jesień” – jest  dwudniową imprezą folklorystyczną  łączącą czynny wypoczynek z atrakcjami kulturalnymi gminy Zawoi. Wspólna zabawa u podnóża Babiej Góry zjednuje rzesze turystów, wczasowiczów i mieszkańców.
Thursday, 13 September 2012 12:22

Wycieczka seniorów

Dnia 12 września 2012 roku Stowarzyszenie „Pomocy Bene – Vita” w Ustce zorganizowało wycieczkę do S.P.N, Kluk oraz Łeby dla lokalnych seniorów z terenu Miasta i Gminy Ustka. Wycieczka została przygotowana dzięki środkom Miasta Gminy Ustka w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Aktywność Seniora” oraz ze środków zebranych podczas organizacji „X Dobroczynnego Pikniku Integracyjnego Na Rzecz Osób Starszych i Samotnych”, który miał miejsce 11 sierpnia 2012r.
Friday, 14 September 2012 13:51

"Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę"

Pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja "Sprzątanie świata - Polska", koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację "Sprzątanie Świata - Polska". Hasłem tym, nawiązującym do ludowej wyliczanki, chcemy Państwa zachęcić do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Tegoroczna akcja jest ostatnią przed wejściem w życie uregulowań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, najpóźniej 1 lipca 2013r. To wtedy powinny zniknąć z naszego krajobrazu dzikie wysypiska.
Thursday, 20 September 2012 09:46

Słupskie Pokopki 2012

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w IX edycji „Słupskich Pokopek, jednej z największych w regionie imprez wystawienniczo-promocyjnych odbywających się w okresie jesiennym  w naszym regionie. Przedsięwzięcie ma charakter pikniku promocyjno-handlowego podczas, którego prezentują się najwięksi producenci, przetwórcy branży ziemniaczanej.  Impreza swym zasięgiem daleko wykracza poza granice powiatu słupskiego z roku na rok przyciągając coraz większą grupę wystawców i kilkutysięczną publiczność. Patronat Honorowy nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. bł. ks. kmdr. Władysława Miegonia w Ustce w partnerstwie z Miastem i Gminą Ustka rozpoczął realizację projektu pn.: WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa 50 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Ustka oraz zwiększenie ich udziału w życiu społecznym i zawodowym. W ramach projektu zapraszamy na piknik integracyjny, który odbędzie się w sobotę 29 września. Serdecznie zapraszamy.
{ytpopup type="image" content="images/stories/piknik_niepelnosprawni/DSC_3640.jpg" width="400" height="300" title="Piknik integracyjny"}Piknik integracyjnyPiknik integracyjny{/ytpopup}
29 września 2012 roku w Centrum Charytatywno-Społecznym Caritas w Ustce-Lędowo odbył się piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych z Gminy Ustka. W pikniku uczestniczyły osoby niepełnosprawne i zaproszeni goście m.in. Burmistrz Miasta Ustka, Pan Jan Olech oraz w imieniu Wójta Gminy Ustka sekretarz, Pani Beata Pietrzyk  jak i przedstawiciele jednostek współpracujących  z osobami niepełnosprawnymi.
Monday, 22 October 2012 16:25

Święto Pieczonego Ziemniaka 2012

W dniu 20 października 2012 roku (sobota) w świetlicy wiejskiej w Gąbinie odbyła się impreza „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Na imprezę do Gąbina przyjechało ok. 150 dzieci - uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych ze świetlic z Możdżanowa, Starkowa, Pęplina, Wodnicy, Charnowa,. Machowina, Wytowna, Objazdy, Rowów i Słupska. Każda świetlica przywiozła ze zrobioną własnoręcznie kukłą dzierżącą w dłoni koszyk z ziemniakami.
Tuesday, 23 October 2012 09:58

Słodki finał ogólnopolskiego konkursu!

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Ustka został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Zdrowy pomysł na lepszy świat” Fundacja Czas Dzieci ogłosiła konkurs, którego zadaniem było przygotowanie projektu akcji skierowanej do dzieci, której - według autorów - szczególnie brakuje w otaczającej przestrzeni instytucji. Tematyka projektu powinna oscylować wokół zagadnień: zdrowie dziecka, edukacja kulturalna, ekologia lub sport (do wyboru jedno zagadnienie lub kilka). Projekt musiał być nowy, nierealizowany nigdzie indziej.
Tuesday, 30 October 2012 10:20

Informacja

Zgodnie z §2 Uchwały Nr XXII.262.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Ustka z siedzibą w Zaleskich i Gminnej Biblioteki Publicznej w Objeździe z siedzibą w Zaleskich w jedną instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury, Promocji i Sportu w Gminie Ustka informuję  że w celu efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, a także upraszczania struktur zarządzania Rada Gminy Ustka wyraziła zamiar połączenia ww. instytucji  z dniem 1 czerwca 2013 roku.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com