Od 01 lipca 2021 roku (czwartek) uruchomiona zostanie komunikacja publiczna na następujących liniach:

 • Linia nr 1: Lędowo – Ustka – Lędowo
 • Linia nr 2: Wodnica – Ustka – Wodnica.

Przewoźnik: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. Mieszkańców Gminy Ustka obowiązuje promocyjny cennik – bilet normalny 2 zł z możliwością skorzystania z wszystkich ulg ustawowych. Poniżej obowiązujące rozkłady jazdy.

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza? Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

 • imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
 • numer identyfikatora oraz hologram,
 • nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
 • okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
 • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
 • w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem  standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.

Wójt Gminy Ustka zaprasza na XXVI Rajd Rowerowy "Szlakiem Zwiniętych Torów" z Przewłoki do Poddąbia 3 lipca 2021 roku. Uwaga! W tym roku ulega zmianie godzina rozpoczęcia oraz miejsce startu! Zapisy od godz. 8:00 pod wiatą na placu rekreacyjno-sportowym na ul. Armii Krajowej w Przewłoce.

Start o godz. 10:00 przy placu rekreacyjno-sportowym na ul. Armii Krajowej w Przewłoce. Trasa (ok. 17 km):

 • Przewłoka - Zapadłe - Wytowno (punkt kontrolny) - Machowinko (punkt kontrolny) - Dębina (punkt kontrolny) - Poddąbie.
 • Dla zaawansowanych indywidualna trasa przez Rowy (30 km).
 • Na uczestników czekają koszulki rajdowe, gry i zabawy sportowe z nagrodami, pyszna zupa, chleb ze smalcem, ogórek kiszony oraz ciasta. Napoje, kiełbaski na ognisko oraz koce we własnym zakresie.

Regulamin

Wójt Gminy Ustka - Gminny Komisarz Spisowy w Ustce ogłasza ponowny otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert: od 15 czerwca 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku. Szczegóły naboru oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej.

W związku z prowadzeniem inwestycji pn. "Rozbudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na wodę pitną wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej na działce nr 1477 w Ustce, ul. Rybacka 1a, 76-270 Ustka" Sp. z o. o. "Wodociągi Ustka" informuje, że w nocy z 9 na 10 czerwca w godzinach pomiędzy  23:00 a 05:00 nastąpi WSTRZYMANIE DOSTAW WODY na obszarze Gminy Miasto Ustka (cały obszar) i Gminy Ustka (ulice: Armii Krajowej 1 i 2, ul. Gen. Grota- Roweckiego od 1 do 9).

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ustka!

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady gminy. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności, otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Sesja, podczas której odbędzie się debata oraz głosowanie zaplanowana jest na 24 czerwca 2021 roku.

Załączniki:

Szanowni mieszkańcy Rowów, Dębiny, Poddąbia, Przewłoki, Wytowna, Machowinka i Objazdy!!! Informujemy, że kolejny i obowiązkowy termin czipowania pojemników na odpady to 2 czerwca 2021 roku. Prosimy, aby w tym dniu od 6 rano wystawić swoje pojemniki. Przypominamy również o obowiązkowym oklejaniu kodami kreskowymi worków w przypadku nie posiadania pojemników.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku mając na uwadze dynamikę występowania ptasiej grypy w województwie pomorskim przesyła Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

Link do rozporządzenia

Thursday, 06 May 2021 11:27

Szanowni Państwo,

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku realizuje badanie ankietowe w ramach przeprowadzanego w województwie pomorskim audytu krajobrazowego. Celem audytu jest charakterystyka i ocena stanu krajobrazów występujących na obszarze województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się opinią na temat wyglądu miejsca zamieszkania, a także wskazanie najcenniejszych miejsc w okolicy miejsca zamieszkania oraz przykładów kultywowanych lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane w formie zbiorczej i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby badawcze.

Link do ankiety

Page 1 of 121

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com