Szanowni Państwo. Prosimy o zapoznanie się z zasadami pracy Urzędu Gminy Ustka. Więcej na stronie.
 • Różne
 • Gospodarka odpadami
 • Piszą o Nas
 • Konsultacje
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZYgodz 9:00 - 11:00 przyjmowanie zgłoszeń uczestników rajdu oraz wydawanie kart uczestnictwa -
Trasa rowerowa "SZLAKIEM ZWINIĘTYCH TORÓW". TURYSTO - ROWERZYSTO !     Gospodarze gminy Ustka
1.PARKI NARODOWE. Słowiński Park Narodowy działalność zainaugurował dnia 1 stycznia 1967 roku na mocy Rozporządzenia
Gmina Ustka utworzona została jako samodzielna jednostka administracyjna dnia 1 lipca 1976 roku. Położona jest na
 • 1
 • 2
Friday, 11 September 2020 11:39

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY USTKA

W związku z procedurą corocznych prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych planowane na 2021 rok.

Termin złożenia pisemnego zgłoszenia o planowanej powierzchni i rejonizacji powyższych upraw upływa 22 września 2020 roku. Zgłoszenia może dokonać zainteresowany producent lub punkt skupu. W zgłoszeniu planowanej na 2021 r. powierzchni upraw maku i konopi włóknistych należy ująć:

 • czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku / konopi włóknistych,
 • wskazanie gatunku uprawy ( mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste)
 • cel prowadzenia uprawy – cele zostały określone w art. 45 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.)
 • lokalizacja uprawy – na terenie jakiej gminy województwa pomorskiego planowana jest uprawa,
 • powierzchnia uprawy w ha na terenie danej gminy.

Pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni i rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych należy kierować na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Ponadto w dniach 29 września – 14 października 2020 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku, podczas których możliwe będzie dokonanie dodatkowego zgłoszenia. Więcej informacji można uzykać pod numerem tel.: (58) 32-68-635 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wednesday, 09 September 2020 14:49

NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA DYWERSYFIKACJĘ DZIAŁALNOŚCI RYBACKIEJ

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza armatorów, przetwórców i osoby zajmujące się obrotem produktów rybackich, a także pracowników sektora rybackiego do składania wniosków o dofinansowanie na poszerzenie zakresu świadczonych usług lub założenie własnej firmy.

 • Zainteresowani mogą otrzymać do 205 991,40 zł tyś. zł.
 • Poziom wsparcia wynosi 80% wartości projektu – dla podmiotów prowadzących łodziowe rybołówstwo przybrzeżne o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 508/2014.
 • Poziom wsparcia wynosi 50% wartości projektu – dla pozostałych podmiotów

Termin składania wniosków trwa od 01 września do 23 września 2020r. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce

Wszelkich informacji dotyczących naborów wniosków oraz szkolenia udzielają pracownicy SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA WSPARCIE TWORZENIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW PRODUKTÓW RYBACKICH

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza armatorów, przetwórców i osoby zajmujące się obrotem produktów rybackich, a także pracowników sektora rybackiego do składania wniosków o dofinansowanie na poszerzenie zakresu świadczonych usług lub założenie własnej firmy.

 • Zainteresowani mogą otrzymać do 193 540,26 tyś. zł.
 • Poziom wsparcia wynosi 50% wartości projektu.
 • Termin składania wniosków trwa od 1 września do 23 września 2020r.
 • Wnioski przyjmowane są w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce

Wszelkich informacji dotyczących naborów wniosków oraz szkolenia udzielają pracownicy SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA PODEJMOWANIE LUB ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z WODNYM POTENCJAŁEM OBSZARU

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza armatorów, przetwórców i osoby zajmujące się obrotem produktów rybackich, a także pracowników sektora rybackiego do składania wniosków o dofinansowanie na poszerzenie zakresu świadczonych usług lub założenie własnej firmy.

 • Zainteresowani mogą otrzymać do 222 408,50  tyś. zł.
 • Poziom wsparcia wynosi 80% wartości projektu – dla podmiotów prowadzących łodziowe rybołówstwo przybrzeżne o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 508/2014.
 • Poziom wsparcia wynosi 50% wartości projektu – dla pozostałych podmiotów
 • Termin składania wniosków trwa od 1 września do 23 września 2020r.
 • Wnioski przyjmowane są w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce

Wszelkich informacji dotyczących naborów wniosków oraz szkolenia udzielają pracownicy SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Wednesday, 09 September 2020 07:52

Bezpłatne badania mammograficzne

Szanowni Państwo,

informujemy, że  LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX MED środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy Panie,  co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystansu.  Przed badaniem pracownicy medyczni mierzą Paniom temperaturę i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań są także środki do dezynfekcji rąk.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:

 • Potęgowo – 25 września 2020 w godzinach od 8.00 do 11.30 przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Szkolna 2b
 • Damnica – 25 września 2020 w godzinach od 13.30 do 17.00 Centrum Edukacji i Kultury, ul. W. Witosa 11
 • Kępice – 25 września 2020 w godzinach od 8.00 do 15.00 Plac Wolności 1
 • Kobylnica – 28 września 2020 w godzinach od 8.30 do 11.30 przy Szkole Podstawowej, ul. Główna 63
 • Ustka – 28 września 2020 w godzinach od 13.30 do 17.30 przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Grunwaldzka 35

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Przypominamy, że badania wykonywane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi nie wymagają skierowania , a tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów  kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Dlatego też, zachęcamy wszystkie Panie, które z powodu pandemii nie mogły wykonać badań we wcześniej umówionym terminie o nie zwlekanie z rejestracją na mammografię.

Thursday, 03 September 2020 10:40

XIX Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 28 sierpnia 2020 roku odbyła się XIX  Sesja Rady Gminy Ustka , na której Rada Gminy podjęła uchwały  z zakresu następujących spraw:

 • spraw planistycznych: przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru obejmującego dz. nr 298/1 i 310/1, położone  w obrębie geodezyjnym Pęplino, zmiany MPZP dla obszarów: części  wsi Przewłoka   w jednostce przestrzennej nr 1 w gminie Ustka, Duninowo, Duninowo PGR, Starkowo, Możdżanowo, Pęplino.
 • gospodarki gruntami i odpadami  - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka, nadania nazwy ulicy w miejscowości Poddąbie, na działkach Nr 5/5, 5/7 oraz 123;
 • spraw finansowych:  zmian w budżecie gminy Ustka na 2020 rok, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2026;
 • spraw oświatowych - ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2020 roku, zorganizowania wspólnej obsługi szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym zmienionej Uchwałą Nr X.138.2019 z dnia 27 września 2019 r; określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021.

Rada Gminy przyjęła informację o zaawansowaniu inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2020 rok.

Uchwały i informacje dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Ustka w zakładce – Uchwały Rady Gminy

 

To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. Ze względu na stan epidemiologiczny, mając na względzie Państwa bezpieczeństwo, skorzystanie z owego  punktu spisowego możliwe jest po uprzedni umówieniu się na wizytę, dzwoniąc pod numer  59 815 24 32. W razie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchni gruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach, ochronie roślin, nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokładny zakres zbieranych informacji można odnaleźć na stronie http://spisrolny.gov.pl.

Bezpieczeństwo danych

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkich badaniach przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.  Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Thursday, 27 August 2020 11:54

Informacja dla Przedsiębiorców!

W celu dokonania zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia bądź wpisu do CEiDG należy umówić się telefonicznie z pracownikiem Urzędu Gminy Ustka pod numerem telefonu 59 815 24 22. Sprawę można załatwić wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Przypominamy o OBOWIĄZKU przekazywania przez mieszkańców, właścicieli nieruchomości i gospodarstw agroturystycznych sołectw Duninowo i Lędowo z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem przed przyjazdem turystów zagranicznych informacji do Centralnego Poligonu Sił Powietrznych. Obowiązek ten wynika z Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej.

Nie wywiązanie się z terminu dwutygodniowego przesłania informacji do CPSP przed przyjazdem turystów zagranicznych zamierzających korzystać z dostępu do plaży będzie skutkowało odmową uzyskania zgody ze strony Centralnego Poligonu Sił Powietrznych.

Jednocześnie przypominamy o konieczności poruszania się i korzystania z wyznaczonego szlaku. Dojście do plaży i zejście z plaży musi odbywać się tylko i wyłącznie wyznaczonym szlakiem. Obowiązuje kategoryczny zakaz schodzenia z wytyczonej trasy przejścia oraz wchodzenia na tereny nieobjęte porozumieniem! Brak dostosowania się do ww. informacji będzie skutkowało nakazem opuszczenia terenu należącego do Centralnego Poligonu Sił Powietrznych. Poniżej orientacyjny przebieg szlaku wraz z obowiązującymi zakazami.

Orientacyjny przebieg szlaku

/-/ Anna Sobczuk -Jodłowska
Wójt Gminy Ustka

Page 1 of 115

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com