piątek, 09 listopad 2018 08:46

Gratulacje z okazji setnych urodzin.


W dniu 8 listopada 2018 roku w swoim domu gościła nas Pani Zofia Stola - dostojna jubilatka, która obchodziła okrągłą rocznicę setnych urodzin. W imieniu Pani Wójt Anny Sobczuk Jodłowskiej, gorące życzenia wraz z listem gratulacyjnym złożył Z-ca Wójta Pan Krzysztof Wysocki.

 

List gratulacyjny

środa, 07 listopad 2018 08:04

Zmiana organizacji ruchu

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE WPROWADZENIA ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
Polbud-Pomorze Sp. z o.o. informuję, że w związku zrealizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku od granicy województwa do m. Ustka" dnia 28.11.2018 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonymi schematami tymczasowej organizacji ruchu zawartymi w Zarządzeniu nr 13/4/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot drogowych w pasach dróg wojewódzkich na terenie województwa pomorskiego.

Roboty będą prowadzone na odcinku: 3+850 – 4+340 oraz 5+250 – 5+750

Oznakowanie robót wg schematu nr 10.1 – jednostronne zajęcie jezdni i prowadzenie ruchu wahadłowego
– obszar niezabudowany

Wykonawca informuje, że w dniu 05.01.2019 wystąpią utrudnienia na skrzyżowaniu ul. Darłowskiej z ul. Wilczą związane z budową wodociągu. 


 

W dniu 31 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Ustka Przewodnicząca Terytorialnej Komisji Wyborczej Pani Adriana Wiaderna wręczyła nowo wybranym Radnym oraz Pani Wójt zaświadczenia o wyborze.

wtorek, 23 październik 2018 15:05

Zdrowi, aktywni, konstruktywni.

W dniu 27 lipca 2018 roku podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.05.04.02-22-0034/17 projektu pn. „Zdrowi-Aktywni-Konstruktywni” w ramach Działania 5- Zdrowie na \rynku pracy , Poddziałania 5.4.1- Zdrowie na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Gminą Miasto Ustka (Partnerem Wiodącym). Przedmiotem projektu jest wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w Urzędzie Miasta Ustka i Urzędzie Gminy Ustka.

W związku z występowaniem niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy Uczestnicy projektu, na podstawie pogłębionej analizy stanowiskowej opracowanej przez zespół specjalistów, zostaną objęci pomocą w formie (m.in.,): świadczeń zdrowotnych w postaci badań profilaktycznych, edukacji zbiorowej w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych wynikających ze stylu życia, kompleksowego działania na rzecz walki ze stresem, w tym wsparcia psychologa, udziału w różnych formach aktywności ruchowej (siłownia, basen, fitness), konsultacji z fizjoterapeutą, zabiegów rehabilitacyjnych, dostosowania stanowisk pracy, a także utworzenia punktów medycznych w obu Urzędach.

Planowany okres realizacji projektu: maj 2018- kwiecień 2020

Całkowita wartość projektu: 2 020 904,50 zł

Kwota dofinansowania projektu: 1 919 859,27 zł, w tym dla Gminy Ustka 694 540,27 zł

 

poniedziałek, 08 październik 2018 15:13

Zaproszenie na V Sesję Młodzieżowej Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie IV Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Ustka w dniu 10 października 2018 roku, godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24 (sala nr 112).

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy regulaminowe:
  1) otwarcie sesji
  2) ustalenie porządku obrad
  3) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Podjęcie stanowiska Młodzieżowej Rady Gminy Ustka w sprawie projektu Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie
  1) przyjęcia logo Młodzieżowej Rady Gminy Ustka.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marta Leman

Na mocy umowy zawartej z Ministrem Sprawiedliwości, Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła w swojej strukturze Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Formy pomocy, które Ośrodek świadczy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych są następujące:

1) pomoc prawna, w tym doradztwo i mediacje,
2) pomoc psychologiczna,
3) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychiatryczną,
4) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6) finansowanie przejazdów środkami komunikacji miejskiej publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
7) bony żywnościowe i towarowe (m.in. na  zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej)
8) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego (wycieczki szkolne, turnusy, kolonie itp.)
Pomoc udzielana jest jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres nie dłuższy niż 5 lat.

W Ośrodku pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu:

1. Osobisty w dniach:
poniedziałek     w godzinach   8.00 - 15.00
wtorek            w godzinach   8.00 - 15.00
środa               w godzinach 13.00 - 20.00
czwartek          w godzinach   8.00 - 15.00
piątek              w godzinach   8.00 - 15.00
sobota             w godzinach 11.00 - 15.00

2. Telefoniczny w dniach:

poniedziałek - piątek     w godzinach  8.00 - 20.00
sobota                       w godzinach  8.00 - 15.00

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonu 58 555 78 78 oraz 668 928 431 w celu umówienia terminu spotkania z osobą pierwszego kontaktu.

Plakat

piątek, 21 wrzesień 2018 14:18

Otwarcie PSZOK-a w m. Wodnica.

W związku z zakończeniem budowy gminnego PSZOKa w ramach realizacji projektu pn. „Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w miejscowości Wodnica na terenie gm. Ustka”

Wójt Gminy Ustka zaprasza w dniu 26 września 2018 roku o godz. 14.00 na oficjalne otwarcie punktu- adres Wodnica 70.

Zaprezentowane zostaną Państwu możliwości powstałego PSZOKa, m.in. infrastruktura PSZOKa, lokalizacja kontenerów oraz zastosowanie innowacyjnej rampy przeładunkowej.

Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w miejscowości Wodnica na terenie gm. Ustka

- Polbud-Pomorze informuje, że w ciągu DW203 w obrębie m. Zaleskie zostaną wyznaczone wyjazdy z budowy. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h, zakaz wyprzedzania oraz będą występowały lokalne zwężenia jezdni. Prosimy o zachowanie ostrożności i zastosowanie się do znaków.

- Polbud-Pomorze informuje, że w ciągu DW203 na odc. od skrzyżowania do m. Możdżanowo do m. Zaleskie będą prowadzone roboty drogowe. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 40 km/h i zakaz wyprzedzania. Prosimy o zachowanie ostrożności i zastosowanie się do znaków.

Strona 12 z 48

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…