Szanowni Państwo. Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy Ustka spowodowana epidemią koronowirusa. Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Gminy Ustka oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostaje dla interesantów zamknięty. Więcej informacji pod linkiem

W trosce o bezpieczeństwo Państwa w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i na świecie związaną z koronawirusem SARS-CoV-2, Zakład Usług Wodnych w Słupsku informuje :
- faktury za miesiąc luty zostaną dostarczone przez konserwatorów do skrzynek pocztowych w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z odbiorcą oraz elektronicznie na podane przez Państwa adresy e-mail.
- na dzień 31.03.2020r. w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu i odczytu wodomierza, prosimy odbiorców usług, którzy nie posiadają wodomierzy z odczytem zdalnym o podanie informacji o stanie wodomierza:

 • bezpośrednio do działu rozliczeń na numer: 509-204-269; 59 844 97 74 (77)
 • za pośrednictwem strony www.zuw.slupsk.pl

Brak powyższej informacji skutkować będzie naliczeniem uśrednionego zużycia wody.
- opóźnienia związane z dostarczeniem faktur i wynikające z tego opóźnienia w płatnościach nie będą skutkować naliczeniem odsetek ustawowych.
- zaplanowane wymiany wodomierzy, plombowania i inne usługi u odbiorcy usług zostają wstrzymane do odwołania.

W ramach możliwości prosimy o ograniczenie kontaktu bezpośredniego z naszymi służbami wyłącznie do spraw niezbędnych i pilnych oraz załatwianie spraw urzędowych ? telefonicznie lub elektronicznie ?.

Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie poprzez:

 • stronę internetową: www.zuw.slupsk.pl
 • adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • kontakt telefoniczny:
  • Zgłoszenie awarii: 509 204 268 ( wodociągowa), 509 204 274 (kanalizacyjna).
  • Sekretariat: 603 204 151, 59 843 00 93
  • Dział Techniczny: 500 114 015
  • Rozliczenia: 509 204 269, 59 844 97 77 (74).
  • Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków: 510 129 743

Od 16 marca 2020 roku do odwołania komunikacja organizowana przez Powiat będzie funkcjonowała w ograniczonym zakresie wg feryjnego rozkładu jazdy. Nie będą realizowane kursy oznakowane literą S (wykonywane w dni nauki szkolnej). Prosimy o szczegółowe zwrócenie uwagi na oznakowania kursów w rozkładach jazdy i śledzenia bieżących komunikatów. W przypadku wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami PKS Słupsk i NordExpress.

Z dniem 15 marca zostaje zawieszone do odwołania połączenie autobusowe realizowane przez pks słupsk relacji ustka warszawa ostatni kurs odbędzie się w dniu 14 marca osoby, które zakupiły bilety na późniejszy termin proszone są o zgłoszenie się do: centrum informacji turystycznej, ul. marynarki polskiej 71 tel. 59 814 71 70

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Ustka

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów związaną z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że zajęcia dydaktyczne w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone od dnia 16 marca. Mając na uwadze fakt, że w dniu 13 marca przedszkola i szkoły podstawowe obowiązane są zapewnić opiekę dzieciom, proszę Państwa o rozwagę i korzystanie z tej opcji w sytuacjach wyjątkowych, tym bardziej, że odwołane zostają również dowozy dzieci do szkół. Informacje szczegółowe można uzyskać na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowo z uwagi na stale rosnące zagrożenie zarażenia koronawirusem i innymi chorobami grypopodobnymi, zdecydowałam – obok wypełniania zaleceń rządowych – o podjęciu działań minimalizujących ryzyko zachorowań mieszkańców naszej gminy.

Pomimo braku potwierdzenia przypadku koronawirusa w naszym regionie, w trosce o lokalną społeczność,odwołuję z dniem dzisiejszym wszelkie spotkania grupujące kilkanaście osób jednocześnie, w tym między innymi zajęcia na świetlicach wiejskich realizowanych zarówno przez TPZN oraz Centrum Kultury Gminy Ustka.

Obserwując dynamikę podejmowanych czynności i informacji docierających do Urzędu Gminy Ustka, często niepotwierdzonych oficjalnymi komunikatami, proszę o ograniczenie swoich wizyt w miejscach publicznych typu urzędy i załatwianie spraw za pośrednictwem skrzynek podawczych e-puap, adresów mailowych urzędów, faxów, względnie drogą telefoniczną.

Przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i zgłaszania wszelkich przypadków do Pomorskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupsku, a także do najbliższych oddziałów zakaźnych.

Będziemy starali się informować Państwa na bieżąco o docierających do nas decyzjach organów rządowych i wszelkich czynnościach podejmowanych na terenie naszej gminy.

Wójt Gminy Ustka
/-/ Anna Sobczuk-Jodłowska

Komunikat w pliku [.pdf]

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Ustka

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej dalej „COVID-19”

wprowadzam w budynku Urzędu Gminy Ustka specjalną strefę przyjmowania interesantów

obejmującą obszary wejść do urzędu:

1) obszar nr 1 – od wejścia głównego do schodów wprowadzających do pomieszczeń nr 1 – 12, następnie do Biura Obsługi Interesantów, dalej do schodów prowadzących na I piętro, dalej do wewnętrznych drzwi prowadzących do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
2) obszar nr 2 – od wejścia bocznego – ewakuacyjnego, do pomieszczeń obsługujących dowody osobiste i ewidencję ludności;

Informuję, że wejście boczne od ul. Dunina zostaje zamknięte.

Przyjęcia interesantów w Urzędzie w wyznaczonych strefach oraz kasa Urzędu
czynne będą w godzinach 09:00 – 11:00.

Ponadto wprowadzam obowiązek:

1) pomiaru temperatury osobom wchodzącym do Urzędu (w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,80C – nakazuję niewpuszczenie osoby do urzędu i poinformowanie o możliwości załatwienia sprawy telefonicznie, mailowo, faxem lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP),

2) wypełnienia krótkiej deklaracji z pytaniami pozwalającymi określić, czy osoba przybywająca do Urzędu w ciągu ostatnich 15 dni była w strefie zwiększonego ryzyka wg WHO lub miała bezpośredni kontakt z mieszkańcami lub powracającymi z tych regionów.

Wójt Gminy Ustka
/-/ Anna Sobczuk-Jodłowska

Komunikat w pliku [.pdf]

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów związaną z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że zajęcia dydaktyczne w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone od dnia 16 marca.

Mając na uwadze fakt, że w dniach 12 i 13 marca przedszkola i szkoły podstawowe obowiązane są zapewnić opiekę dzieciom, proszę Państwa o rozwagę i korzystanie z tej opcji w sytuacjach wyjątkowych, tym bardziej, że odwołane zostają również dowozy dzieci do szkół.

Informacje szczegółowe można uzyskać na stronach:
Ministerstwa Edukacji Narodowej
http://www.gov.pl/web/edukacja

TVP INFO
http://www.tvp.info/47073365/premier-przedszkola-szkoly-i-uczelnie-wyzsze-w-calym-kraju-zamkniete-do-odwolania

Dodatkowo z uwagi na stale rosnące zagrożenie zarażenia koronawirusem i innymi chorobami grypopodobnymi, zdecydowałam – obok wypełniania zaleceń rządowych – o podjęciu działań minimalizujących ryzyko zachorowań mieszkańców naszej gminy.

Pomimo braku potwierdzenia przypadku koronawirusa w naszym regionie, w trosce o lokalną społeczność, odwołuję od dnia jutrzejszego wszelkie spotkania grupujące kilkanaście osób jednocześnie, w tym między innymi zajęcia na świetlicach wiejskich realizowanych zarówno przez TPZN oraz Centrum Kultury Gminy Ustka.

Obserwując dynamikę podejmowanych czynności i informacji docierających do Urzędu Gminy Ustka, często niepotwierdzonych oficjalnymi komunikatami, proszę o ograniczenie swoich wizyt w miejscach publicznych typu urzędy i załatwianie spraw za pośrednictwem skrzynek podawczych e-puap, adresów mailowych urzędów, faxów, względnie drogą telefoniczną.

Przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i zgłaszania wszelkich przypadków do:
Pomorskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupsku, pod numerami telefonów:
+48 59 843 12 91 lub +48 608 205 830

a także do najbliższych oddziałów zakaźnych::
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku 58 341 55 47
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 58 699 85 78

Będziemy starali się informować Państwa na bieżąco o docierających do nas decyzjach organów rządowych i wszelkich czynnościach podejmowanych na terenie naszej gminy.

piątek, 06 marzec 2020 13:03

VII SESJA RADY SENIORÓW GMINY USTKA

W dniu 5 marca 2020 roku odbyła się VII sesja Rady Seniorów. Podczas niej przyjęto sprawozdanie z funkcjonowania Rady Seniorów za 2019 r. oraz sprawozdanie z poprzedniej sesji. Ponadto dyrektor Centrum Kultury Gminy Ustka przedstawiła informacje o działaniach podjętych przez Centrum Kultury na rzecz seniorów w 2019 r., a pielęgniarka środowiskowa opowiedziała o chorobach ludzi w starszym wieku i profilaktyce zdrowotnej seniorów. Oprócz tego animator projektu ,,Srebrna Sieć” przedstawiła sprawozdanie z realizacji tego projektu za rok 2019.

W dniu 28 lutego odbyła się XV Sesja Rady Gminy Ustka, na której wręczono laureatom Konkursu nagrody na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową posesji.

Radni podjęli uchwały z zakresu:

- spraw planistycznych: zmiany MPZP dla działek nr 247, 249 i 251/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rowy, sporządzenia MPZP dla części obrębu geodezyjnego Zaleskie i Zaleskie PGR, scalenia i podziału części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Przewłoka

- zmian finansowych: w budżecie gminy Ustka na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2020 – 2026, opłacie miejscowej i uzdrowiskowe, od posiadania psów, poborze w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- spraw społecznych: współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Srebrna Sieć II”, określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ustka w 2020 roku, likwidacji Szkoły Podstawowej w Gąbinie, zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Ustka, powołania Komisji Statutowej do opracowania zmian Statutów Sołectw Gminy Ustka, przystąpienia Gminy Ustka do Związku Gmin Pomorskich oraz przyjęcia jego statutu.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2019 rok oraz Plan Pracy Rady Gminy Ustka na 2020 rok.

Strona 2 z 47

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…