Posiedzenie V Sesji Rady Seniorów Gminy Ustka odbędzie się w dniu 11 września 2019 roku o godz.1000 / w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24/p. Nr 112/

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) zatwierdzenie prawomocności obrad,
3) przedstawienie porządku obrad,
4) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

2. Zmiana w składzie osobowym Rady Seniorów.

3. Interpelacje i zapytania.

4. Dostępność usług medycznych dla seniorów w Gminie Ustka..

5. Wspieranie działań na rzecz tworzenia, rozwoju i usprawnienia opieki nad seniorami, kontynuowanie akcji na rzecz darmowych szczepień i badań profilaktycznych dla seniorów

6. Przedstawienie aktywnej mapy zagrożeń - spotkanie z Komendantem Policji w Ustce.

7. Spotkanie z sołtysami Gminy Ustka, omówienie aktualnych problemów seniorów. - informacja dotycząca organizacji konkursu "Srebrne serce" w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce projektu "Srebrna sieć"..

8. Wnioski Rady Seniorów Gminy Ustka do budżetu Gminy Ustka na rok 2020.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje, zakończenie obrad.

W dniu 30 sierpnia odbyła się IX Sesja Rady Gminy Ustka, na której w pierwszej kolejności podziękowano za dotychczasową współpracę Pani Marii Siudek Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zaleskich w związku z przejściem na emeryturę.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw planistycznych, tj. przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Pęplino, gmina Ustka oraz zmiany MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka – Osiedle gmina Ustka,

Radni podjęli uchwały z zakresu spraw finansowych w następujących sprawach : udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ustka, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zawarcia umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1112G Ustka – Objazda etap 2”, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2019 – 2025 i zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok.

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie regulaminów : utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka oraz korzystania z gminnych wiat piknikowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka.

Radni rozpatrzyli skargi na działalność Wójta Gminy Ustka z dnia 30 lipca 2019 roku i 29 lipca 2019 roku oraz zlecili Komisji Rewizyjnej dokonanie kontroli w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Sołtysów oraz rozpatrzenia informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy Ustka.

Rada Gminy upoważnienia Wójta Gminy Ustka do podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka a Gminą i Miastem Dobczyce oraz przyjęła informację o zaawansowaniu inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2019 rok.

Uprzejmie informujemy rolników, że komisja do spraw szacowania suszy dokonała oceny strat spowodowanych suszą w uprawach rolnych.

Prosi się zainteresowanych rolników o odbiór i podpisanie protokołów. Protokoły będą wydawane w siedzibie Urzędu Gminy Ustka w godzinach pracy Urzędu.

Szanowni Państwo,
Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od środy 28 sierpnia 2019 r. (od godz. 00:01) do wtorku 3 września 2019 r. (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytą w Polsce Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane także przy organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych, np. ministerialnego spotkania w Warszawie dotyczącego budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.
Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.
Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

Treść Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów

Wednesday, 28 August 2019 08:26

Piknik w Przewłoce

W dniu 24.08.2019 roku odbył się piknik rodzinny w Przewłoce. W słonecznej aurze, zarówno na dzieci jak i dorosłych czekało mnóstwo atrakcji.

Nie zabrakło wspólnych konkursów dla rodziców i ich pociech. Zwycięzcy zostali nagrodzeni upominkami.

Wśród atrakcji nie mogło zabraknąć kulinarnych smakołyków takich jak: grochówka, kiełbasa z ogniska, chleb z pysznym smalcem. Na deser każdy mógł skosztować pyszne ciasta, napić się kawy, herbaty lub innych orzeźwiających napojów.

Organizatorzy oraz mieszkańcy dziękują sponsorom za hojność.

Thursday, 18 July 2019 12:18

Drugie życie książęk

Drodzy mieszkańcy, czytelnicy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, w trosce o czystość środowiska i ograniczenie liczby odpadów, ogłasza zbiórkę i wymianę książek. Książki, nawet te niepotrzebne i nieprzydatne, nie są odpadem; mogą się przydać i być wartościowe dla kogoś innego.

Każdy, kto chce pozbyć się książek, może je oddać w trzech siedzibach Spółki, tj.: w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112, Bałtyckiej 11A oraz w Bierkowie 120. Stamtąd można również wziąć potrzebne lub poszukiwane tomy.
Książki również można zostawić w Urzędzie Gminy Ustka, przy ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.

Osobą do kontaktu w sprawie akcji jest p. Małgorzata Budnik-Żabicka tel. 59 843 72 55, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwości składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych Zagrożenie suszą na poziomie gminy Ustka http://susza.iung.pulawy.pl/tabele/2212011/

WNIOSEK

Wnioski należy składać na biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy Ustka w godzinach pracy Urzędu w terminie do 22 lipca 2019 r.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich ma zaszczyt zaprosić organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konferencji PRAKTYCZNE NARZĘDZIA DO EKONOMIZACJI DZIAŁAŃ NGO,
która odbędzie się 09.07.2019 r. w godzinach 10.00 - 14.30 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.

Potwierdzenie swojej obecności prosimy wysłać na maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 05.07.2019 r.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
tel./fax 59 840 29 20
www.cio.slupsk.pl

Page 7 of 49

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…