Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów związaną z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że zajęcia dydaktyczne w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone od dnia 16 marca.

Mając na uwadze fakt, że w dniach 12 i 13 marca przedszkola i szkoły podstawowe obowiązane są zapewnić opiekę dzieciom, proszę Państwa o rozwagę i korzystanie z tej opcji w sytuacjach wyjątkowych, tym bardziej, że odwołane zostają również dowozy dzieci do szkół.

Informacje szczegółowe można uzyskać na stronach:
Ministerstwa Edukacji Narodowej
http://www.gov.pl/web/edukacja

TVP INFO
http://www.tvp.info/47073365/premier-przedszkola-szkoly-i-uczelnie-wyzsze-w-calym-kraju-zamkniete-do-odwolania

Dodatkowo z uwagi na stale rosnące zagrożenie zarażenia koronawirusem i innymi chorobami grypopodobnymi, zdecydowałam – obok wypełniania zaleceń rządowych – o podjęciu działań minimalizujących ryzyko zachorowań mieszkańców naszej gminy.

Pomimo braku potwierdzenia przypadku koronawirusa w naszym regionie, w trosce o lokalną społeczność, odwołuję od dnia jutrzejszego wszelkie spotkania grupujące kilkanaście osób jednocześnie, w tym między innymi zajęcia na świetlicach wiejskich realizowanych zarówno przez TPZN oraz Centrum Kultury Gminy Ustka.

Obserwując dynamikę podejmowanych czynności i informacji docierających do Urzędu Gminy Ustka, często niepotwierdzonych oficjalnymi komunikatami, proszę o ograniczenie swoich wizyt w miejscach publicznych typu urzędy i załatwianie spraw za pośrednictwem skrzynek podawczych e-puap, adresów mailowych urzędów, faxów, względnie drogą telefoniczną.

Przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i zgłaszania wszelkich przypadków do:
Pomorskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupsku, pod numerami telefonów:
+48 59 843 12 91 lub +48 608 205 830

a także do najbliższych oddziałów zakaźnych::
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku 58 341 55 47
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 58 699 85 78

Będziemy starali się informować Państwa na bieżąco o docierających do nas decyzjach organów rządowych i wszelkich czynnościach podejmowanych na terenie naszej gminy.

Friday, 06 March 2020 13:03

VII SESJA RADY SENIORÓW GMINY USTKA

W dniu 5 marca 2020 roku odbyła się VII sesja Rady Seniorów. Podczas niej przyjęto sprawozdanie z funkcjonowania Rady Seniorów za 2019 r. oraz sprawozdanie z poprzedniej sesji. Ponadto dyrektor Centrum Kultury Gminy Ustka przedstawiła informacje o działaniach podjętych przez Centrum Kultury na rzecz seniorów w 2019 r., a pielęgniarka środowiskowa opowiedziała o chorobach ludzi w starszym wieku i profilaktyce zdrowotnej seniorów. Oprócz tego animator projektu ,,Srebrna Sieć” przedstawiła sprawozdanie z realizacji tego projektu za rok 2019.

W dniu 28 lutego odbyła się XV Sesja Rady Gminy Ustka, na której wręczono laureatom Konkursu nagrody na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową posesji.

Radni podjęli uchwały z zakresu:

- spraw planistycznych: zmiany MPZP dla działek nr 247, 249 i 251/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rowy, sporządzenia MPZP dla części obrębu geodezyjnego Zaleskie i Zaleskie PGR, scalenia i podziału części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Przewłoka

- zmian finansowych: w budżecie gminy Ustka na 2020 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2020 – 2026, opłacie miejscowej i uzdrowiskowe, od posiadania psów, poborze w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- spraw społecznych: współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Srebrna Sieć II”, określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ustka w 2020 roku, likwidacji Szkoły Podstawowej w Gąbinie, zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Ustka, powołania Komisji Statutowej do opracowania zmian Statutów Sołectw Gminy Ustka, przystąpienia Gminy Ustka do Związku Gmin Pomorskich oraz przyjęcia jego statutu.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2019 rok oraz Plan Pracy Rady Gminy Ustka na 2020 rok.

Thursday, 05 March 2020 08:12

Prace drogowo-kolejowe

Trakcja PRKiI S.A. działając jako Wykonawca Kontraktu o nazwie: Opracowanie dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych realizowanych w ramach projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa Słupsk - Ustka" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem §12 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 784) zawiadamia, że planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenie robót na czas remontu przejazdu drogowo - kolejowego w km 192+489 w ciągu linii kolejowej nr 405 planowany jest od 28.02.2020 r.

Informacja o wynikach Konkursu na Najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Posesji 2019/2020

Komisja konkursowa po merytorycznej ocenie kart zgłoszeniowych i załączonych zdjęć oraz przyznaniu punktacji wyłoniła następujących laureatów III edycji Konkursu na Najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Posesji 2019/2020, usytuowaną na terenie Gminy Ustka:

miejsce I – Piotr Szczepanik i Katarzyna Wysocka-Szczepanik
miejsce II - Katarzyna i Wojciech Łowczyk
miejsce III - Tadeusz Kulmatycki
wyróżnienie - Katarzyna Kardasińska
wyróżnienie - Grzegorz Laskowski

Wszystkich laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i wzięcie udziału w Konkursie.

Zawiadomienie Wójta Gminy Ustka z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk morskich usytuowanych na terenie Gminy Ustka.

Załączniki:
Treść zawiadomienia
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Ustka
Załącznik nr 1 do uchwały

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców Gminy Ustka i wszystkich interesantów o godzinach pracy Urzędu Gminy Ustka w okresie świątecznym:
- 24 i 31 grudnia 2019 roku – Urząd czynny do 14.00,
- 27 grudnia 2019 roku - Urząd Gminy będzie nieczynny,

Kasa urzędu w tych dniach otwarta będzie w godzinach od 8:00 do 9:00

Szanowni mieszkańcy,

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego informuje, iż od dnia 11 grudnia 2019 roku opłaty za amatorski połów ryb na łowiskach SPN można dokonywać tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu sprzedaży licencji wędkarskich znajdującego się na stronie http://www.slowinskipn.eparki.pl lub bezpośrednio w kasie SPN w Smołdzinie ul. Bohaterów Warszawy 1A, w godz. 8:00-15:00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy).

Przelewy tradycyjne NIE będą upoważniały do amatorskiego połowu ryb na łowiskach SPN.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 515 069 186 lub 519 157 659

Wednesday, 11 December 2019 16:20

Zaproś Marynarza na Święta

Drodzy mieszkańcy Gminy!

Nadarza się niezwykła okazja, aby ugościć w swoim domu z okazji Świąt Bożego Narodzenia jednego z amerykańskich Marynarzy służących w Jednostce Wsparcia Marynarki Wojennej USA w Redzikowie. "Zaproś Marynarza Na Święta" to program świąteczny skierowany do Was przez dowódcę JWMW Erica Williamsa:

Ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, chciałbym przestawić Wam mój program “Zaproś Marynarza na Święta”, czyli specjalny program świąteczny pod patronatem dowódcy NSF Redzikowo. Umożliwia on odwiedziny amerykańskich Marynarzy w dniach 24, 25, 26 grudnia lub 1 stycznia w domach okolicznych polskich rodzin, aby wspólnie obchodzić te Święta, zasiąść do rodzinnego obiadu i podzielić się tradycjami świątecznymi. Troskliwe rodziny są proszone o przyjęcie pracowników służby mundurowej, którzy nie mogą być ze swoimi rodzinami i ukochanymi w tym tradycyjnie rodzinnym święcie. Rodziny te będą starannie wybrane, tak aby dopasować ich preferencje z preferencjami Marynarza.

Przyjęcie naszych amerykańskich Marynarzy do domów Waszych polskich rodzin podczas Świąt Bożego Narodzenia jest kolejnym sposobem na wzmocnienie naszej amerykańsko-polskiej przyjaźni i partnerstwa na wiele lat!

Proszę o rozważenie wdrożenia programu „Zaproś Marynarza na Święta” poprzez przekazanie informacji rodzinom i organizacjom w Państwa społecznościach. W załączniku przesyłam wzór formularza do wypełnienia przez rodzinę, w celu zapoznania się z nim i pomoc w odpowiedzi na ogólne pytania związane z celem i zamiarem programu „Zaproś Marynarza na Święta”.

Osoba wyznaczona do kontaktu to pani Małgorzata Ozimek (Gosia), numer kontaktowy 0048 573 001 282, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dodatkowo, ja jestem gotowy odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania lub obawy.
Z poważaniem,
E. M. WILLIAMS

FORMULARZ (.docx)

FORMULARZ (.pdf)

Page 5 of 49

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…