Szanowni Państwo. Prosimy o zapoznanie się z zasadami pracy Urzędu Gminy Ustka. Więcej na stronie.
czwartek, 20 sierpień 2020 12:37

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj

Wydobywające się z komina płomienie najczęściej oznaczają pożar sadzy w kominie. W okresie jesiennym i zimowym wyjazdy strażaków do tego typu zdarzeń nie należą do rzadkości. Warto wiedzieć, jak zapobiegać tej niezwykle groźnej sytuacji - i co zrobić, gdy już dojdzie do zapalenia się sadzy, nagromadzonej w kominie.

WAŻNA PROFILAKTYKA. JAK NIE DOPUŚCIĆ DO POŻARU SADZY W KOMINIE?

- Regularne czyszczenie komina to podstawa. Właściciele domów często nie pamiętają o regularnym czyszczeniu przewodu kominowego. To sprawia, że sadza osiada w kominie i powoli, ale skutecznie zatyka go. Gromadząca się sadza hamuje strumień spalin - wystarczy zaledwie warstwa sadzy o grubości kilku milimetrów, by wywołać pożar. Lepiej nie robić tego na własną rękę i zlecić to kominiarzowi. Warto pamiętać, że czyścić przewody kominowe może czeladnik lub mistrz kominiarski, ale sprawdzać je - tylko mistrz kominiarski.

- Przegląd komina jest obowiązkowy. Okresowa kontrola przewodów kominowych jest wymagana minimum raz w ciągu roku, a czyszczenie przewodów kominowych od palenisk opalanych paliwami stałymi np. drewnem lub węglem - co trzy miesiące , od palenisk opalanych paliwami płynnymi lub gazowymi raz na sześć miesięcy , przewody wentylacyjne co najmniej raz w roku  !!!  Uprawniony do wykonania przeglądu jest kominiarz (mistrz kominiarski). Za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną do 5 tysięcy złotych. Warto też pamiętać, że osoba, która ubezpieczyła dom od pożaru, a nie udowodni, że regularnie czyściła i sprawdzała przewody, pozbawia się szansy na odszkodowanie z tytułu poniesionych strat.

- Palmy w piecu lub kominku paliwem dobrej jakości. Żywiczne, mokre drewno spalane w piecu szybko może "zapchać" komin smołą i sadzą. Potem wystarczy pierwsze mocniejsze "przepalenie", by doprowadzić do pożaru sadzy.

JAK ROZPOZNAĆ POŻAR SADZY W KOMINIE?

Objawami pożaru sadzy jest przede wszystkim głośny dźwięk, dochodzący z komina - "dudnienie" lub syczenie, często towarzyszą mu także snopy iskier lub nawet języki ognia, widocznie u wylotu komina nad dachem. Ponadto sam przewód kominowy robi się bardziej ciepły niż zwykle - czasem jest gorący. Charakterystyczne jest też to, że przewód kominowy jest cieplejszy tylko w jednym miejscu - to właśnie tam zaczyna płonąć sadza. Gdy zignorujemy pierwsze sygnały, mogą pojawiać się pierwsze rysy na ścianach - to znak, że pożar rozgorzał już na dobre i komin zaczyna pękać.

CO ROBIĆ W PRZYPADKU POŻARU SADZY W KOMINIE?

Najważniejsze - nigdy nie gasić pożaru wodą! Para, powstająca gwałtownie w momencie zalania gorącego komina wodą może spowodować pęknięcie przewodu kominowego. Gdy zauważymy pożar sadzy trzeba przede wszystkim wezwać straż pożarną i wygasić palenisko - ale nie wodą! Można zrobić to np. piaskiem. Trzeba zamknąć dopływ powietrza do pieca - od dołu i góry, po czym obserwować przewód kominowy na całej jego długości - czy nie zaczyna pękać. Gdy dostęp powietrza do komina będzie zamknięty, płonąca sadza powoli będzie się wygaszać. W oczekiwaniu na przyjazd strażaków warto pomyśleć o udostępnieniu wszystkich pomieszczeń, przez które przebiega przewód kominowy - od kominka czy kotłowni aż do poddasza.

Trzeba też pamiętać, że gdy ograniczymy dostęp powietrza do komina, w palenisku zacznie powstawać więcej tlenku węgla czyli śmiertelnego czadu. Dlatego należy uchylić okna w pomieszczeniach, przez które biegnie komin do czasu przyjazdu strażaków, którzy sprawdzą stężenie tlenku węgla i potwierdzą, że w powietrzu nie ma niebezpiecznego gazu.

CZYM GROZI POŻAR SADZY?

Pożar sadzy w kominie może być bardzo niebezpieczny - w najgorszym wypadku może wywołać nawet pożar całego budynku! Takie niebezpieczeństwo istnieje, kiedy podczas pożaru przewód kominowy rozszczelni się i ogień zacznie rozprzestrzeniać się na przyległe do niego elementy. Może też dojść do pożaru dachu lub poddasza, gdy z komina wydobywa się ogień lub iskry. Podczas pożaru w kominie gorące powietrze może wyrzucać z przewodu kominowego płonące płaty sadzy, które wiatr może przenieść na pobliskie budynki.

Szybko opanowany pożar sadzy w kominie kończy się najczęściej na konieczności naprawy przewodu kominowego, który w wyniku pożaru zostaje popękany lub nawet rozerwany. Dlatego po pożarze sadzy koniecznie trzeba wezwać kominiarza, który oceni szkody i zaleci dalsze postępowanie. Do tego czasu nie wolno używać pieca.

środa, 19 sierpień 2020 09:04

Mistrzostwa Gminy Ustka w Strzelectwie

12 września 2020 roku na strzelnicy garnizonowej usytuowanej w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce – Lędowo odbędą się I Mistrzostwa Gminy Ustka i Powiatu Słupskiego w Strzelectwie.

Celem nadrzędnym imprezy, nad którą patronat objęli Wójt Gminy Ustka i Starosta Słupski, jest wyłonienie drużynowego i indywidualnych mistrzów Gminy Ustka w strzelectwie na rok 2020 oraz najlepszych zawodniczek i zawodników powiatu słupskiego. Celem zawodów jest także doskonalenie umiejętności strzeleckich wśród mieszkańców powiatu słupskiego oraz integracja sołectw i jednostek organizacyjnych poprzez współzawodnictwo sportowe.

Warto podkreślić fakt, że zawody współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach programu ,,Sportowe wakacje”.

Zapisy przyjmuje Centrum Kultury Gminy Ustka do dnia 4 września 2020 roku do godz. 15:00.

Szczegóły w regulaminie.

Punkt konsultacyjny – w siedzibie Urzędu Gminy Ustka Zbieranie wniosków w formie elektronicznej i papierowej.

W celu umożliwienia mieszkańcom uzyskania indywidualnych wyjaśnień do 31 sierpnia br. od godz. 9:00 do godz. 14:00 w pokoju nr 2 będzie funkcjonował Punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Duninowo i części obrębu geodezyjnego Duninowo PGR, złożyć wnioski i opinie nt. Projektu oraz przedyskutować interesujące ich kwestie.

Ponadto na stronie: http://gminaustka.geoportalgminy.pl/ oraz https://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-mpzp-w-ustce-duninowo-badanie-spoleczne do dnia 31.08.2020r. jest możliwość złożenia wniosku/opinii/komentarza/postulatu elektronicznie lub, po wydrukowaniu formularza, także tradycyjnie w wersji papierowej.

Wprowadzenie rozszerzonej, niestandardowej i nieobjętej ustawą procedury konsultacji pozwoli zachować elastyczność w procesie projektowania planu, a także niwelować ewentualne konflikty – poprzez ich rozwiązywanie jeszcze przed przeprowadzeniem wymaganej prawem dyskusji publicznej. Gmina Ustka, jako organ uchwałodawczy pragnie, aby podczas realizacji tego etapu Indywidualnego Planu Konsultacji pogłębione konsultacje społeczne stały się ważnym elementem budowania zaufania pomiędzy wszystkimi stronami uczestniczącymi w procedurze planistycznej oraz tworzenia rzeczywistych relacji partnerskich pomiędzy sektorem publicznym, a społecznością lokalną.

Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina pozyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski".

poniedziałek, 17 sierpień 2020 14:43

Uwaga. Święto plonów odwołane.!!!

Z przykrością informujemy, iż z powodu epidemii tegoroczne Powiatowe Święto Plonów zaplanowane na 12 września w Objeździe, nie odbędzie się.
Zachęcamy jednak do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie na Chleb i Wieniec Dożynkowy.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu zamieszczonym poniżej. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2020!


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA WIENIEC I CHLEB DOŻYNKOWY

I. CELE KONKURSU
Konkurs ma na celu podtrzymywanie tradycji dożynkowej tj. umiejętności wyplatania wieńców dożynkowych oraz wypieku chleba. Wspólna praca przy tworzeniu wieńców ma na celu integracje
mieszkańców miejscowości.

II. KATEGORIE
1. Konkurs na wieniec będzie przebiegał w dwóch kategoriach:
a) wieniec tradycyjny – wieniec musi mieć formę korony zamkniętej, posiadać lekką konstrukcję i podstawę w kształcie koła, jego wysokość nie może przekroczyć 1,8 metra, a szerokość w podstawie oraz średnica na całej wysokości 1,5 metra. DO WYKONANIA WIEŃCA TRADYCYJNEGO NIE MOŻNA UŻYWAĆ KLEJU I SZTUCZNYCH DEKORACJI, zgodnie z tradycja wieniec musi być upleciony!
b) wieniec niekonwencjonalny – wieniec może posiadać dowolna formę i być wykonany z wykorzystaniem dowolnych spoiw. Maksymalne wymiary wieńca to: wysokość 1,8 metra, podstawa do 2,5 metra dla każdego boku lub średnica do 2,5 metra.
2. Do wykonania wieńców mogą być użyte tylko zboża, owoce, zioła i kwiaty uprawiane obecnie i w przeszłości w regionie pomorskim – ocenie podlegać będzie forma plastyczna o ogólna prezentacja wieńca.
3. Zgłoszone do konkursu chleby muszą mieć kształt okrągły i być upieczone z maki uzyskanej ze zbóż uprawianych w regionie pomorskim. Ocenie podlegać będzie smak (chleby zostaną pokrojone) i sposób prezentacji chleba.

III . WYKONANIE
1.Wieniec i chleb mogą być wykonywane indywidualnie lub grupowo przez mieszkańców Gminy Ustka oraz przez stowarzyszenia posiadające siedzibę na jej terenie.
2. Wykonawca (osoba, grupa, stowarzyszenie) może zgłosić dowolną liczbę wieńców i chleba na konkurs.
3. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć razem z wieńcem co najmniej 4 fotografie dokumentujące poszczególne etapy robienia wieńca (wydruk z drukarki lub odbitki). Na fotografiach musi być uwidoczniony również wykonawca. Wieńce bez dokumentacji fotograficznej nie będą oceniane.

IV. OCENA
1. Oceny wieńców i chlebów dokona niezależna komisja zewnętrzna, w której skład wejdą etnografowie, mistrzowie piekarscy, specjaliści zajmujący się uprawami w regionie pomorskim oraz inne osoby zaproszone przez Wójta Gminy Ustka. Komisja będzie liczyła maksymalnie 5 członków.
2. Ocenie podlegać będzie:
a) zgodność z regulaminem
b) kreatywność
c) dokładność wykonania
d) wkład pracy (w tym dokumentacja fotograficzna z etapów pracy nad wieńcem)
e) dekoracja
Wykluczone jest używanie elementów gotowych lub sztucznych!

V. NAGRODY
W każdej kategorii zostaną przyznane trzy główne nagrody pieniężne oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestników. Pula nagród wynosi do 8.000,00 złotych na wszystkie kategorie.
Nagrodzeni otrzymają również dyplomy pamiątkowe. O wysokości i podziale nagród zadecyduje komisja konkursowa.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenie wieńca i/lub chleba do konkursu odbywa się poprzez telefoniczne zawiadomienie pracownika Centrum Kultury Gminy Ustka pod nr tel. 515 135 677 w dni powszednie w godz. 8:00-15:00 do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
2. O terminie i miejscu dostarczenia wieńców i chlebów organizator poinformuje telefonicznie w późniejszym terminie.
3. Każdy wieniec i chleb zostanie oznaczony numerem i oceniany anonimowo. Po przyznaniu miejsc zostanie podana informacja o autorach wieńców i chlebów.

REGULAMIN w PDF

W dniu 7 sierpnia 2020 roku o godz. 17:00 na świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się I spotkanie konsultacyjne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Duninowo i części obrębu geodezyjnego Duninowo PGR.

W spotkaniu mieli przyjemność uczestniczyć mieszkańcy wsi Duninowo jak i właściciele nieruchomości i inne osoby zainteresowane projektem planu miejscowego. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Gminy w Ustce – Panią Małgorzatą Szymańską oraz Panią Karoliną Maciejczyk, Panią Anną Woźnicką reprezentującą Pracownię Urbanistyczno – Architektoniczną GARD, Panem Jackiem Dębczyńskim reprezentującym firmę Respublic Sp. z o.o. oraz Panią Marią Kiełb - Stańczuk – projektantką ww. planu miejscowego.

Główną tematyką wydarzenia było zaprezentowanie wstępnej koncepcji ww. planu miejscowego oraz omówienie głównego problemu jakim jest relacja pomiędzy elektrowniami wiatrowymi a zabudową mieszkalną.

Informujemy, że w miesiącu wrześniu br. odbędzie się kolejne a zarazem ostatnie spotkanie z mieszkańcami, oraz właścicielami nieruchomości dotyczące możliwości zapoznania się z projektem ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego! Liczymy na Państwa wysoką frekwencję.

Prezentacja

W dniu 15 lipca 2020 roku odbyło się XVIII Nadzwyczajne posiedzenie Sesji Rady Gminy Ustka , której przewodnim tematem było podjęcie uchwał, w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2020 rok i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2020 – 2026. 

W związku z podpisaniem umowy z dnia 9 lipca 2020 roku, z Wojewodą Pomorskim  dokonano zmian dotyczących  wprowadzenia  zadania pn. „Budowa ulicy Jodłowej wraz z oświetleniem w miejscowości Dębina finansowanego z dotacji budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”, które będzie realizowane w latach 2020 – 2021, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku – 100.000 zł , a w 2021 roku 1.132.890 zł

wtorek, 30 czerwiec 2020 10:59

Apel Wójta Gminy Ustka

Apel Wójta Gminy Ustka

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Ustka!

Przyszło nam żyć i pracować w pięknym miejscu jakim jest Gmina Ustka. Otaczają nas lasy, niezmierzone pola i łąki, każdego dnia dociera do nas morska bryza Bałtyku. Sąsiadujemy z cennym, chronionym obszarem jakim jest Słowiński Park Narodowy a cała gmina należy do Słowińskiego Rezerwatu Biosfery, czyli obszaru o wyjątkowych właściwościach przyrodniczych. Na naszych terenach występują złoża borowiny oraz sprzyjający klimat, co umożliwia nam starać się o utworzenie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

 

Czemu więc pozwalamy aby te cenne obszary a także ulice, przy których mieszkamy były zaśmiecane? Każdego roku do naszych lasów trafia ilość śmieci, którą pomieściłby pełnowymiarowy basen pływacki! Część z nich zostawiają turyści, ale zdjęcia, które są do nas nadsyłane dowodzą temu, że mieszkańcy również nie dbają o czystość i porządek. Apeluję więc do wszystkich Mieszkańców, by dbali o nasze wspólne dobro, o miejsca z których wspólnie korzystamy – ulice, chodniki, lasy… Pilnujmy siebie a także innych, nie krępujmy się zwrócić uwagi osobie, która na naszych oczach rzuca choćby papierek na chodnik. Pamiętajmy, że za zaśmiecanie przestrzeni publicznej grozi kara grzywny nawet do 5000 zł! Ponadto śmieci porzucone na chodnikach, ulicach i innych miejscach przestrzeni publicznej generują dodatkowe koszty dla gminy a więc powodują wzrost opłaty za odpady na czym tracicie Wy – Mieszkańcy.

 

Zmiany należy zacząć od nas samych – nie rzucać ale też nie wstydzić się schylić po papierek czy porzuconą butelkę, dbać nie tylko o własne podwórko...

Bądźmy przykładem dla naszych dzieci, wnuków, sąsiadów a także dla odwiedzających nas turystów. Uczmy ich co znaczy ekologia, dbanie o środowisko a nade wszystko dbanie o swoje miejsce na Ziemi. Nie pozwólmy zaśmiecać swoich ulic, bądźmy odpowiedzialni za naszą Małą Ojczyznę!

 

Anna Sobczuk – Jodłowska

Wójt Gminy Ustka

KOMUNIKAT

W związku z zaobserwowanym nieprzestrzeganiem przez interesantów Urzędu Gminy Ustka zasad reżimu sanitarnego,
Wójt Gminy Ustka informuje, że zgodnie z §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 30 czerwca załatwianie spraw i wizyta w Urzędzie Gminy Ustka będzie możliwa WYŁĄCZNIE w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie, o ile sprawa nie może być załatwiona z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP:

ewidencja ludności i dowody osobiste 59 815 24 26
pomoc społeczna       59 814 71 97
gospodarka odpadami   59 815 24 24
usługi komunalne / sprawy z zakresu inwestycji  59 815 24 54
sprawy z zakresu dróg publicznych 59 815 24 53
decyzje o warunkach zabudowy 59 815 24 33
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
/ wypisy i zaświadczenia z MPZP 
59 815 24 56
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i decyzje zezwalające na wycinkę drzew i krzewów oraz sprawy z zakresu rolnictwa 59 815 24 34
sprawy z zakresu geodezji, sprzedaży nieruchomości i gospodarki gruntami

59 815 24 09

59 815 24 31

podatki 59 815 24 15
kasa 59 815 24 12


Interesanci wchodzący do Urzędu w celu załatwienia sprawy,
obowiązani są do:

  • zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski
    lub maseczki
  • dezynfekcji rąk
  • poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury
  • podania swoich danych osobowych na wypadek wystąpienia zakażenia oraz konieczności podjęcia w związku z tym stosownych działań.

Informuję jednocześnie, że w trosce o bezpieczeństwo, brak jest obecnie możliwości składania wniosków i dokumentów bezpośredniego w Biurze Obsługi Interesantów.

Wszelkie wnioski i pisma można składać w skrzynce podawczej ustawionej w przedsionku wejścia głównego do Urzędu, przez operatora pocztowego, z wykorzystaniem systemu ePUAP:
a) /4jbdfq7891/SkrytkaESP
b) /4jbdfq7891/ugustka
c) /4jbdfq7891/skrytka
lub faxem,
jak również
w przypadku pytań i wniosków o informację publiczną na skrzynkę e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Korespondencja składana w formie tradycyjnej poddawana jest 24 godzinnej kwarantannie.

 

KOMUNIKAT Nr 38.HK.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 15.06.2020 r. z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Zaleskie (gm. Ustka) stwierdza:

przydatność wody do spożycia.

 

Zarządca urządzenia wodociągowego w dniu 23.06.2020 r. przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi w Słupsku sprawozdanie z badań, które nie wykazało przekroczeń wartości parametrycznej: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Tym samym potwierdził przydatność wody do spożycia z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Zaleskie (gm. Ustka) do obowiązujących norm.

Jednocześnie odwołuję komunikat Nr 31.HK.2020 z dnia 05.06.2020 r.


KOMUNIKAT Nr 41.HK.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 23.06.2020 r. z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Objazda (gm. Ustka) stwierdza:

przydatność wody do spożycia.

 

Zarządca urządzenia wodociągowego w dniu 26.06.2020 r. przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi w Słupsku sprawozdanie z badań, które nie wykazały przekroczeń wartości parametrycznej bakterii z grupy Coli. Tym samym potwierdził przydatność wody do spożycia z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Objazda (gm. Ustka) do obowiązujących norm.

Jednocześnie odwołuję komunikat Nr 35.HK.2020 z dnia 23.06.2020 r.


KOMUNIKAT Nr 40.HK.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 23.06.2020 r. z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Charnowo (gm. Ustka) stwierdza:

przydatność wody do spożycia.

 

Zarządca urządzenia wodociągowego w dniu 26.06.2020 r. przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi w Słupsku sprawozdanie z badań, które nie wykazały przekroczeń wartości parametrycznych: bakterii z grupy Coli oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Tym samym potwierdził przydatność wody do spożycia z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Charnowo (gm. Ustka) do obowiązujących norm.

Jednocześnie odwołuję komunikat Nr 34.HK.2020 z dnia 24.06.2020 r.

czwartek, 18 czerwiec 2020 13:14

E-aktywni mieszkańcy Gminy Ustka

Projekt grantowego „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ustka” w ramach konkursu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III- Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Projekt pozwala na podniesienie kompetencji cyfrowych w obszarach tematycznych, które są odpowiedzią na zdiagnozowana potrzebę niewystarczających kompetencji w danym obszarze.

Odbiorcami projektu jest docelowo 267 osób, mieszkańców gminy, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług.

Projekt angażuje różne grupy wiekowe mieszkańców, od 25 roku życia.

Informacje dotyczące zapisów na szkolenia umieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy. Nabór będzie prowadzony przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Ustce, pracowników Urzędu Gminy oraz sołtysów poszczególnych gmin.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 12 godzin zajęć max. dla 12 osób, w obszarach tematycznych, modułach zgodnych z potrzebami uczestników. Tematy szkoleniowe zostaną dopasowane do potrzeb regionu. W ramach projektu przewidziana jest realizacja szkoleń w 7 obszarach tematycznych:

Rodzic w Internecie,

Mój biznes w sieci,

Moje finanse i transakcje w sieci,

Działam w sieciach społecznościowych,

Tworzę własną stronę internetową (blog),

Rolnik w sieci

Kultura w sieci.

W trakcie szkoleń uczestnicy poza dostępem do komputera i sieci otrzymają materiały szkoleniowe. W trakcie szkolenia przewidziany jest poczęstunek dla uczestników, woda, suche przekąski. Każdy uczestnik weźmie udział we wstępnym teście umiejętności cyfrowych. Sale szkoleniowe będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniony będzie dostęp do WIFI.

Szkolenia będą przeprowadzane przez wykwalifikowanych instruktorów kompetencji cyfrowych z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy.

Zapisy u sołtysów oraz pod nr telefonu 59 815 24 53

Strona 1 z 49

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 14.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com