Odpady biodegradalneW związku z przypadkami wyrzucania odpadów zielonych w miejscach niedozwolonych informuję, że zgodnie z zapisami Rozdziału 4 §15 ust. 2 pkt. 6 Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XXX.364.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji powstałe na nieruchomości należy poddawać kompostowaniu na jej terenie lub gromadzić w pojemnikach lub przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
W związku z powyższym obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania poza teren posesji odpadów, które powstają w przydomowych ogródkach i obejściach – np. skoszona trawa czy opadłe liście.
Informujemy, że odpady zielone należy wystawić w odpowiednim pojemniku lub opisanym worku w dniach odbioru śmieci segregowanych, a od 1 lipca w osobnych terminach podanych w harmonogramach wywozu śmieci.
W przypadku odpadów powstałych po przycięciu żywopłotu, gałęzi lub ścięciu drzewa mniejsze ilości rozdrobnionych gałązek zostaną odebrane jako odpad zielony. Większe konary czy pnie należy oddać do PSZOK-a, który mieści się w Ustce na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ulicy Wiejskiej 7 we wszystkie poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10:00-15:00.
Uchwałą Nr XXVI /372/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/178/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. został przyjęty do realizacji Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015.

Program wyznacza kierunki rozwoju w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Skoncentrowany jest przede wszystkim na edukacji oraz rozwoju opieki środowiskowej, zapewniającej mieszkańcom regionu wyrównany dostęp do pomocy społecznej, zawodowej i medycznej. Konsekwentna realizacja przyjętych przez miasto Słupsk i powiat słupski działań pozwoli na poprawę warunków życia osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również spowoduje w stosunku do tych osób zmianę postaw w zakresie tolerancji i zrozumienia. Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi będzie podlegać ciągłej ewaluacji i będzie dostosowywana do potrzeb mieszkańców naszego regionu.

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W SŁUPSKU I POWIECIE SŁUPSKIM.

W związku z naborami wniosków o dofinansowanie w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie z zakresu sporządzania biznes planu dla osób zainteresowanych pozyskaniem pomocy na operacje związane z:
- przedsięwzięciami polegającymi na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
Zawiadomienie Wójta Gminy Ustka.
Podaje się do publicznej wiadomości, że w związku ze zbliżającym się sezonem letnim 2014 i rozpoczęciem prac przygotowawczych, zapraszam na spotkanie poświęcone powyższej tematyce, które odbędzie się 19 maja 2014 roku o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rowy.
Celem spotkania jest wymiana informacji dotyczących planów oraz pomysłów na organizację sezonu letniego w Rowach oraz zaprezentowanie najciekawszych koncepcji i wizji w zakresie turystyki i promocji.
    Informuję, że zaproszone instytucje przedstawią dane, które określą stan przygotowań i działań do sezonu wczasowo – turystycznego.
    Zawiadamia się o możliwości składania ewentualnych uwag i propozycji w ramach poruszanego spotkania.
Ze względu na aktywny udział mieszkańców gminy w dotychczasowych spotkaniach z Wójtem, planuje się organizację dni przyjęć interesantów Wójta Gminy Ustka w świetlicach wiejskich w 2014 roku.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ WÓJTA GMINY USTKA MIESZKAŃCAMI SOŁECTW
Stypendia i nagrody dla Patryka Błaszczyka i Marcina Mencfla17 kwietnia 2014 roku Pani Anna Sobczuk – Jodłowska Wójt Gminy Ustka przyznała nagrody i stypendia z wybitne osiągnięcia sportowe dwóm zawodnikom Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Jantar Ustka: Patrykowi Błaszczykowi i Marcinowi Mencflowi, który nie mógł odebrać jej osobiście, ze względu na udział w zgrupowaniu sportowym. W jego imieniu nagrodę odebrał Tata – Piotr Mencfel.
Spotkanie miało uroczysty charakter, bo przecież nagrody i stypendia przyznano obu zawodnikom za wybitne osiągnięcia.
Page 35 of 44

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…