Aktualności (313)

Monday, 22 May 2017 10:48

Majówka w Wodnicy

Written by

Majówka w Wodnicy

20 maja 2017 roku do Wodnicy autokarami przyjechały dzieci – uczestnicy zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach gminnych organizowanych na zlecenie Gminy Ustka przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku.
Każda z 11 świetlic: Możdżanowo, Starkowo, Pęplino, Charnowo, Duninowo, Wodnica, Machowino, Wytowno, Objazda , Gąbino i MCK w Słupsku zaprezentowała się przed pozostałymi podczas: śpiewów, tańców, pokazów akrobatycznych. Dzieci przygotowały rys historyczny o swoich miejscowościach, zaprezentowały swoje talenty. Wszystkim grupom dziękowano brawami.
Po części artystycznej rozpoczęła się zabawa pod auspicjami Stowarzyszenia Rozwoju „Inspiracje” ze Słupska; były bańki mydlane, skok przez linę, zabawa edukacyjna przy użyciu „chusty Klanza”, zabawy z piłką, itp. Było wietrznie, dlatego ciepłe posiłki: zupa pomidorowa, kiełbaski bardziej smakowały.
Dziękujemy wszystkim: pracownikom Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Słupsku, pracownikom Centrum Kultury Gminy Ustka, Stowarzyszeniu Rozwoju „Inspiracje ze Słupska oraz rodzicom dzieci za przygotowanie tak atrakcyjnej dla nich imprezy.

 

Płatności bezgotówkowe

Dzięki projektowi realizowanemu przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w Urzędzie Gminy Ustka zainstalowany został terminal umożliwiający dokonywanie transakcji bezgotówkowych. W trosce o wygodę naszych interesantów serdecznie zapraszamy i namawiamy do korzystania z takiej formy płatności.

11 maja 2017 roku - uroczysta gala ZPP w Kołobrzegu

11 maja 2017 roku podczas uroczystej gali odebrałam puchar oraz dyplom za zajęcie VII miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w kategorii gminy wiejskie za 2016 rok w Kołobrzegu. Ocenie poddane były obszary: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, poprawa jakości obsługi mieszkańca oraz funkcjonowanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego, umacnianie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i m.narodowa, działania promocyjne.

Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i wspierają w działaniach, którym idea samorządności nie jest obca - pracownikom, radnym, sołtysom, mieszkańcom, jednostkom organizacyjnym, organizacjom pozarządowym - to zasługa Nas Wszystkich - Gratuluję Gminie Ustka!

Wójt Gminy Ustka - Anna Sobczuk Jodłowska

Thursday, 11 May 2017 07:55

Nowy informator turystyczny

Written by

Informator turystyczny

Dostępne są już wersje online Informatora Turystycznego Ustki, Gminy Ustka i Gminy Smołdzino:

Informator ukazał się także w wersji papierowej w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy w języku polskim oraz po 10 tysięcy egzemplarzy w języku niemieckim i angielskim. Wydawcą publikacji jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”. Informator powstał dzięki reklamodawcom i wsparciu finansowemu Miasta Ustka, Gminy Ustka i Gminy Smołdzino. Wydawnictwo można otrzymać bezpłatnie w Centrach Informacji Turystycznej (Ustka, Słupsk, Rowy, Smołdzino), w hotelach, restauracjach, na stacjach paliw i w sklepach. Informator zawiera wszelkie niezbędne dane, które uprzyjemnią i ułatwią wypoczynek naszym gościom. Między innymi można znaleźć w nim przydatne telefony i kontakty, informacje o atrakcjach, zabytkach i ciekawostkach z regionu a także kalendarium najważniejszych imprez w 2017 roku. Nowością jest pełny wykaz bazy noclegowej i gastronomicznej zrzeszonej w LOT „Ustka i Ziemia Słupska”. Informator to wydawnictwo turystyczne o największym nakładzie w całym naszym regionie! Miłej lektury!

Friday, 05 May 2017 10:56

Sesja z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Written by

W dniu 27 kwietnia odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1102G na odcinku Lędowo – Modła, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017-2024, zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok, trybu i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych.

Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu spraw gospodarki komunalnej tj. przystąpienia do sporządzenia MPZP dla części obszaru Pęplino, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rowy, sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVII.355.2017, planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Rada wyraziła zgodę na zwarcie umowy partnerskiej na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”, przystąpienia do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” oraz z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego/Centrum Charytatywno – Społeczne, wyraziła sprzeciw zapowiadanym zmianom prawa samorządowego w Polsce i przyjęła informację o realizacji uchwał Rady Gminy Ustka za 2016 rok.

Uchwała Nr XXVIII.379.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce dostępna tutaj.

Thursday, 04 May 2017 11:35

Uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Written by

W dniu 3 maja br. w m. Przewłoka odbyły się uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęły się o godz. 11.00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Następnie zostały złożone kwiaty pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem odbyła się impreza biesiadna na placu rekreacyjno – sportowym w Przewłoce z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ustka.

Wszystkim za udział w uroczystościach serdecznie dziękuję.

Żarówka

Bezinwestycyjne metody oszczędzania energii mogą przynieść zadziwiająco spektakularne rezultaty, co potwierdziły doświadczenia ok. 140 polskich szkół należących od 2013 r. do europejskiej Sieci 50/50 skupiającej szkoły i inne budynki oszczędzające energię. W 2016 r. do tej grupy dołączyło ponad 100 nowych szkół z całej Polski, w tym aż 36 z terenu 9 gmin województwa pomorskiego (Gdynia, Kobylnica, Krokowa, Malbork, Rumia, Sopot, Słupsk, Sztum, Ustka), które wspólnie przystąpiły do realizacji kampanii pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”.

Thursday, 30 March 2017 11:23

XXVII Sesja Rady Gminy Ustka

Written by

XXVII Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 24 marca odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy"  i  na odcinku Lędowo – Modła, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017-2024, zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok,

Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu spraw gospodarki komunalnej tj. zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ustka w sprawie wzajemnego powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i odprowadzanie ścieków, zmiany  porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ustka dot. współdziałania w celu wspólnej realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi”, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Poddąbie i Lędowo, nadania nazw ulic w miejscowości Duninowo i Przewłoka, wezwania Rady Gminy Ustka  do usunięcia  naruszenia prawa poprzez zmianę Uchwały Nr XIII.147.2015  w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Ustka

Z zakresu spraw oświatowych podjęto następujące  uchwały: ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Rada Gminy uchyliła Uchwałę Nr XVII.175.2012 o powołaniu Stałej Komisji Uzdrowiskowej i powołała nowy skład Komisji Uzdrowiskowej, nie wyraziła zgody na zawarcie porozumienia na realizację Schroniska dla Zwierząt w Słupsku.

Rada przyjęła informacje o: udzielonych dotacjach podmiotom pozarządowym w okresie 2015-2017,prognozowanych skutkach wprowadzenia reformy oświaty w placówkach zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka. Rada Gminy zapoznała się z działalnością i osiągnięciami poszczególnych szkół na terenie Gminy Ustka poprzez pokaz multimedialny w narracji dyrektorów szkół.

Natalia

"Przede wszystkim chcę bardzo, bardzo podziękować za przygotowanie tak niezwykłego, wspaniałego startu z Rowów! Pamiętam, kiedy zbliżałam się do startu, razem z moją grupą, widząc tyle ludzi, którzy przybyli po to aby być razem z nami i pomóc Krzysiowi. Ten dzień był tak przepełniony emocjami, wzruszeniem i sympatią, że okazał się być najlepszym podczas akcji. Gościnność, którą otrzymaliśmy od Pani Sołtys była zachętą do tego aby najbliższe wakacje spędzić wśród tak wspaniałych ludzi. Pomimo, że przyjechaliśmy późno w nocy, zmęczeni-Ona na nas czekała z uśmiechem. Mogliśmy czuć się bardzo swobodnie i z mniejszym stresem ruszyliśmy na trasę. Pani słowa, które padły przed biegiem, Pani wzruszenie dało mi do myślenia na trasie. Jestem bardzo szczęśliwa, że to właśnie z Rowów mogłam zacząć przygodę dla Krzysia. Do dzisiaj wspominam i opowiadam rodzinie o przeżyciach i atmosferze w takim pięknym miejscu"

Wednesday, 08 March 2017 08:49

Gratulujemy ks. Jerzemu Wyrzykowskiemu

Written by

Złoty Krzyż Zasługi dla Księdza Wyrzykowskiego

Złoty Krzyż Zasługi w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  - księdzu Jerzemu Wyrzykowskiemu z Duninowa w dniu 18 stycznia 2017 roku w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie wręczyła Małgorzata Sadurska. Złoty Krzyż Zasługi został nadany za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce i osiągnięcia w pracy zawodowej oraz społecznej dla kraju. Przypomnijmy, że w lipcu 2016 roku, podczas obchodów 40- lecia gminy Ustka - Wójt Gminy Ustka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli Księdzu Proboszczowi Jerzemu Wyrzykowskiemu odznakę nadającą tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Ustka”.

Page 6 of 23

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…