UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony

Aktualności (321)

Złote gody

W dniu 24 listopada 2018 roku Pani Anna Sobczuk - Jodłowska Wójt Gminy Ustka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Barbarze i Zenonowi Dudek. Uroczystość Złotych Godów odbyła się w sali ślubów Urzędu Miasta Ustka. Jubilaci osiedlili się na ternie gminy Ustka w roku 1968, w Przewłoce mieszkają od 1988 r. Mają dwóch synów Krzysztofa i Rafała. Obecnie przebywają na emeryturach. Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze, z wieloma wspomnieniami i refleksjami. Życzymy Państwu Barbarze i Zenonowi zdrowia i samych szczęśliwych dni!

Friday, 23 November 2018 07:41

I Sesja Rady Gminy Ustka

Written by

Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy Ustka zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku odbyła się w dniu 21 listopada br. W sesji uczestniczył Pan Piotr Müller Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obrady otworzył i prowadził w pierwszej części radny senior Pan Jerzy Moch.

Sesja rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu Polski, po którym dokonały się ślubowania radnych, wybrano Przewodniczącego Rady Gminy Ustka w osobie Pana Wacława Laskowskiego.

W dalszej kolejności ślubowanie złożyła Wójt Gminy Ustka, Pani Anna Sobczuk – Jodłowska. Uczestniczący w Sesji Minister Pan Piotr Müller złożył serdeczne gratulacje zaprzysiężonym radnym oraz Pani Wójt.

W wyniku głosowania ustalony wcześniej porządek obrad został rozszerzony o wybór wiceprzewodniczących rady, powołania komisji rady, ustalenia wysokości diet dla radnych, wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Wiceprzewodniczącymi rady zostali Pan Jerzy Moch oraz Pani Danuta Charko.

Po przeprowadzonych głosowaniach składy poszczególnych komisji przedstawiają się następująco:

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY: MARIAN KORBIEL
Wiceprzewodniczący:KRZYSZTOF POŹNIAK
LESZEK KONARZEWSKI
JAN NIEŚCIORUK

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
PRZEWODNICZĄCY: KRZYSZTOF POŹNIAK
Wiceprzewodniczący: MARIAN KORBIEL 
LESZEK KONARZEWSKI
JAN NIEŚCIORUK

KOMISJA BUDŻETOWO – ROLNA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, MIENIA KOMUNALNEGO, PLANOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA
PRZEWODNICZĄCY: JERZY MOCH
Wiceprzewodniczący: RAFAŁ BIAŁEK
DANUTA CHARKO
KATARZYNA WYŁUPEK

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, SPRAW SOCJALNYCH, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
PRZEWODNICZĄCY: JUSTYNA PETRUS – ZARZYCKA
Wiceprzewodniczący: DANUTA KALETA
STEFAN GRUSZCZYŃSKI
SŁAWOMIR FUDALA
EDYTA SALWOWSKA
DOROTA SZMIT

KOMISJA UZDROWISKOWA
PRZEWODNICZĄCY: STEFAN GRUSZCZYŃSKI
Wiceprzewodniczący: SŁAWOMIR FUDALA
JUSTYNA PETRUS – ZARZYCKA
DANUTA KALETA
EDYTA SALWOWSKA
DOROTA SZMIT

Zachęcamy do obejrzenia przebiegu sesji...

Rada Seniorów

Wybory do Rady Seniorów Gminy Ustka były jednym z elementów realizacji projektu Srebrna Sieć, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.02. Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych. Projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce w okresie od maja br. do grudnia 2020 roku.

Inauguracyjne posiedzenie I Sesji Rady Seniorów Gminy Ustka

Skład Rady Seniorów Gminy Ustka:

 1. Czucha Krystyna
 2. Fudala Jadwiga
 3. Jarczyński Marian
 4. Kardaś Jadwiga
 5. Kot Stanisława
 6. Kublik Ewa
 7. Lisiak Elżbieta
 8. Moch Walentyna
 9. Otowicz Elżbieta
 10. Tomaszewski Henryk
Wednesday, 21 November 2018 07:31

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Ustka

Written by

W dniu 21 listopada Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie na kanale Youtube Gminy Ustka.
Zapraszamy do śledzenia transmisji pod tym adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuuap0DbYiw-HD5qz3XDcTQ
już od godz. 10.00.

Friday, 09 November 2018 08:46

Gratulacje z okazji setnych urodzin.

Written by


W dniu 8 listopada 2018 roku w swoim domu gościła nas Pani Zofia Stola - dostojna jubilatka, która obchodziła okrągłą rocznicę setnych urodzin. W imieniu Pani Wójt Anny Sobczuk Jodłowskiej, gorące życzenia wraz z listem gratulacyjnym złożył Z-ca Wójta Pan Krzysztof Wysocki.

 

List gratulacyjny

W dniu 31 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Ustka Przewodnicząca Terytorialnej Komisji Wyborczej Pani Adriana Wiaderna wręczyła nowo wybranym Radnym oraz Pani Wójt zaświadczenia o wyborze.

Friday, 26 October 2018 08:17

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Ustka

Written by

W dniu 26 października Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie na kanale Youtube Gminy Ustka.
Zapraszamy do śledzenia transmisji pod tym adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuuap0DbYiw-HD5qz3XDcTQ
już od godz. 12.00.

Wednesday, 24 October 2018 08:33

Wyniki Wyborów Samorządowych w Gminie Ustka

Written by

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów samorządowych w Gminie Ustka

Wednesday, 17 October 2018 15:47

Uroczystość wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Ustka

Written by

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” tą wymowną myślą Andrzeja Frycza Modrzewskiego z książki „O poprawie Rzeczypospolitej” rozpoczęto w dniu 10 października 2018 r. uroczystość wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Ustka.
Pani Anna Sobczuk-Jodłowska Wójt Gminy Ustka przyznała stypendia na I semestr roku szkolnego 2018/2019 dla 27 uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Naszej Małej Ojczyzny. Stypendyści uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz są studentami uczelni wyższych i otrzymali gratyfikacje finansowe za szczególne osiągnięcia edukacyjne oraz godne reprezentowanie Gminy Ustka na zewnątrz w konkursach, olimpiadach, turniejach - przedmiotowych, literackich, artystycznych i sportowych na łączną kwotę 15.100,00 zł.
W swoim wystąpieniu Pani Wójt zwróciła uwagę na nieustającą potrzebę inwestowania w ludzi młodych, doceniania ich dokonań oraz nagradzania pracowitości i twórczego działania. Pogratulowała sukcesów młodym mieszkańcom Gminy Ustka oraz podziękowała rodzicom za to, że są wzorem konsekwentnego i dobrego wychowania młodego pokolenia oraz za to, że ich rodzicielska postawa jest dobrym przykładem dla innych Rodziców w naszej wspólnocie samorządowej. Całość uroczystości okraszona została pięknym i refleksyjnym występem chóru szkolnego ze Szkoły Podstawowej w Objeździe oraz zespołu „Wiolinki” ze Szkoły Podstawowej w Zaleskich.

Wednesday, 29 August 2018 07:28

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Ustka

Written by

W dniu 26 września Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie na kanale Youtube Gminy Ustka.
Zapraszamy do śledzenia transmisji pod tym adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuuap0DbYiw-HD5qz3XDcTQ
już od godz. 15.00.

Page 4 of 23

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…