Aktualności (313)

Friday, 27 November 2015 14:28

Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia

Written by

Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego opracowało referat bezpieczeństwa "Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia"
Oto jego fragment:

Zwróć uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc publicznych, np.: supermarketów, środków komunikacji publicznej, imprez masowych.

Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie?
- rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób,
- pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki,
- samochody, a zwłaszcza furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów i miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń,
- nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki,
- powiadom stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu),
- jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do poleceń osób kierujących operacją,
- zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki opuść niebezpieczną strefę,
- nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom (policji, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu).

Cały referat zamieszczony pod linkiem.

GOPS_Zostań_Świętym_MikołajemGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce zaprasza do udziału w świątecznej zbiórce "Zostań Świętym Mikołajem - podaruj radość dzieciom!".
Zbiórka organizowana jest od 16.11.2015 r. - 04.12.2015 r. Zbieramy gry, książki, zabawki, art. szkolne, słodycze itp. dla najuboższych rodzin z Gminy Ustka.
Darowane rzeczy/paczki można przynosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce przy ul. Dunina 24 w Ustce, pokój nr 15, kontakt tel. 598147197.

PLAKAT

Tuesday, 03 November 2015 11:25

Informacja z XII Sesji Rady Gminy Ustka

Written by

Sesja 29 października 2015

W dniu 29 października 2015 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada  dokonała wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych na okres kadencji 2016-2019. W wyniku tajnego głosowania ławnikami do Sądów powszechnych w Słupsku z terenu Gminy Ustka zostały wybrane następujące osoby:
Sąd Okręgowy:

  1. Czulak Jacek,
  2. Gaweł Gabriela,

Sąd Rejonowy: 

  1. Bąk Zbigniew,
  2. Krawczyk Józef

Sąd Rejonowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego:

  1. Kulmatycki Tadeusz.
Wednesday, 07 October 2015 07:42

Informacja z XI Sesji Rady Gminy Ustka

Written by

XI Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 30 września 2015 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy  podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. udzieliła Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej Nr 1115G, zmieniła uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Ustka  Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację:  przebudowy drogi Gąbino – Komnino oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1102G Ustka-Modlinek-Duninowo- etap II .
Wyraziła wolę przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Słupskiego  na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej w ramach realizacji zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej”, uchwaliła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, dokonała  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2015 – 2024,  oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


Rada Gminy dokonała zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ustka do kategorii dróg gminnych, uchwaliła MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka – Osiedle, zwolniła z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, nadała nazwy ulic w miejscowości Modlinek i Poddąbie, uchyliła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat części działki drogowej położonej w obrębie geodezyjnym Machowino.

Rada Gminy zwróciła się z apelem do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie części zapisów projektu ustawy Prawo wodne  oraz rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Ustka.


Ponadto Rada Gminy jednogłośnie  przyjęła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

Thursday, 17 September 2015 11:11

Narodowe Czytanie po raz trzeci w naszej gminie

Written by

Narodowe czytanie 2015 Gmina Ustka tradycyjnie włączyła się do akcji Narodowe Czytanie. W tym roku odbyło się ono bibliotekach w Objeździe i Duninowie dn. 07 września 2015 roku. W całym kraju akcja miała miejsce 5 września; ponieważ jednak na 6 września zaplanowane było referendum, a sale były przygotowane dla komisji referendalnych, zapadła decyzja o przesunięciu akcji, na co organizator – Kancelaria Prezydenta RP – wyraził zgodę. Na adres CKGU Kancelaria Prezydenta przysłała okolicznościowy stempel. Jego odcisk otrzymali uczniowie szkół w Objeździe i Wytownie, uczestniczący w akcji. Dodatkowo tego dnia korzystający z punktu bibliotecznego w Rowach mogli otrzymać stempel w egzemplarzach swoich książek. W Duninowie również odbywało się czytanie powieści.

Tegoroczną lekturą była „Lalka”. Bolesława Prusa. Młodzież uczestniczyła w pogadance, obejrzała pokaz slajdów i uczestniczyła w odwróconych kalamburach – należało gestem zilustrować przeczytane zdanie.

Thursday, 17 September 2015 10:13

Lodowisko na 4 pory roku

Written by
Lodowisko na 4 pory roku

Gdy temperatura powierza będzie się utrzymywać poniżej +10 stopni Celsjusza, w Centrum Kultury Gminy Ustka będzie można korzystać z lodowiska.

Centrum zakupiło lodowisko za kwotę 502.756,99 zł (w tym VAT i koszty systemu monitorującego). Całość składa się z mat chłodzących, agregatu chłodzącego, chłodziwa, band okalających lodowisko. Jest też maszyna do konserwacji lodu.
Lodowisko będzie początkowo zlokalizowane przy ul. Darłowskiej, przy Centrum Kultury. Będzie miało powierzchnię około 600 metrów kwadratowych. Łyżwiarze będą mogli korzystać z niego nawet przy dodatniej temperaturze pod warunkiem, że nie przekroczy ona +10 stopni Celsjusza. Wstęp wolny: korzystający z lodowiska, posiadający własne łyżwy, będą mogli korzystać z lodu bezpłatnie. Dla tych, którzy nie mają własnych łyżew, CKGU przygotuje odpłatną wypożyczalnię sprzętu.
Ponieważ lodowisko jest mobilne, w przyszłości – po przygotowaniu terenu – będzie mogło funkcjonować w innych miejscowościach naszej gminy.

Informacje o rozruchu lodowiska ukażą się na stronie www.kulturaustka.pl Będzie tam termin otwarcia, cennik wypożyczalni łyżew oraz godziny działalności lodowiska. Na pewno takie wiadomości będą też w lokalnych mediach – można je na bieżąco śledzić.

Operacja „Budowa innowacyjnej infrastruktury turystycznej (mobilnego sztucznego lodowiska) na obszarze działania SGR” została zrealizowana w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora robołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.LOGO PO RYBY 2007 - 2013
Thursday, 17 September 2015 09:23

Raz do roku „Raz na ludowo” w Rowach

Written by
Raz na ludowo - Rowy 2015

Obrazki, witraże, hafty, biżuteria, stare książki, płyty winylowe, szydełkowe serwetki, ciasta, ozdobne deseczki, plecionki, zabawki ręcznie wykonane… - łatwiej wyliczyć, czego nie było, niż wyliczyć to, co oferowano na imprezie folklorystycznej „Raz na ludowo”.

Już od wczesnego popołudnia park w Rowach zaludniał się. Spacerowiczów przyciągały namioty i stoiska z różnorodną ofertą rękodzielników i kolekcjonerów. A ci przyjechali niejednokrotnie z daleka: byli goście z zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, o „tubylcach” z pomorskiego nie mówiąc. Turyści chętnie korzystali z oferty, paradując z ceramicznymi kotami, myszami, słoniami i innymi przedstawicielami świata zwierzęcego. Byli amatorzy tabliczek z informacjami typu: „W tym domu rządzi kot, my spłacamy tylko kredyt” albo „Królowa nie gotuje”. Panie mierzyły wisiorki, kolczyki i naszyjniki, rezerwując poszczególne cacka i biegnąc do bankomatu, by zrealizować marzenie i stać się posiadaczką wymarzonej ozdoby.

Dzieci tłoczyły się przy stoisku z aniołkami, które mogły samodzielnie pomalować i wziąć na pamiątkę. Amatorzy miodów wypytywali o właściwości miodu akacjowego i kupowali przysmak. Rewelacją okazały się ręcznie szyte zabawki, całkowicie ekologiczne i bezpieczne dla dzieci, a przywołujące wspomnienia wśród starszych. Panowie tłumnie oblegali stoisko z ciastami – KGW Wodnica i KGW Gąbino napiekło dziesiątki blach domowego ciasta, co i tak okazało się kroplą w morzu potrzeb turystów z Rowów, którzy błyskawicznie wszystko wykupili. Wszyscy słuchali i oglądali występy zespołów Retro z Charnowa, Kwiatu paproci z Machowina, Babińca z Rowów i Echa Objazdy. Okaskom bie było końca. – Taka impreza to dwa dni powinna trwać albo i dużej – mówili uczestnicy. Kto wie – może

Kolejna już za rok.

Thursday, 17 September 2015 08:03

Orkiestry zagrały w Rowach

Written by

Do udziału w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Paradnych Orkiestr Dętych zgłosiło się 6 orkiestr: Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dzierzgowo, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia, Mogileńska Orkiestra Dęta, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP im. Zbigniewa Galka w Postominie. Ostatecznie udział wzięło 5 orkiestr (orkiestra z Postomina wycofała się z udziału ze względów kadrowych).
W dniach 1-2 sierpnia 2015 roku w Rowach odbył się VII Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych.

Orkiestry oceniało jury w składzie: Mirosław Chilmanowicz – kapelmistrz i tamburmajor Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Jarosław Nyc – muzyk Sinfonia Baltica w Słupsku, nauczyciel w PSM w Słupsku, Zbigniew Maciąg – kapelmistrz Orkiestry Marynarki Wojennej w Ustce i kapelmistrz Orkiestry Miasta i Gminy Ustka.

Pierwszego dnia odbyły się marsze paradne przez Rowy wraz z pokazem musztry paradnej i koncert konkursowy na scenie.
Orkiestry szły ulicami: Kościelną, Nadmorską, Słoneczną. Przy Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Nadmorskiej 17 w Rowach każda orkiestra zatrzymywała się i kapelmistrz prowadził musztrę paradną (do 10 minut). Pokazy były komentowane przez spikera z balkonu CIT. Następnie orkiestra maszerowała dalej do parku w Rowach na scenę. Porządku pilnowali funkcjonariusze policji z komisariatu w Ustce pod kierunkiem komendanta Grzegorza Gadosia. Każda orkiestra była pilotowana przez Rowy przez radiowóz; dodatkowo skrzyżowania, przez które przechodziły orkiestry, były zablokowane.

Każdy zespół na scenie zaprezentował 4 utwory, w tym jeden obowiązkowy – dowolny utwór polskiego kompozytora. Orkiestry wykonywały następujące utwory: Mogileńska Orkiestra Dęta – Caravan (N. Iwai), Tokajer Czardasz (H. Kolditz), Złote przeboje Krzysztofa Krawczyka (G. Duchnowski), Let’s twist again (K. Mann/D. Appel); Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie” – Mazur z oper „Straszny Dwór” (St. Moniuszko), Chór niewolników z oper „Nabucco” (G. Verdi), Bye bye Spirituals (opr. L. di Glisallo), Holiday for drums (W. Loffler); Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dzierzgowo – Wiła wianki (wiązanka polskich melodii ludowych (opr. T. Suwała), Tokajer Czardasz (H. Kolditz), Bałkanica (z rep. zespołu Piersi), Dzisiaj jutro zawsze - charleston (W. Piątkowski); Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia – Concerto D’Amore (J.de Hann), polonez z filmu „Pan Tadeusz” (W. Kilar), Oregon (J. de Hann), Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin – Flaga na maszt (J. Cielibała), Lata 20, lata 30 (ar. J. Cielibała), Pixar Movie Magic (M. Brown), Filmowa młodzież (wyb. L. Kwapisz).

Drugiego dnia odbył się koncert galowy i wręczenie nagród. Każda orkiestra wystąpiła z wiązanką dowolnych utworów. Następnie wszystkie orkiestry pod batutą Mirosława Chilmanowicza wykonały utwory: „Od Tatr do Bałtyku” (wiązanka melodii ludowych z różnych regionów kraju), „Happy Marcing” i „Orkiestry Dęte”. Po wspólnym wykonaniu nastąpiło ogłoszenie wyników. Jury zadecydowało o następującym przydziale nagród: I miejsce (4.000,00 zł) - Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin; II miejsce (2.500,00 zł) - Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”; III miejsce (1.500,00 zł) - Mogileńska Orkiestra Dęta; wyróżnienia (po 1.000,00 zł) - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dzierzgowo, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia; wyróżnienia indywidualne (upominki) – trębacz Maciej Gorczyca (Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”), perkusista Kamil Sosnowski (Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin), werblistka Jowita Włodarczyk (Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia); nagroda za musztrę paradną (2.000,00 zł) - Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin. Każda orkiestra otrzymała również pamiątkowy grawerton z podziękowaniem za udział w imprezie.

Impreza była współfinansowana i współorganizowana przez Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie i Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Thursday, 17 September 2015 07:58

Dzień Prewencji w Rowach

Written by

Kocówka lipca była atrakcyjna dla miłośników służb porządkowych – w pełnym tego słowa znaczeniu: park w Rowach był obstawiony wszelkiego rodzaju sprzętem porządkowo-ratowniczym. Wszystko w ramach Dnia Prewencji Gminy Ustka.

Tradycyjnie nasze zaproszenie przyjęły Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Straż Gminna, Straż Słowińskiego Parku Narodowego, PGK Słupsk, Stowarzyszenie K-2, OSP Rowy. Te jednostki wystawiały sprzęt: były więc tarcze i kamizelki kewlarowe policji, straży i żandarmerii, łódź z parku narodowego i policji, pojazdy, wóz strażacki, wóz z PGK wraz z punktem informacyjnym. Stowarzyszenie K-2 prezentowało pokaz tresury psów. Gorące brawa mieszały się ze szczekaniem czworonogów. Wszyscy mogli spróbować oryginalnej wojskowej grochówki z wojskowej kuchni polowej; zupę tradycyjnie przygotowało KGW Objazda. Wokół wyły syreny wozów służb prewencji, błyskały czerwone i niebieskie światła. Tego dnia Rowy były jeszcze bardziej bezpieczne niż zwykle.

Na przeszkodzie w realizacji wszystkich punktów programu stanął brak prądu. W poprzedzającą noc nad Rowami i okolicą szalała burza z piorunami. Wyładowania atmosferyczne spowodowały przerwę w dostawie prądu, więc pokazy odbywały się bez zapowiedzi. Na szczęście około godz. 19.00 ekipa elektryków uporała się z awarią i koncert zespołu Babiniec z Rowów oraz solistek mógł się odbyć bez zakłóceń. Na zakończenie imprezy, już bez przerw w dostawach energii elektrycznej, zelektryzował publiczność występ zespołu Retro Voice.

Monday, 31 August 2015 13:57

Informacja z X Sesji Rady Gminy Ustka

Written by

X Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 27 sierpnia 2015 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy przyjęła Inwestycyjny Program Gospodarczy Gminy Ustka na lata 2015 – 2020, określiła zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z ochronną środowiska, upoważniła Przewodniczącego Rady Gminy do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji o kandydatach na ławników oraz zleciła Komisji Rewizyjnej dokonanie kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Rowy na działalność Wójta.

Page 9 of 23

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…