Ogłoszenia - drobne (180)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku mając na uwadze dynamikę występowania ptasiej grypy w województwie pomorskim przesyła Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

Link do rozporządzenia

Wednesday, 05 May 2021 10:12

Uwaga! Ważny komunikat!

Written by

Szanowni mieszkańcy miejscowości Wodnica, Duninowo, Lędowo-Osiedle, Grabno, Zimowiska, Gąbino, Dominek, Osieki Słupskie. Z powodu awarii pojazdu zbierającego odpady zmieszane w dniu 4 maja (wtorek) informujemy, że zbiórka zostanie wykonana dziś.

Wednesday, 21 April 2021 14:06

Etykiety na odbiór odpadów

Written by

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, iż dostępne są już etykiety samoprzylepne z kodami kreskowymi na odbiór odpadów komunalnych w workach wszystkich selektywnych frakcji odpadów (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura i bio) dla nieruchomości w miejscowości Objazda oraz Bałamątek. Etykiety można odebrać u Pani Sołtys. Mieszkańcy Przewłoki, którzy nie otrzymali etykiet od Pani Sołtys proszeni są o osobisty odbiór etykiet w tut. urzędzie. Na bieżąco będziemy informowali o kolejnych miejscowościach.

Friday, 26 March 2021 10:54

Moja sytuacja w okresie koronawirusa- ankieta

Written by

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania skupiające się na wpływie pandemii na nasze życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego IRWiR PAN ponownie zwraca się do Państwa z prośbą o podzielenie się informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie. To już IV etap badań - poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwcu i wrześniu 2020 roku, a ich efektem była publikacja -

http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf

Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań,zachęcamy do wypełnienia ankiety. Całość badań nie przekracza 4-6 minut. Badania będą prowadzone w okresie od 26 marca do 9 kwietnia 2021 roku.

Link do ankiety

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf38Zf52Kb2zx42dKbWIHjuD_JOKalGDaI0B7LDfmi0s2pHfg/viewform

 

 

 

Friday, 26 February 2021 07:34

Zwolnienia z opłaty za sprzedaż alkoholu

Written by

Szanowni Przedsiębiorcy!
Na podstawie art.31zzca ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rada Gminy Ustka podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty, przedłużenia terminu płatności opłaty i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Ustka.
Zgodnie z Uchwałą:

  • zwalnia się przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Ustka z należnej w 2021 roku II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
  • przedłuża się przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Ustka termin wniesienia należnej w 2021 roku III raty opłaty do dnia 31 października 2021 roku;
  • przyznaje się zwrot części pobranej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku w wysokości odpowiadającej jednej trzeciej opłaty rocznej, tym przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Ustka, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Warunkiem zwrotu jest złożenie wniosku, stanowiącego załącznik do uchwały w terminie do dnia 31 października 2021 roku.

Treść uchwały oraz wniosek dostępne są na stronie:
https://www.prawomiejscowe.pl/GminaUstka/document/705954/Uchwa%C5%82a-XXV_325_2021

 

Tuesday, 23 February 2021 12:59

Zgłoszenie do prac w komisji konkursowej

Written by

Wojewoda Pomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Termin zgłoszeń upływa 10 marca 2021 roku. Szczegółowe informacje, formularz i klauzula  RODO do pobrania na stronie:

https://www.gdansk.uw.gov.pl/5122-organizacje-pozarzadowe-zaproszenie-do-komisji-konkursowych

 

Page 1 of 14

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:
od godz. 9.00 do 13.00

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com