Konsultacje (2)

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Wójta Gminy Ustka z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka dotyczących zmiany statutów sołectw.
Zaprasza do udziału w w/w konsultacjach mieszkańców Gminy Ustka.

 1. Konsultacje odbędą się według zasad:

  1) cel i przedmiot: wprowadzenie zmian w statutach wszystkich sołectw Gminy Ustka określających nazwę, obszar jednostek pomocniczych, organizację i zadania organów jednostek pomocniczych oraz zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostek pomocniczych;

  2) zasięg terytorialny: obszar Gminy Ustka;

  3) czas rozpoczęcia i zakończenia: od 1 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku;

  4) forma: badanie opinii mieszkańców całego obszaru Gminy Ustka, poprzez zgłaszanie uwag i odpowiedź na pytanie: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zmian do Statutu Sołectw Gminy Ustka, wg ogłoszonych projektów Statutów Sołectw Gminy Ustka na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz na stronie Urzędu Gminy Ustka - www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „konsultacje społeczne”: w sposób:
  a) sondażu internetowego
  b) ankietowego badania opinii, zgodnie ze wzorem ankiety, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;

  5) projekt statutu danego sołectwa dostępny jest także u sołtysa danego sołectwa;

  6) sposób udziału w konsultacjach: a) sondaż internetowy: oddanie głosu na stronie gminy – www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „konsultacje społeczne”; b) ankietowe badanie opinii: pobór ankiety w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24 lub ze strony internetowej gminy – www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „konsultacje społeczne”;

  7) sposób poinformowania o wynikach: Ogłoszenie Wójta na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach, strona Urzędu - www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „konsultacje społeczne”,

  8) osoba odpowiedzialna za przygotowanie oraz opracowanie wyników: Sekretarz Gminy we współpracy z komisją powołaną przez Wójta,

  9) wyznaczone miejsce do składania ankiet: Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24, lub u sołtysa danego sołectwa. Zebrane w czasie trwania konsultacji ankiety, sołtysi powinni złożyć w Urzędzie Gminy Ustka w nieprzekraczalnym terminie do 6 sierpnia 2021 roku. Po wskazanym terminie złożone w Urzędzie Gminy Ustka ankiety nie będą brane pod uwagę.

Uwaga! Treść statutów zamieszczona jest na stronie Urzędu Gminy Ustka – www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „konsultacje społeczne” oraz do wglądu na jednej tablicy ogłoszeń w sołectwach jak i u sołtysów wsi.

Link do ankiety internetowej.

Załączniki:
Ankieta [452kB, .PDF]
Klauzula [444kB, .PDF]
Projekt zmian w statutach sołectw[353 kB .PDF]
Treść Ogłoszenia [131 kB, .PDF]
Uchwała Rady Gminy Ustka w sprawie przeprowadzenia konsultacji[424 kB .PDF]

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com