Trwa dodatkowy konkurs grantowy Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY 2015 dla powiatów m. Słupsk, słupskiego, kartuskiego.

 

AKUMULATOR SPOŁECZNY  to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.  Skierowany jest do grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, działających na rzecz dobra wspólnego. 

W ramach II naboru konkursu Funduszu Akumulator Społeczny dla powiatów: miasto Słupsk, słupskiego i kartuskiego można się ubiegać o Minigrant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego.

 

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

 

Dodatkowy nabór trwa od  15 października od godz. 15:00 do 27 października do godz. 24:00. Projekty mogą być realizowane w okresie 2 - 30 listopada 2015.

 

UWAGA! W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje/grupy nieformalne aktualnie realizujące projekty dofinansowane z Funduszu Akumulator Społeczny 2015.

 

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.cio.slupsk.pl . W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorem Funduszu na terenie powiatów Miasto Słupsk, słupskiego i kartuskiego: 

 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich 

ul. Sienkiewicza 19 

76-200 Słupsk

tel. 59 840 29 20

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Spotkanie w sprawie możliwości pozyskania środków unijnych

W dniu 20 października 2015r. w Urzędzie Miasta Ustka, przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w godz. 10 00 - 13 15 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 19 października 2015 r.  

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy w znajduje się w załącznikach.

 

 

XIV BIESIADA - ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 18.10.2015 r.

 

Nabory wniosków ministerstw na turystykę i ochronę zabytków

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs na ochronę zabytków dla osób fizycznych, podmiotów publicznych oraz innych jednostek posiadających zabytki. W ramach konkursu można starać się o dotacje nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych w zakresach:

- prac konserwatorskich, restauratorskich kub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku otrzymania dofinansowania,

- prac konserwatorskich, restauratorskich kub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku).

Do konkursu nie będą dopuszczone przedsięwzięcia współfinansowane z unijnych środków.

Terminy składania wniosków: 31 października 2015r. i 31 marca 2016r.

Więcej na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php.

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację zadań  zakresu turystyki, w tym na:

- wspieranie rozwoju systemu jakości, poprzez m.in. certyfikacje, rekomendacje,

- kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie  i konserwację szlaków pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych itp., które znajdują się na terenie Polski,

- zwiększenie kompetencji kadr, poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria etc.

- popularyzację turystyki krajowej, poprzez m.in. organizację imprez, konkursów,

- wspieranie rozwoju produktów turystycznych.

Preferowane będą również przedsięwzięcia na rzecz upowszechniania partnerstwa publiczno-prywatnego w turystyce.

Termin składania wniosków: 20 listopada 2015r.

Więcej na stronie: http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-zadan/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2016-roku.

W dniach 23 - 24 października w Gdyni odbędzie się Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych - cykliczne święto pomorskich organizacji pozarządowych i plenarne spotkanie, podczas którego wzajemnie się informujemy, prezentujemy propozycje i rozwiązania na rzecz rozwoju trzeciego sektora, a - co najważniejsze - coraz lepiej się poznajemy i integrujemy. Przewodnim tematem tegorocznego PFIP będzie Pomorski System Współpracy i Wspierania NGO.

Na wydarzenie zapraszają Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych wraz z Pomorską Siecią COP oraz Stowarzyszeniem "Podaj Rękę".


Wszelkie szczegóły wydarzenia oraz karta zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

Konkurs Fundacji Edukacji dla Demokracji w ramach programu: „RITA „Przemiany w Regionie”

Projekty mogą dotyczyć następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan.

 Celem programu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych Programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych Programem. Organizacje realizujące program mają za zadanie podzielić się polskim doświadczeniem transformacji w następujących sferach:

- problemy społeczne, socjalne;

- edukacja i wychowanie;

- rozwój przedsiębiorczości;

- dziedzictwo kulturowe;

- rozwój i wsparcie trzeciego sektora;

- rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;

- rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

 Dofinansowanie ze środków Programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prawne i organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół. Dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z wymienionych powyżej krajów (możliwe są uzasadnione merytorycznie wyjątki od tej reguły).

 Wnioski składa się wyłącznie online poprzez generator wniosków. Jeden podmiot może złożyć maksymalnie dwa wnioski.

Maksymalna kwota dofinansowania: 40tyś zł,

Koszty administracyjne:  do 20% dotacji,

Wkład własny: min. 15%

Termin składania wniosków: 15 października 2015r. do godz. 16:00.

Zasady i dokumenty: http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000049?utm_source=FreshMail&utm_medium=email&utm_campaign=fm_Eurokursor%20%E2%80%93%20Granty%20%28nr%2011%29.

1)     Konkurs Fundacji Banku Zachodniego WBK: „Bank Dziecięcych Uśmiechów”

Dotacje przyznawane są na projekty służące pomocy dzieciom z rodzin ubogich i/lub bezrobotnych. Organizacje ubiegające się o mikro granty w programie BDU mogą złożyć wniosek na dowolny projekt, który według nich najlepiej odpowiada na potrzeby dzieci. Zadania mogą dotyczyć różnych dziedzin – od kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez nauki ścisłe i techniczne, środowisko naturalne, zdrowie i aktywność fizyczną aż do wyrównujących szansę zajęć edukacyjnych lub profilaktycznych. Projekty mogą wykorzystywać bardzo różne formy, np.: warsztaty, wyjazdy edukacyjne (do 3 dni), spacery, wycieczki, konkursy, zajęcia sportowe, turnieje, konsultacje ze specjalistami etc. Ważnym elementem jest nauka przez doświadczenie.

 Dotacje przyznawane są tylko tym organizacjom, które statutowo świadczą pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i/lub bezrobotnych oraz instytucjom wspierającym takie placówki: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły, Rodzinne Domy Dziecka. 

Maksymalna kwota dofinansowanie: 5 tyś. zł,

Termin składania wniosków: 19 października br.

Zasady i dokumenty: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/

 

Page 9 of 10

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…