Równać szanse - Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Dofinansowanie projektów adresowanych do uczniów z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.

Organizatorem konkursu, realizowanego w ramach Programu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Zasady konkursu:

- o dofinansowanie projektów mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),

- uczestnikami zgłaszanych projektów mają być młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) z terenów wiejskich i małych miast (do 20.000 mieszkańców). Cykliczne działania powinny obejmować grupę co najmniej 20 uczestników przez okres 15 miesięcy,

- maksymalna kwota dotacji to 8.500 zł,

- dofinansowane będą projekty minimum 6-miesięczne, realizowane maksymalnie do 31 sierpnia 2016r.,

- termin składania wniosków: 25 listopada 2015 r., do godz. 12.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000055?utm_source=FreshMail&utm_medium=email&utm_campaign=fm_Eurokursor%20%E2%80%93%20Granty%20%28nr%2012%29.

Czy wiecie czym jest petycja? Czy jesteście przygotowani do jej złożenia lub rozpatrzenia? Czy wiecie, jakie wymogi nakłada ustawa na obywateli składających petycję i na samorządy w zakresie jej rozpatrzenia?

Jeżeli nie, to zapraszamy na spotkanie prezentujące w przystępnej formie najważniejsze postanowienia ustawy o petycjach oraz wskazówki dotyczące tego, jak się przygotować do ich stosowania. Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do samorządów terytorialnych, które będą jednym z głównych adresatów petycji oraz do organizacji pozarządowych, które mogą pomagać obywatelom przygotowywać i składać petycje.

 Spotkanie odbędzie się 29 października 2015 roku, w godzinach:  11.00-13.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (ul. Niedziałkowskiego 6).

6 września bieżącego roku weszła w życie ustawa o petycjach, uchwalona w 2014 roku. Ustawa określa zasady i warunki składania oraz rozpatrywania petycji. Będą one mogły być składane przez obywateli, a także przez osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, w tym organizacje pozarządowe. Adresatem petycji będą wszelkie organy publiczne, w tym samorządy terytorialne i ich jednostki (na przykład ośrodki pomocy społecznej) oraz organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych.Przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej!

 Organizatorem spotkania jest Centrum Inicjatyw Obywatelskich we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych. Spotkanie jest organizowane w ramach kampanii „PETYCJA-TWOJE PRAWO” prowadzonej przez Kancelarię Senatu RP wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych „Upowszechnienie wiedzy na temat petycji jako instrumentu zwiększającego wpływ obywateli na decyzje podejmowane przez administrację publiczną”.

Spotkanie poprowadzą eksperci Instytutu Spraw Publicznych. Uczestnicy spotkania otrzymają broszury informacyjne i gadżety promujące petycje.


Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pod numer faksu (059) 8 40 21 10  lub na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najpóźniej do dnia 28.10.2015.


Trwa dodatkowy konkurs grantowy Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY 2015 dla powiatów m. Słupsk, słupskiego, kartuskiego.

 

AKUMULATOR SPOŁECZNY  to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.  Skierowany jest do grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, działających na rzecz dobra wspólnego. 

W ramach II naboru konkursu Funduszu Akumulator Społeczny dla powiatów: miasto Słupsk, słupskiego i kartuskiego można się ubiegać o Minigrant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego.

 

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

 

Dodatkowy nabór trwa od  15 października od godz. 15:00 do 27 października do godz. 24:00. Projekty mogą być realizowane w okresie 2 - 30 listopada 2015.

 

UWAGA! W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje/grupy nieformalne aktualnie realizujące projekty dofinansowane z Funduszu Akumulator Społeczny 2015.

 

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.cio.slupsk.pl . W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorem Funduszu na terenie powiatów Miasto Słupsk, słupskiego i kartuskiego: 

 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich 

ul. Sienkiewicza 19 

76-200 Słupsk

tel. 59 840 29 20

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Spotkanie w sprawie możliwości pozyskania środków unijnych

W dniu 20 października 2015r. w Urzędzie Miasta Ustka, przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w godz. 10 00 - 13 15 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 19 października 2015 r.  

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy w znajduje się w załącznikach.

 

 

XIV BIESIADA - ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 18.10.2015 r.

 

Nabory wniosków ministerstw na turystykę i ochronę zabytków

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs na ochronę zabytków dla osób fizycznych, podmiotów publicznych oraz innych jednostek posiadających zabytki. W ramach konkursu można starać się o dotacje nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych w zakresach:

- prac konserwatorskich, restauratorskich kub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku otrzymania dofinansowania,

- prac konserwatorskich, restauratorskich kub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku).

Do konkursu nie będą dopuszczone przedsięwzięcia współfinansowane z unijnych środków.

Terminy składania wniosków: 31 października 2015r. i 31 marca 2016r.

Więcej na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php.

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację zadań  zakresu turystyki, w tym na:

- wspieranie rozwoju systemu jakości, poprzez m.in. certyfikacje, rekomendacje,

- kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie  i konserwację szlaków pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych itp., które znajdują się na terenie Polski,

- zwiększenie kompetencji kadr, poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria etc.

- popularyzację turystyki krajowej, poprzez m.in. organizację imprez, konkursów,

- wspieranie rozwoju produktów turystycznych.

Preferowane będą również przedsięwzięcia na rzecz upowszechniania partnerstwa publiczno-prywatnego w turystyce.

Termin składania wniosków: 20 listopada 2015r.

Więcej na stronie: http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-zadan/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2016-roku.

W dniach 23 - 24 października w Gdyni odbędzie się Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych - cykliczne święto pomorskich organizacji pozarządowych i plenarne spotkanie, podczas którego wzajemnie się informujemy, prezentujemy propozycje i rozwiązania na rzecz rozwoju trzeciego sektora, a - co najważniejsze - coraz lepiej się poznajemy i integrujemy. Przewodnim tematem tegorocznego PFIP będzie Pomorski System Współpracy i Wspierania NGO.

Na wydarzenie zapraszają Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych wraz z Pomorską Siecią COP oraz Stowarzyszeniem "Podaj Rękę".


Wszelkie szczegóły wydarzenia oraz karta zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

Page 9 of 10

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com