TechSoup Polska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Obywatelskim oraz Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkie osoby związane z pracą organizacji pozarządowych ze Słupska i okolic w dniu 20 kwietnia 2016 (środa) w godzinach 13:00 – 16:30 na spotkanie dotyczące nowych technologii w pracy III sektora.

Jeśli pracujesz w lokalnej organizacji pozarządowej lub wspierasz jej działania, chcesz usprawnić działalność i obniżyć koszty funkcjonowania, skorzystaj z możliwości spotkania ze TechSoup Polska.

Podczas 3 godzinnej sesji dowiesz się, w jaki sposób nowoczesne technologie mogą ułatwić pracę i sprawić, by była ona skuteczniejsza. Poznasz przykłady dobrych praktyk wykorzystywania nowych technologii w pracy organizacji pozarządowych oraz możliwości pakietu Office i Google dla Organizacji Non-Profit. Dostaniesz również informacje, jak zdobyć produkty technologiczne po specjalnych opłatach lub niekiedy nawet bezpłatnie.

Organizatorem spotkań jest TechSoup Polska – fundacja, która wspiera organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz ich pracowniczki i pracowników
w korzystaniu z nowych technologii. Dzięki partnerstwom z firmami technologicznymi, TechSoup Polska umożliwia organizacjom dostęp do oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Przyjdź na spotkanie. Zdobądź nową wiedzę!

Skorzystaj z naszego programu dotacji na nowoczesne technologie.

Szczegółowy program naszej podróży po Polsce znajdziesz na www.techsoup.pl oraz na  Facebooku.

 Dokładny adres: Sala 20-21, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6

Godzina: 13:00- 16:30

REJESTRACJA: http://techsoup-slupsk.evenea.pl/

Materiał wideo: https://youtu.be/RS8kJoMIoSY

 

 

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Racławickiej 13 w Koszalinie. Spotkanie jest współorganizowane z Samorządowym Centrum Kultury w Sarbinowie.

 

Celem szkolenia jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE "Europa dla obywateli".

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się:

- na jakie działania społeczne, edukacyjne i kulturalne można otrzymać dofinansowanie,

- na co zwrócić uwagę przy tworzeniu projektu i pisaniu wniosku, 

- o dobrych praktykach w projektach, które otrzymały dofinansowanie,

- o sposobach pozyskiwania partnerów do projektów.

 Program spotkania:

10:30 – 11:00 – Rejestracja

11:00 – 11:45 – Program „Europa dla obywateli” 2014 -2020 – informacje ogólne i charakterystyka

11:45 – 12:15 – Na co można dostać dofinansowanie – zasady finansowania i cykl życia projektu

12:15 – 12:45 – Przerwa kawowa

12:45 – 13:15 – Pułapki we wniosku – jak nie dać się złapać

13:15 – 13:45 – Wniosek krok po kroku – czyli na co zwrócić uwagę (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej ECAS, Portal Użytkownika, wniosek E -Form)

13:45 – 14:30 – Dobre praktyki, terminy naborów w 2016 roku, pomocne strony www

 

"Europa dla obywateli" to program UE wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja przez formularz pod linkiem:

http://europadlaobywateli.pl/szkolenie/koszalin/

 

Szanowni Państwo,

ukazał się pierwszy numer newslettera będącego podsumowaniem wydarzeń związanych z działalnością organizacji pozarządowych na naszym obszarze i w kraju. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do przesyłania swoich informacji lub artykułów, które Państwa zdaniem powinny pojawić się w kolejnym wydaniu broszury (maj 2016r.).

Newsletter 1/04/2016: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=63_3b8c53a2e4ffa56a76ff1e14ede8a312&Itemid=417&lang=pl

        

20 maja br. wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. 

Największe zmiany będą dotyczyć stowarzyszeń zwykłych, którym przyznana zostanie tzw. ułomna osobowość prawna. Oznacza to, że bez rejestracji będą one mogły występować o dotacje, organizować zbiórki i otrzymywać darowizny, spadki i zapisy. Ponadto możliwe będzie nabycie przez nie nieruchomości lub prawa do nich, zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, zaciąganie zobowiązań powyżej 10 tyś zł. Nadal poza ich zasięgiem zostanie natomiast działalność odpłatna pożytku publicznego i działalność gospodarcza, zrzeszanie osób prawnych, a także powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych. Członkowie stowarzyszeń zwykłych, jeśli zdecydują się skorzystanie z nowych praw, będą musieli pamiętać o tym, że odpowiedzialność majątkową ponoszą wszystkie osoby należące do organizacji, a nie jak w przypadku stowarzyszeń zarejestrowanych – Zarząd.

Podmioty, które zdecydują się na rejestrację w KRS, nie będą potrzebowały już 15 założycieli, a jedynie siedmiu. Co więcej, jeżeli liczba członków w stowarzyszeniu zwykłym zrówna się w tym progiem, będzie ono mogło przekształcić się w stowarzyszenie zarejestrowane. Ponadto skrócona zostanie sama procedura rejestracji w sądzie. Założono tez możliwość wypłacania wynagrodzeń członkom Zarządu za pełnione przez nich funkcje.

Poniżej znajduje się treść ustawy zmieniającej zapisy Prawa o stowarzyszeniach:

http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=60_3e2cb03b9ef43074796f2b9846df534f&Itemid=412&lang=pl

Fundacja Forum Mentorów „AHA EFFECT” zaprasza do udziału w​ ​programach mentorskich dla pomorskich organizacji pozarządowych w ramach projektu ​​"Mentoring dla NGOs”, współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 oraz projektu​​ ​"​Mentors4GdańskNGOs”, współfinansowanego w ramach realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Gdańska.

Projekt​y​ kierowane ​są do liderów (pracowników, współpracowników, członków, wolontariuszy) ​pomorskich​organizacji pozarządowych, którzy są zainteresowani ​rozwinięciem swojej działalności, usprawnieniem procesów zarządzania, wzmocnieniem swojego potencjału oraz nawiązaniem relacji ze środowiskiem biznesu poprzez udział w programie szkoleniowo-doradczym oferowanym przez mentorów biznesu skupionych wokół Fundacji Forum Mentorów.

Programy „Mentoring dla NGOs” i „Mentors4GdańskNGOs” są odpowiedzią na nowe wyzwania, przed jakimi stanęły obecnie organizacje pozarządowe, dotyczące odpowiedzialności społecznej, lepszego zarządzania, ekonomizacji działań oraz sieciowania międzysektorowego. Projekty do wzmocnienia pomorskich organizacji wykorzystują mentoring, który jako forma wsparcia, uznawany jest za jedną z najefektywniejszych, bo nastawionych na praktykę metod nauki, z powodzeniem wykorzystywaną w środowisku biznesowym, akademickim, czy obywatelskim. Programy wpisują się także w cele i narzędzia Pomorskiego Systemu Wsparcia i Współpracy Organizacji Pozarządowych, w którym przywołuje się potrzebę wykorzystywania forum mentorów do wzmacniania współpracy organizacji z biznesem.

 

Więcej o programach: http://forum-mentorow.pl/programy/

Formularz rekrutacyjny: http://forummento.unixstorm.org/index.php/356675?newtest=Y

 

Kontakt:

Forum Mentorów „AHA EFFECT”

tel. 601 503 135

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.forum-mentorow.pl

            Kuczyk Foundation to Fundacja, która wykorzystuje najlepszą możliwą wiedzę o zarządzaniu i inwestycjach społecznych do inicjowania realnych zmian społecznych przede wszystkim w tych częściach świata, w których beneficjenci pomocy nie mają żadnych szans na samodzielną poprawę jakości swojego życia. Celem Kulczyk Foundation jest budowanie trwałych mechanizmów zmieniających otoczenie, ale i angażujących społeczności lokalne.

1.   1. Zakres wniosków grantowych:

             - infrastruktura,

            - energia, zasoby naturalne i ekologia,

            - wsparcie i opieka medyczna,

            -  pomoc socjalna,

            - edukacja i opieka nad dziećmi,

            -  mikroprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna,

            - nauka,

            - technika,

            -  innowacje społeczne.

      2. Termin składania wniosków: 30 czerwca 2016r.

      3. Więcej informacji:

         Formularz wniosku: http://www.ustka.ug.gov.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=57_0513517dc1559c374c6c9d7455ff97ab&Itemid=416&lang=pl

         Adres do regulaminu i pozostałych informacji: http://www.kulczykfoundation.org.pl/.

 

Celem Programu jest zainspirowanie nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do poszukiwań, przełamywania schematów i rutyny oraz mobilizowania uczniów do pogłębiania wiedzy z tego przedmiotu. W poprzednich edycjach wnioskodawcy wykazali się ogromną inwencją. Turnieje matematyczne, gry terenowe, konstruowanie modeli budynków czy blogi – to tylko niektóre z pomysłów. W poprzedniej edycji jedna z grup postanowiła przybliżyć matematykę stosowaną m.in. przez zabawę w prowadzenie firmy gastronomicznej. Dzieci brały udział w planowaniu wydatków, kupowaniu produktów oraz gotowaniu, dzięki czemu mogły kalkulować i szacować oraz uświadomić sobie jak ważna jest matematyka na co dzień (w tym przypadku zarówno dla klienta, jak i kucharza).

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i ich rodziców, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli, pasjonatów matematyki, pedagogów, animatorów – wszystkich tych, których interesuje matematyka lub chcą pokazać, że można ją zrozumieć i polubić. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, grupy nieformalne (np. nauczyciele czy koła zainteresowań), uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

 

Wnioski można zgłaszać do 10 maja 2016 r. do godziny 12:00.

Wszystkie niezbędne informacje oraz poglądowe formularze wniosków znajdują się na stronie: http://mpotega.pl/z%C5%82%C3%B3%C5%BC-wniosek.

 

 

 

 

Page 7 of 10

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

    Adresy skrzynek ePUAP:
  • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
  • /4jbdfq7891/ugustka
  • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
  • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com