Monday, 04 January 2021 18:19

Ogłoszenie - powołanie komisji konkursowej

Rate this item
(0 votes)
sport - komisja konkursowa sport - komisja konkursowa

Na podstawie § 21 ust.2,3,4 „Programu współpracy Gminy Ustka na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" podjętego Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXII.295.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku Wójt powołuje komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. biorące udział w konkursie mogą zgłaszać swoje kandydatury do udziału w pracach komisji celem oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych do dnia 12 STYCZNIA 2021 roku do godz. 15:30 poprzez wypełnienie formularza zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ogłoszeniu Wójta Gminy Ustka o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku.

Wypełnione i podpisane formularze można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta - Ustka,ul. Dunina 24, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Ustce lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu formularza do tut. urzędu.

Wzór formularza, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, podanego do publicznej wiadomości w dniu ll grudnia 2020 roku na stronie www.ustka.ug.gov.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej -bip.ustka.ug.gov.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce, na ul. Dunina 24.

Nadmieniam, że kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje nie będzie brać udziału w ogłoszonym konkursie.

Wójt Gminy Ustka
Anna Sobczuk-Jodłowska

Read 82 times Last modified on Monday, 04 January 2021 18:28
More in this category: « Nowe harmonogramy wywozu odpadów.

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 14.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com