Thursday, 30 March 2017 11:23

XXVII Sesja Rady Gminy Ustka

Written by
Rate this item
(0 votes)

XXVII Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 24 marca odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy"  i  na odcinku Lędowo – Modła, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017-2024, zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok,

Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu spraw gospodarki komunalnej tj. zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ustka w sprawie wzajemnego powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i odprowadzanie ścieków, zmiany  porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ustka dot. współdziałania w celu wspólnej realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi”, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Poddąbie i Lędowo, nadania nazw ulic w miejscowości Duninowo i Przewłoka, wezwania Rady Gminy Ustka  do usunięcia  naruszenia prawa poprzez zmianę Uchwały Nr XIII.147.2015  w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Ustka

Z zakresu spraw oświatowych podjęto następujące  uchwały: ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Rada Gminy uchyliła Uchwałę Nr XVII.175.2012 o powołaniu Stałej Komisji Uzdrowiskowej i powołała nowy skład Komisji Uzdrowiskowej, nie wyraziła zgody na zawarcie porozumienia na realizację Schroniska dla Zwierząt w Słupsku.

Rada przyjęła informacje o: udzielonych dotacjach podmiotom pozarządowym w okresie 2015-2017,prognozowanych skutkach wprowadzenia reformy oświaty w placówkach zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka. Rada Gminy zapoznała się z działalnością i osiągnięciami poszczególnych szkół na terenie Gminy Ustka poprzez pokaz multimedialny w narracji dyrektorów szkół.

Read 1281 times Last modified on Thursday, 30 March 2017 11:29

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…