Szanowni Państwo. Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy Ustka spowodowana epidemią koronowirusa. Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Gminy Ustka oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostaje dla interesantów zamknięty. Więcej informacji pod linkiem
wtorek, 13 wrzesień 2016 08:25

Ochrona dziedzictwa i rozwój zasobów kultury

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko organizuje konkurs na ochronę dziedzictwa i rozwój zasobów kultury.

1) Termin naboru wniosków: 30 września 2016r.

2) Typy projektów, które mogą być dofinansowane:

a. infrastruktura zabytkowa: dotyczy działań przy zabytkach: zabytkach ruchomych i nieruchomych. Działania przy niezabytkowej infrastrukturze kultury oraz zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu,

b. Infrastruktura niezabytkowa: dotyczy działań przy niezabytkowej infrastrukturze kultury. Działania przy zabytkowej infrastrukturze i zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu,

c. Sprzęt i wyposażenie: dotyczy działań polegających na zakupie trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz do realizacji prac konserwatorskich (100% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). W ramach tego Głównego Typu Projektu można ponosić wyłącznie koszty zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia ww. sprzętu i wyposażenia. Możliwy jest wyłącznie zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego bezpośrednio do prowadzenia działalności kulturalnej lub do prowadzenia prac konserwatorskich. Sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej dotyczy tylko takich elementów, które są wprost związane z prowadzeniem przez Wnioskodawcę działalności kulturalnej, tj. organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń artystycznych służących temu celowi (np. zakup instrumentów, zakup mebli (np. krzeseł, foteli) do sal koncertowych, zakup sprzętu wystawienniczego, sprzętu multimedialnego, systemów nagłośnienia, sprzętu oświetleniowego).

3) Koszty kwalifikowalne:

a. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu,

b. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów,

c. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;

d. Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;

e. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;

f. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);

g. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);

h. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

4) Wartość projektu:

a. min. kwota projektu - 0,5 lub 2 mln euro, w zależności od wnioskodawcy i rodzaju operacji,

b. maks. wartość projektu - 5 mln euro, a dla obiektów wpisanych na listę UNESCO - 10 mln euro

5) Poziom dofinansowania projektów realizowanych przez jednostki publiczne:

a. dla państwowych jednostek budżetowych - 100% kosztów kwalifikowalnych,

b. dla pozostałych podmiotów, które otrzymają dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - 85% kosztów kwalifikowalnych,

c. dla pozostałych podmiotów, które otrzymają dofinansowanie ze środków UE i dotacji celowej - 100% kosztów kwalifikowalnych.

6) Poziom dofinansowania dla podmiotów spoza sektora publicznego (organizacji pozarządowych) - 85%.

7) Miejsce składania wniosków:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15 na adres:

Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00– 071 Warszawa

8) Sposób składania wniosków:

a. projekty składane osobiście, drogą pocztową lub kurierem:
Koperta lub paczka zawierająca kompletny wniosek musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:

  • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wraz z wskazaniem Głównego Typu Projektu
  • numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16,
  • pełna nazwa Wnioskodawcy,
  • adres Wnioskodawcy,
  • tytuł projektu
  • województwo.

b. wnioski mogą zostać złożone również w wersji elektronicznej.

9) Dokumenty do pobrania oraz dane kontaktowe i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj/nabory-wnioskow/aktualne-nabory/regiony-slabiej-rozwiniete.

Czytany 793 razy

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…