Monday, 05 September 2016 11:10

XXI Sesja Rady Gminy Ustka

Written by
Rate this item
(0 votes)

XXI Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 26 sierpnia odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Ustka, na której podjęto uchwały z zakresu spraw finansowych tj.:  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie pobierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Objeździe, regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka. Rada upoważniła kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dokonała  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2016 – 2024, zmian w budżecie gminy Ustka na 2016 rok oraz wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ustka oraz zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Miasto Ustka i Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej Nr 100051G na działce Nr 888 w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Ustce”

Z zakresu spraw planistycznych Rada Gminy dokonała zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miejscowości Przewłoka,  oraz uchwały o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Niestkowo.
Rada Gminy uchyliła uchwały: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, położonych w obrębie geodezyjnym Zaleskie PGR, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki położone w obrębie geodezyjnym Dębina, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Lędowo w Gminie Ustka,

Rada Gminy odmówiła uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie poboru opłaty miejscowej oraz wezwań Rady Gminy Ustka do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie w części lub zamianę uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – budowy stacji 110/15 kV GPZ Rowy oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV,

Rozpatrzono skargę na działalność Wójta oraz przyjęto informację o zaawansowaniu inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2016 rok.

Read 1121 times Last modified on Monday, 12 September 2016 11:39

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…