UWAGA!!! //Aktualne harmonogramy wywozu odpadów // Szanowni Państwo. Od 30 czerwca 2020r zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Ustka. Więcej szczegółów na stronie . Link do strony
Monday, 31 August 2015 13:57

Informacja z X Sesji Rady Gminy Ustka

Written by
Rate this item
(0 votes)

X Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 27 sierpnia 2015 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy przyjęła Inwestycyjny Program Gospodarczy Gminy Ustka na lata 2015 – 2020, określiła zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z ochronną środowiska, upoważniła Przewodniczącego Rady Gminy do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji o kandydatach na ławników oraz zleciła Komisji Rewizyjnej dokonanie kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Rowy na działalność Wójta.

Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminę Ustka Porozumienia Intencyjnego z Województwem Pomorskim na realizację Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego „ Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”, upoważniła Wójta Gminy do podpisania umowy o współpracy z Gminą Włoską, oraz do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów na Pomorzu mającego na celu ograniczenie i obniżenie emisji CO2  w podległych sobie rejonach, przyjęła statuty sołectwa Grabno i sołectwa Przewłoka. Natomiast odmówiła wszczęcia procedury zmiany statutu sołectwa Przewłoka.

Z  zakresu spraw planistycznych i gospodarki nieruchomościami Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla działki  nr 453/7 położonej w  obrębie geodezyjnym Machowino Leśnictwo, wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 15 lat, trzech pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Objazda, nadała nazwy ulic w miejscowości Niestkowo, Machowino, Wytowno.

Rada Gminy przyjęła informację o zaawansowaniu inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2015 rok oraz sprawozdanie Wójta z konsultacji społecznych dotyczących statutów Grabno oraz Zimowiska.

Wójt Gminy Ustka uroczyście podziękowała Panu Adamowi Nabożnemu, strażnikowi Straży Gminnej w Ustce za wzorową postawę i właściwe zachowanie podczas pełnienia patrolu, w trakcie którego prawidłowo zareagował na zagrożenie życia dziecka.

Read 1247 times Last modified on Monday, 31 August 2015 14:04

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…