d/s zamówień publicznych


Monika Adamczewska
pokój nr 110
tel. (59) 815-24-55
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do  zadań na stanowisku d/s zamówień publicznych należy w szczególności:

 1. Współpraca ze wszystkimi pracownikami Gminy w celu właściwej realizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 2. Przygotowywanie i realizacja procesu zamówień publicznych.
 3. Uzgadnianie z Kierownikiem referatu formy przetargu. 
 4. Prowadzenie całości dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w Gminie przetargów. 
 5. Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień.    
 6. Prowadzenie rejestru umów zawieranych z Wójtem Gminy.
 7. Prowadzenie Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców Robót Budowlanych, Dostawców i Usługodawców.
 8. Sprawowanie zastępstwa w razie nieobecności współpracowników w referacie. 
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.

 

ds. pozyskiwania funduszy


Aleksander Duszny
pokój nr 109
tel. (59) 815-24-51

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Aleksandra Sieńko
pokój nr 109
tel. (59) 815-24-51
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Anna Gliniecka-Woś
pokój nr 109
tel. (59) 815-24-51
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Do zadań stanowiska ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych należy w szczególności:

 1. Gromadzenie i udostępnianie organizacjom i mieszkańcom gminy przepisów prawa Unii Europejskiej oraz informacji o programach pomocowych krajowych i zagranicznych
 2. Współtworzenie strategii rozwoju lokalnego, strategii rozwoju Gminy i innych programów spójnych z regionalnymi i krajowymi, umożliwiającymi aplikowanie o środki zewnętrzne samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.
 3. Koordynacja i monitoring w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych w obszarze funkcjonowania poszczególnych stanowisk.
 4. Przygotowywanie przy współpracy pracowników merytorycznych wniosków o dofinansowanie zadań współfinansowanych przez Unię Europejską oraz instytucje i organizacje działające w kraju.
 5. Współpraca z pracownikami merytorycznymi przy realizacji zadań współfinansowanych przez Unię Europejską oraz instytucje i organizacje działające w kraju.
 6. Rozliczanie przy współpracy pracowników merytorycznych otrzymanych dotacji na zadania współfinansowane przez Unię Europejską oraz instytucje i organizacje działające w kraju.
 7. Prowadzenie rejestru wniosków o dofinansowanie zadań współfinansowanych przez Unię Europejską oraz instytucje i organizacje działające w kraju.
 8. Udzielanie pomocy i czynny udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i ich realizacji przez jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy oraz inne instytucje i organizacje.

 


 

stanowisko ds. zamówień publicznych

Monika Adamczewska
pokój nr 110
tel. (59) 815-24-55
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Do zadań stanowiska ds. zamówień publicznych należy w szczególności:

 1. Współpraca z pracownikami Gminy w celu właściwej realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Przygotowywanie i realizacja procesu zamówień publicznych.
 3. Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych, rejestru umów zawieranych z Wójtem Gminy oraz Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców Robót Budowlanych, Dostawców i Usługodawców. 

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com