ds. inwestycji wodno - kanalizacyjnych


Kierownik Referatu  ds. inwestycji gminnych i gospodarki komunalnej:
Rafał Kuleta
pokój nr 108
tel. (59) 815-24-54
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do zadań na stanowisku ds. inwestycji wodno - kanalizacyjnych należy w szczególności:

 1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy.
 2. Planowanie rozwoju sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy oraz ustalanie priorytetów w ich wykonywaniu i sposobów zaspokajania potrzeb  w tej dziedzinie.
 3. Planowanie i nadzór nad budową urządzeń specjalnych.
 4. Zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych oraz nadzór nad ich eksploatacją.
 5. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie prawidłowego utrzymania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych.
 6. Koordynowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym inwestycji prowadzonych przez inspektorów zewnętrznych – powierników.
 7. Zarządzanie i kierowanie pracą Referatu,
 8. Podpisywanie wniosków związanych z udzielaniem urlopów, zlecaniem pracy w godzinach nadliczbowych,
 9. Podlegnie nadzorowi i odpowiedzialności za wykonywane zadania w Referacie przed Zastępcą Wójta Gminy.

 

Kierownik Referatu inwestycji gminnych i gospodarki komunalnej

 


Kierownik Referatu inwestycji gminnych i gospodarki komunalnej w/m:
Ewelina Kochanowska

tel. (59) 815-24-54
pokój nr 108
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Do zadań kierownika referatu inwestycji gminnych i gospodarki komunalnej należy w szczególności:

 1. Nadzór nad budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy.
 2. Planowanie rozwoju sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy oraz ustalanie priorytetów w ich wykonywaniu i sposobów zaspokajania potrzeb w tej dziedzinie.
 3. Koordynacja i sprawdzanie pod względem merytorycznym inwestycji prowadzonych przez zewnętrznego inspektora nadzoru – powiernika.
 4. Nadzór techniczny nad planowaniem i wykonywaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych.
 5. Planowanie wydatków inwestycyjnych w Gminie, kontrolowanie działalności inwestycyjnej, modernizacyjnej i remontowej Gminy.
 6. Kontrola działalności inwestycyjnej, modernizacyjnej i remontowej Gminy.
 7. Przeprowadzanie okresowych analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności inwestycyjnej i jej efektów.
 8. Przyjmowanie interesantów w zakresie informacji o planowanych i realizowanych inwestycjach.
 9. Nadzór nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji ze wszystkich źródeł zewnętrznych.
 10. Udział w pracach komisji przetargowych oraz odbiorowych prowadzonych inwestycji.
 11. Nadzór nad rozliczeniem prowadzonych inwestycji i remontów.

d/s organizacji i nadzoru prac interwencyjnych


Ryszard Krzoska
pokój nr 109
tel. (59) 815-24-27


Do zadań na stanowisku d/s organizacji i nadzoru prac interwencyjnych należy w szczególności:

1. Organizacja i nadzór nad przebiegiem prac interwencyjnych i publicznych przez Gminę.
2. Współpraca z Powiatowym Urzędem pracy w sprawach zatrudnienia i bezrobocia.
3. Współdziałanie z organami Gminy, stanowiskami pracy i jednostkami organizacyjnymi  i  pomocniczymi Gminy celem zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu Gminy.
4. Organizowanie zaopatrzenia materiałowego dla poszczególnych brygad pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.
5. Nadzór nad pracą podległych pracowników.
6. Wstępne przejęcia i rozliczanie wykonanych prac podległych pracowników.
7. Współpraca z inspektorem ds. kadr w zakresie gromadzenia dokumentów koniecznych do zatrudnienia oraz przygotowywania zakresów czynności dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

ds. gospodarki komunalnej


Kamila Stachowska - Pianka
pokój nr 110

tel (59) 815-24-55
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do  zadań na stanowisku ds. gospodarki komunalnej  należy w szczególności:

 1. Nadzór nad gospodarką mieszkaniową i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Ustka w zakresie najmu, utrzymania i remontów.
 2. Realizacja zadań w zakresie administracji cmentarzy komunalnych.
 3. Realizacja zadań w zakresie eksploatacji i konserwacji oświetlenia na terenie Gminy Ustka.
 4. Nadzór i realizacja wniosków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dodatkowych z zebrań wiejskich i rad sołeckich.
 5. Opracowanie propozycji do projektu budżetu oraz prognoz i programów rozwoju Gminy w zakresie gospodarki komunalnej.
 6. Podejmowanie działań w kierunku optymalizacji wydatków poszczególnych dziedzin działalności Gminy.
 7. Koordynacja ubezpieczenia majątku komunalnego Gminy.
 8. Prowadzenie procedur zamówień publicznych w zleconym zakresie.
 9. Sprawowanie zastępstwa na stanowisku ds. zamówień publicznych.

ds. inwestycji drogowych


Bartosz Kuna
pokój nr 109
tel. (59) 815-24-53
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do zadań na stanowisku ds. inwestycji drogowych należy w szczególności:

1.  Budowa i modernizacja  dróg gminnych oraz planowanie tych zadań.
2.  Prowadzenie rejestrów dróg gminnych i ich bieżąca aktualizacja.
3.  Wydawanie opinii w sprawach przebiegu dróg gminnych oraz zaliczanie dróg do kategorii dróg dojazdowych, lokalnych lub wewnętrznych.
4.  Koordynacja współpracy z zarządcami innych kategorii dróg.
5.  Prowadzenie robót w zakresie remontów i budowy chodników ze środków budżetu gminy.
6.  Nadzór nad pracami remontowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
7.  Opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz prognoz i programów rozwoju Gminy w zakresie drogownictwa.
8. Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego.
9.  Ustalanie miejsc, w których pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów.

ds. inwestycji gminnych


Katarzyna Kwiatkowska
Pok. nr 110
tel. (059) 815 24 52
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Do zadań na stanowisku ds. inwestycji gminnych należy w szczególności:

1. Prowadzenie robót inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Gminę w zakresie technicznym, na wszystkich etapach procesu inwestorskiego tj.:
   1) przygotowanie specyfikacji przetargowej dot. zakresu robót,
   2) nadzór nad prowadzonymi robotami,
   3) przygotowywanie kosztorysów inwestorskich i powykonawczych;
2. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz prognoz  i programów rozwoju Gminy;
3. Współdziałanie ze wszystkimi organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy, oraz współpraca ze wszystkimi stanowiskami pracy celem realizacji zadań;
4. Koordynacja i sprawdzanie pod względem merytorycznym inwestycji prowadzonych przez zewnętrznego inspektora nadzoru – powiernika.
5. Nadzór techniczny nad planowaniem i wykonywaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych.
6. Dbanie o oświetlenie placów i ulic Gminy Ustka oraz ich rozmieszczanie.
7. Prowadzenie inwestycji oświetleniowych na terenie administrowanym przez Urząd Gminy.

 

 

 

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

  Adresy skrzynek ePUAP:
 • /4jbdfq7891/SkrytkaESP
 • /4jbdfq7891/ugustka
 • /4jbdfq7891/skrytka


Deklaracja dostępności

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 9.00 do 14.00,
 • w piątek - od 09.00 do 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com