Harmonogramy, deklaracje, stawki.

Print

http://bip.ustka.ug.gov.pl/a,22308,analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunlanymi.html

Uwaga Mieszkańcy. Informujemy, iż z dniem 1 października ulega zmianie harmonogram wywozu odpadów dla Państwa miejscowości.


Harmonogram Wywozu Odpadów na terenie Gminy Ustka od 1 stycznia do 30 września 2022 roku:


Szanowni Mieszkańcy informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:

  1. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Zawiadomienie o nowej stawce będzie doręczane wraz decyzją ustalającą wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
  2. Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby średniego miesięcznego zużycia wody podanego w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.
  3. Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
  4. Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na nadany Państwu indywidualny numer konta bankowego, u sołtysa lub w godzinach otwarcia kasy w Urzędzie Gminy Ustka w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca stycznia – do 31 dnia tego miesiąca.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiące styczeń, luty i kolejne miesiące 2022 roku, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku. Ze względu na dostarczenie zawiadomień wraz z wymiarem podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego opłata za miesiące styczeń i luty może zostać uiszczona w dotychczasowej wysokości jak w za 2021 rok natomiast dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku należy dokonać do 31 marca 2022 roku.

PRZYPOMINAMY
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty – zgon osoby składającej deklarację, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości.

Rozliczanie deklaracji dokonywane zawsze po upływie roku kalendarzowego i ma na celu porównanie zużycia wody wpisywanego przez mieszkańców w deklaracjach do rzeczywistego zużycia wody za cały rok. Rozliczenie to może zostać zrobione samodzielnie w deklaracji (część „G”) lub poprzez postępowanie administracyjne – wówczas do domów przesyłane są decyzje z informacją o nadpłacie lub zobowiązaniu. Dotychczas w większości przypadków proces odbywał się właśnie w ten drugi sposób. Jest to jednak opcja, która niesie ze sobą dodatkowe koszty dla systemu, głównie wysyłka listów. Tymczasem wyższe koszty obsługi systemu mogą doprowadzić do podwyżki stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowo osobiste dokonanie rozliczenia będzie szybsze. Dlatego urzędnicy zachęcają, aby mieszkańcy dokonali rozliczenia samodzielnie. Zestawienia zużycia wody z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ustka Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. przekaże w miesiącu lutym.


DEKLARACJE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (wersja edytowalna)

 

infografika dot. styropianu

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details… examle.com