Uprzejmie zapraszam na III posiedzenie Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 25 stycznia 2019 roku o godz.1100 /piątek/ w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24/p. Nr 112/

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji
  2. zatwierdzenie prawomocności obrad
  3. przedstawienie porządku obrad
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka,
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXV.330.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Duninowo PGR, gmina Ustka,
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr V/20/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka w obszarze obejmującym działki Nr: 27/17; 27/18 położone w miejscowości Wytowno,
  4. nadania nazwy traktu w miejscowości Rowy,
  5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Rowy,
  6. nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Objazda w miejscowości Bałamątek,
  7. warunków bonifikat od opłat jednorazowych oraz opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ustka w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat,
  8. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2019-2025,
  9. zmian w budżecie gminy Ustka na 2019 rok,
  10. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka i inne organy oraz określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,
  11. planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Ustka,
  12. przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Ustka na lata 2019 – 2021”,
  13. przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ustka,
  14. przekazania do zaopiniowania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ustka,
  15. wyrażenia woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka, a Miastem i Gminą Dobrzyce,
  16. dopłat do ceny 1 m 3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Ustka  na 2019 rok.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zakończenie obrad

Link do projektów uchwał na sesję

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza organizacje pozarządowe na pierwsze z cyklu szkoleń realizowanych w ramach operacji pn.: Szkoła Biznesu dla organizacji pozarządowych z obszaru SGR.

Szkolenie odbędzie się 26 stycznia 2019r. o godzinie 9:00 w siedzibie SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce.

Prosimy o zgłoszenie osób z Państwa organizacji, które wezmą udział w szkoleniu. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 stycznia br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr: 516 559 181. Wcześniejsze zgłoszenie uczestników jest niezbędne do zapewnienia materiałów szkoleniowych i cateringu (prosimy o informacje, czy zgłoszone osoby preferują dietę wegetariańską). Do uczestników projektu w późniejszym terminie zostanie przekazany szczegółowy plan szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nr tel.: 516 559 181.

środa, 16 styczeń 2019 09:58

Uwaga! Producenci Rolni!

Wójt Gminy Ustka informuje, że zbliża się pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2019. Producent rolny, który posiada na obszarze Gminy Ustka gospodarstwo rolne oraz chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej, może w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć do tut. organu odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2019 wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego  kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 000 w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.
Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych. Ponadto ustalony został dodatkowy limit dla hodowców bydła  30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Jednocześnie informuje, że zmieniły się druki wniosków, które można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu lub na stronie internetowej www.ustka.ug.gov.pl. Dodatkowo hodowcy bydła muszą załączyć do wniosku dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w ich posiadaniu, w odniesieniu do każdej siedziby ich stada, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe. Dokument taki, na wniosek producenta rolnego wydaje Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
                     
W przypadku złożenia wniosku w/w terminie, pieniądze wypłacane będą w dniach 1-30 kwietnia 2019 r. gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

czwartek, 10 styczeń 2019 13:58

Drodzy mieszkańcy

Zwracamy się do Was z gorącym apelem – bądźcie szczególnie wyczuleni na ludzi bezdomnych. Chodź do tej pory zima nas raczej oszczędza – nie było dużych opadów śniegu czy srogiego mrozu, zwracamy się do Was z apelem: nie ignorujcie bezdomnych! Jeżeli zobaczycie, że ktoś bez dachu nad głową stara się przetrwać w silnym mrozie bądź znacie miejsca gdzie bezdomni mogą przebywać - nie wahajcie się, zgłoście ten fakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce tel. (59) 81 47 197 bądź Straży Gminnej w Ustce tel. 518 530 580. Taki gest z Waszej strony często może uratować zdrowie a nawet życie bezdomnemu.

Serdecznie prosimy też o zachowanie czujności wobec zwierząt – naszych braci mniejszych. Nie pozwólcie na to, by zwierzęta cierpiały z powodu zimna. Zadbajcie o nie!!. Prosimy - reagujecie, gdy zobaczycie zwierzę w potrzebie!!!

Nie wstydźcie się okazywania dobroci i serca wobec mniejszych i bezbronnych.

Razem możemy więcej!!!

piątek, 28 grudzień 2018 09:33

II Sesja Rady Gminy Ustka

II Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 20 grudnia  odbyła się II Sesja Rady Gminy Ustka, na której radni uchwalili budżet gminy Ustka na 2019 rok oaz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2025.
 
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2018-2024, budżecie gminy Ustka na 2018 rok, wydatków budżetu gminy, które w 2018 toku nie wygasają  z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków,  zmiany uchwały dotyczącej dopłat do ceny 1 m3  odprowadzanych ścieków oraz dopłat do 1 m 3 odprowadzanych ścieków, podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznania pomocy finansowej na zakup posiłków i zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania,

Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu gminnych programów  tj. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ustka na 2019 rok, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na rok 2019, ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Radni dokonali zmiany uchwał w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska oraz w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ustka. Rada Gminy podjęła Stanowisko dotyczące ewentualnego współdziałania z Powiatem Słupskim przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1112G Ustka – Objazda. Na zakończenie obrad Pani Wójt i Pan Przewodniczący Rady Gminy  złożyli życzenia i gratulacje Panu Ryszardowi Molendzie z okazji 30 –letniego pełnienia funkcji sołtysa  w sołectwa Dębina.  

czwartek, 20 grudzień 2018 08:53

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Ustka

W dniu 20 grudnia Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie na kanale Youtube Gminy Ustka.
Zapraszamy do śledzenia transmisji pod tym adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuuap0DbYiw-HD5qz3XDcTQ
już od godz. 10.00.

środa, 19 grudzień 2018 07:42

Harmonogramy odbioru odpadów na 2019 rok

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Gminy Ustka www.ustka.ug.gov.pl w zakładce “Gospodarka Odpadami” znajdziecie Państwo nowe harmonogramy odbioru odpadów na 2019 rok. Ponadto z radością dzielimy się nowością! Dla osób posiadających smartfony z oprogramowaniem Android w sklepie z aplikacjami można pobrać darmową aplikację “PGK Wywozy”, w której również znajdziecie państwo aktualne harmonogramy dla gminy Ustka. Aplikacja przygotowana jest zarówno dla firm jak i mieszkańców, obsługiwanych przez obu naszych odbiorców odpadów (KING i PGK). W aplikacji znajdują się też ogłoszenia i komunikaty. Gorąco zachęcamy do skorzystania!

Działasz w młodej organizacji, która nie ma doświadczenia w sporządzaniu wniosków o dotacje? Chciałbyś zaangażować inne osoby z twojego otoczenia w tworzenie projektów? A może po prostu potrzebujesz odświeżenia informacji w ww. zakresie? Jeśli tak, zapraszamy na szkolenie z tworzenia projektów, które odbędzie się 18 grudnia br. (wtorek) w godzinach od 10:00 do 17:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej. Podczas spotkania połączonego z warsztatami omówione zostaną najistotniejsze elementy wniosków o dofinansowanie, w tym budżetowanie oraz najczęściej pojawiające się kryteria wyboru projektów. Jeżeli jesteś zainteresowany, zgłoś swoje uczestnictwo do Słowińskiej Grupy Rybackiej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu: 59 307 07 57 lub  516 559 181, podając swoje imię i nazwisko oraz nazwę organizacji pozarządowej, w imieniu której weźmiesz udział w szkoleniu. W szkoleniu może wziąć udział kilka osób z jednej organizacji. Liczba miejsc jest ograniczona.

czwartek, 13 grudzień 2018 07:52

Ogłoszenie

Informuję mieszkańców Gminy Ustka i wszystkich interesantów o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ustka  w dniu 24 grudnia 2018 roku. W pozostałe dni robocze miesiąca grudnia Urząd pracuje bez zmian, między innymi z przedłużeniem czasu przyjęcia interesantów w środy każdego tygodnia  do godz. 17.00. Zgodnie z Zarządzeniem nr 120.63.2018 Wójta Gminy Ustka z dnia 03 grudnia 2018 roku.

W Ó J T

/-/mgr Anna Sobczuk-Jodłowska

Strona 1 z 99

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…