UWAGA ! ! ! Szanowni Państwo. Od dnia 01 marca 2018 roku do dnia 31 maja 2018 roku zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Ustka i przyjęć interesantów przez Urząd. Szczegóły na stronie.
Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego

Aktualności (264)

piątek, 13 kwiecień 2018 07:51

13 kwietnia - Sesja Nadzwyczajna

Napisane przez

W dniu 13 kwietnia Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie na kanale Youtube Gminy Ustka.
Zapraszamy do śledzenia transmisji pod tym adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuuap0DbYiw-HD5qz3XDcTQ
już od godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Ustka:
1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie sesji
b/ zatwierdzenie prawomocności obrad
c/ przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2018 rok.
4. Zakończenie obrad.

wtorek, 20 marzec 2018 09:18

XXXVIII Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

XXXVIII Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 21 lutego odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2018-2024 oraz zmian w budżecie gminy Ustka na 2018 rok. Z zakresu spraw planistycznych i gospodarki nieruchomościami Rada podjęła uchwały dotyczące uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka w obrębie geodezyjnym Lędowo, nadania nazwy ulicy oraz nadania nazwy „Trakt Imienia Pierwszych Rybaków” ciągu komunikacyjnego położonych w miejscowości Rowy. Rada zmieniła uchwały w sprawie planu potrzeb wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Ustka i w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ustka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Rada przyjęła „Program Ochrony środowiska dla Gminy Ustka na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”, jak również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ustka w 2018 roku. Rada podjęła również uchwałę przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka dotyczących utworzenia Uzdrowiska Rowy.

Ponadto, Rada ustaliła kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Ustka i inne organy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określaniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Ustka oraz zleciła Komisji Rewizyjnej dokonania kontroli w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta.

V Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych Luzino 2018

W sobotę 3 marca 2018 r. na Hali Widowiskowo – Sportowej GOSRiT im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie, odbył się V Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych. W imprezie wzięli udział zwycięzcy powiatowych eliminacji oraz gospodarze OSP Luzino. Turniej otworzyli Jarosław Wejer- Wójt Gminy Luzino, dh  Zygmunt Tomczonek – prezes Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. pomorskiego oraz Komendant Gminny Związku OSP RP w Luzinie Sławomir Miotk, który wprowadził uczestników imprezy na luzińską hale.

Po 6 godzinach sportowej rywalizacji najlepszą drużyną Pomorza zostało OSP Sierakowice, które w wielkim finale, po golu zdobytym w ostatnich sekundach meczu, pokonało OSP Łebunia 2:1. Na najniższym stopniu podium stanęło OM ZOSP Reda-Rumia, które po zaciętym i pełnym zwrotów akcji meczu o 3 miejsce ostatecznie pokonało OSP Pęplino. Po finale  odbyła się uroczystość zakończenia turnieju, w której uczestniczyli wspomniani wcześniej Jarosław Wejer- Wójt Gminy Luzino, , dh  Zygmunt Tomczonek, dh. Sławomir Miotk  oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski i Piotr Klecha- dyrektor GOSRiT Luzino i Prezes Pomorskiego LZS. Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały pamiątkowe statuetki : „Diabelskie Skrzypce” oraz nagrody ufundowane przez Gminę Luzino,  Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Ponadto najlepsza trójka imprezy otrzymała komplet medali. Najlepszym bramkarzem mistrzostw uznano Marcina Latuszek (OSP Hel), najlepszym zawodnikiem: Kąkol Jakub ( OSP Sierakowice). Wyróżniono również najlepszych zawodników z każdej drużyny: OSP Wałdowo- Wróblewski Rafał, OSP Hel- Dorsz Adam, OSP Gdańsk- Świbno ; Młodzianowski Maciej, OSP Sierakowice- Hinca Sebastian, OSP Luzino – Paszki Stanisław, OSP Pęplino – Gołaszewski Szymon, OSP Czarne – Kopot Piotr, OSP Łebunia – Maszota Damian, OM ZOSP Reda-Rumia; Szutenberg Gracjan.

Eliminacje Wojewódzkiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniu 27 stycznia 2018 roku w hali ZZS w Kobylnicy odbyły się eliminacje Wojewódzkiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Turniej rozgrywany po raz piąty zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupsku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kobylnicy oraz Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy. W turnieju wystartowało 7 drużyn reprezentujących następujące jednostki OSP z miejscowości: Pęplino, Podwilczyn, Lulemino, Potęgowo, Biesowice, Sycewice, Bruskowo Małe. Klasyfikacja końcowa V Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP:
Kolejność zajętych miejsc:

  1. OSP Pęplino
  2. OSP Podwilczyn
  3. OSP Lulemino
  4. OSP Potęgowo
  5. OSP Biesowice
  6. OSP Sycewice
  7. OSP Bruskowo Małe

Prowadzono także klasyfikację na najlepszego strzelca i bramkarza turnieju:

  • Najlepszym strzelcem został Adam Gołąb z OSP Pęplino.
  • Na najlepszego bramkarza wybrano Bartłomieja Wojtanowskiego z OSP Pęplino.

Puchary i dyplomy dla najlepszych drużyn i zawodników wręczyli Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupsku oraz Wójt Gminy Leszek Kuliński zarazem Prezes Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kobylnicy. Drużyna OSP Pęplino reprezentować będzie Powiat Słupski w finale wojewódzkim, który odbędzie się w dniu  3 marca 2018 roku w Luzinie powiat wejherowski.

W dniu 21 lutego Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie na kanale Youtube Gminy Ustka.
Wszystkich chętnie zapraszamy do śledzenia transmisji pod tym adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuuap0DbYiw-HD5qz3XDcTQ
już od godz. 15.00.

środa, 14 luty 2018 11:27

XXXVII Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

Sesja 26 stycznia 2018

W dniu 26 stycznia br. odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących zasad realizacji i finansowania oraz późniejszej eksploatacji Schroniska dla Zwierząt w Słupsku a także w sprawie udzielenia dotacji celowej na wsparcie uruchomienia oddziału transplantacji szpiku kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o.. Podjęto również uchwały dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017 – 2024 i  budżetu gminy Ustka na 2018 rok oraz uchwały dotyczące planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku, jak również zmiany Uchwały Nr XXV/289/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 9 kwietnia 2009 roku.

IV Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej

W dniu 20 stycznia 2018 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe odbyły się eliminacje Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Turniej rozgrywany był po raz czwarty jego organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ustce.
W turnieju OSP uczestniczyły cztery jednostki w grupie młodzieżowej (chłopców) z OSP Duninowo, OSP Objazda, OSP Starkowo, OSP Zaleskie oraz w grupie seniorów (mężczyzn) z OSP Duninowo, OSP Starkowo, OSP Pęplino, OSP Rowy. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym” 1 x 8 min.
Ogółem w turnieju wzięło udział 32 druhów z grupy młodzieżowej (chłopców) oraz 41 druhów w grupie seniorów (mężczyzn).

piątek, 26 styczeń 2018 08:08

Transmisja obrad Rady Gminy Ustka - 26 stycznia 2018 roku.

Napisane przez

W dniu 26 stycznia Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie na kanel Youtube Gminy Ustka.
Wszystkich chętnie zapraszamy do śledzenia trasmisji pod tym adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuuap0DbYiw-HD5qz3XDcTQ
już od godz. 10.00.

czwartek, 25 styczeń 2018 14:27

Konkurs- Bożonarodzeniowa dekoracja

Napisane przez

Miło mi poinformować, iż został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą Bożonarodzeniową dekorację posesji usytuowaną na terenie Gminy Ustka.

Zwycięzcami konkursu zostali:
1) Pan Piotr Grzegorczyk oraz
2) Państwo Katarzyna i Wojciech Łowczyk

Serdecznie gratulujemy.

W dniu 2 grudnia 2017 roku Pani Anna Sobczuk - Jodłowska Wójt Gminy Ustka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Wincencie i Mieczysławowi Bykowskim.

Uroczystość odbyła się w sali ślubów Urzędu Miasta Ustka, Państwo Bykowscy obchodzili już 60 – lecie pożycia małżeńskiego!..

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku przyjechali z województwa wrocławskiego, z m-ści
Sobótka i osiedlili się na terenie naszej gminy, w Lędowie.
Mają dwóch synów, czworo wnuków i pięcioro prawnucząt.

Życzymy Państwu Wincencie i Mieczysławowi zdrowia i samych szczęśliwych dni!

Strona 1 z 19

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30
godziny przyjęć interesantów przez pracowników merytorycznych na stanowiskach pracy: 9.00 - 14.00.
Po godzinie 14.00 możliwe będzie załatwienie sprawy na BOI, bez udziału pracownika merytorycznego.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 14:00

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…