Aktualności (283)

Rowy

Urząd Morski w Słupsku informuje, że w okresie sezonu wakacyjnego tj. od dnia 10 czerwca do dnia 31 sierpnia zostaną udostępnione turystom i mieszkańcom następujące odcinki plaży w m. Rowy:
1.    250 m odcinek plaży od zejścia na wysokości OW Columbus na zachód
2.    400 m odcinek plaży przylegający od zachodu do portu Rowy
3.    180 m odcinek plaży przylegający od wschodu do portu Rowy
Odcinki nr 1 i 3 mogą być użytkowane przez cały okres wakacyjny. Odcinek nr 2 będzie dostępny do czasu przekazania go drugiemu wykonawcy na cele realizacji opaski brzegowej, co może nastąpić pod koniec lipca.

Rozmieszczenie udostępnionych odcinków plaży przedstawia mapka

wtorek, 16 czerwiec 2015 10:13

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki

Napisane przez

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki to niezależna organizacja pozarządowa działająca na Pomorzu od 2004 roku. Jej celem jest wspieranie rozwoju dziecka
od pierwszego roku życia. Fundacja realizuje go poprzez prowadzenie żłobków, przedszkoli, szkół oferujących profesjonalną ofertę opiekuńczą, wychowawczą, edukacyjną. Istotnym aspektem funkcjonowania Kaszubskich Słoneczników
jest odkrywanie przestrzeni i tworzenie warunków do rozwoju dziecka w partnerstwie z rodzicami i społecznością lokalną. Od 2008 roku powstała sieć ośrodków przedszkolnych, z innowacyjną ofertą edukacyjną. Obecnie fundacja prowadzi
7 ośrodków przedszkolnych, dla 156 dzieci, dwa żłobki dla 50 dzieci oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową Adventure w Ustce.

poniedziałek, 25 maj 2015 18:44

Informacja z VII Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

Sesja absolutoryjna 2015 W dniu 20 maja 2015 roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy Ustka , której przewodnim tematem było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok.
Zgodnie z procedurą absolutoryjną odczytano uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku pozytywnie opiniujące sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi. Przedstawiono multimedialny pokaz z wykonania budżetu za 2014 rok. Po wyczerpaniu uregulowań proceduralnych Rada Gminy Ustka jednogłośnie, w obecności 14 radnych, udzieliła absolutorium dla Pani Anny Sobczuk – Jodłowskiej Wójt Gminy Ustka. Złożono gratulacje Pani Wójt z tytułu udzielonego absolutorium.

{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/2.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/3.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/4.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}

Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację przebudowy dróg powiatowych tj. : Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej, Nr 1102G Ustka-Modlinek-Duninowo – etap II, Nr 1120G Gąbino – Komnino oraz zmiany uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy na 2015 rok.

{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/5.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/6.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}

Zmieniono uchwały w sprawie: kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, programu profilaktycznych szczepień dzieci, programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego, programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustka na lata 2014 -2020 oraz powołania Komisji Statutowej w celu opracowania zamian Statutu Gminy Ustka oraz w celu opracowania statutów sołectwa Grabno, Zimowiska i Przewłoka.

Rada podjęła uchwały likwidacji Punktu Przedszkolnego w Objeździe oraz podziału sołectwa Grabno na dwa odrębne sołectwa Grabno oraz Zimowiska.

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do podjęcia działań mających na celu uzyskanie rekompensat od Rządu RP związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej oraz stacjonowania wojsk amerykańskich w Redzikowie.

Powołano zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 oraz uchylono uchwałę w spr. udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w celu realizacji zadania pn. "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego".
Ponadto Rada Gminy przyjęła informację o realizacji uchwał Rady Gminy za 2014 rok oraz informację o stanie przygotowań do sezonu wczasowo – turystycznego.

wtorek, 19 maj 2015 13:25

VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

Napisane przez
Sport

XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26 MAJA - 1 CZERWCA 2015 - WYKAZ IMPREZ GMINA USTKA

Zawody14.05.2015r. w Słupsku odbyły się zawody w lekkiej atletyce w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży. Uczniowie gimnazjum w Objeździe w składzie: Kamila Barska (bieg na 600m), Sylwia Waniuga(1000m), Kacper Bronisz i Miłosz Salwowski( pchnięcie kulą) godnie reprezentowali szkołę rywalizując z najlepszymi z powiatu. Największy sukces osiągnął Kacper Bronisz, który w trzeciej próbie pchnął kulę na odległość 12m 44cm. Był to najlepszy wynik, za co Kacper otrzymał złoty medal i awansował do Finału Wojewódzkiego.  Dziewczęta uzyskały wyniki klasyfikując się w pierwszej dziesiątce. Miłosz zajął IX wynikiem 9m 58cm. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i trzymamy kciuki za Kacpra w walce z najlepszymi w województwie. Opiekunem zawodników jest Pani Beata Sznigirewicz nauczycielka wychowania fizycznego w ZSS w Objeździe.
czwartek, 30 kwiecień 2015 07:45

Ochrona brzegów morskich - Etap II

Napisane przez
Rowy

Szanowni Państwo,
w związku z otrzymaniem od Urzędu Morskiego w Słupsku w dniu 21.04.2015 r. Zawiadomienia o wyniku postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Ochrona brzegu morskiego na wysokości miejscowości Rowy - Etap II", informującym o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę STRABAG Sp. z o. o. niniejszym zwracamy się z prośbą o pozytywne uzgodnienie wskazanego dojazdu/wyjazdu z terenu budowy, które wstępnie zostało przez Państwa pozytywnie zaopiniowane podczas spotkania w Urzędzie Gminy w dniu 20.04.2015 r.

środa, 22 kwiecień 2015 13:08

Delegacja z Anklam w Ustce

Napisane przez
Wizyta delegacji z AnklamW dniach 13-14 kwietnia w gminie Ustka gościliśmy delegację z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego z Anklam. Odwiedzili nas: Burmistrz miasta Michael Galander, przewodniczący parlamentu miejskiego Andreas Brusch oraz Beatrix Wittmann – Stifft kierownik wydziału ds. marketingu miejskiego.
W pierwszym dniu wizyty delegacja z Anklam zwiedziła oczyszczalnię ścieków w Rowach.
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image002.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image003.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image004.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup} W godzinach popołudniowych przez naszymi gośćmi w świetlicy wiejskiej w Gąbinie zaprezentowały się gminne zespoły artystyczne Pomorzacy i Echo Objazdy.Poczęstunek przygotowało przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gąbinie.
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image005.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image006.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image007.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}
W drugim dniu pobytu delegacji odbyło się w Urzędzie Gminy Ustka spotkanie, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Rady Gminy Ustka tj. przewodniczący rady gminy, komisji budżetowo-rolnej i ochrony środowiska, rewizyjnej oraz oświaty i kultury. Tematem spotkania była wymiana: dzieci i młodzieży w okresie letnimi zimowym, grup: - sportowych, zespołów artystycznych (zespoły muzyczne, tancerze), strażaków, twórców, malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników.
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image008.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image009.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image010.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}
Zastanawiano się również nad wspólnymi obchodami 20 rocznicy partnerstwa gminy Ustka i miasta Anklam, które przypada na 7 grudnia 2015. Spotkanie przebiegało w sympatycznej i przyjacielskiej atmosferze. Ustalono, że kolejne spotkanie partnerskie gmin odbędzie  się 7-8 czerwca 2015 roku w Anklam podczas uroczystej inauguracji dzieł sztuki w postaci pomników miast partnerskich oraz odsłonięcia i poświęcenia witraży wbudowanych w kościele św. Mikołaja w Anklam. Ostatnim punktem wizyty delegacji z Anklam było zwiedzanie Zespołu Szkół Samorządowych w Objedzie celem ewentualnej wymiany młodzieży gmin partnerskich.
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image011.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image012.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam
wtorek, 21 kwiecień 2015 12:15

Ochrona brzegów morskich

Napisane przez
Port w RowachW związku z realizacja inwestycji pn. "Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy, Ustka", w miejscowości Rowy będą prowadzone prace związane z budową opaski brzegowej, progów podwodnych, sztucznej rafy, ostróg oraz sztucznego zasilania.

Obejmą one tereny plaży zachodniej na działkach 218/2 i 219, na odcinku od zachodniego falochronu portowego z zejściem z ul. Plażowej i dalej w kierunku zachodnim, do drugiego zjazdu technicznego.
Plaże znajdujące się w obrębie tych działek zostaną wyłączone z użytkowania w czasie sezonu letniego 2015.

Istnieje prawdopodobieństwo możliwości czasowego wykorzystania plaży znajdującej się w rejonie drugiego zjazdu technicznego. Dostępność tego terenu uzależniona jednek będzie od tempa wykonywanych robót.

Więcej informacji znaleść można na stronach Urzędy Morskiego w Słupsku:
http://www.umsl.gov.pl/ochrona_LRU.html
https://www.facebook.com/pages/%C5%81eba-Rowy-Ustka-ochrona-brzeg%C3%B3w-morskich/261275327395664
wtorek, 31 marzec 2015 07:53

Informacja z VI Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez
 Sesja z dnia 26 marca 2015 rokuW dniu 26 marca 2015 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła następujące uchwały: w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, udzieliła Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 203 na całym jej przebiegu w Województwie Pomorskim, zmieniła wysokość pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego".

Rada Gminy dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2015 – 2024, oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok, wyznaczyła dodatkowe siedziby obwodowych komisji wyborczych w Zaleskich i w Starkowie jako dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, nadała nazwę ulicy w miejscowości Grabno oraz przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do dnia 31 grudnia 2015 roku.
{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0002.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup} {ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0005.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0006.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup}
Z zakresu spraw planistycznych i gospodarki nieruchomościami Rada uchwaliła MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo w Gminie Ustka i wyraziła zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat budynku dydaktycznego, zlokalizowanego na działce Nr 2020, położonej w obrębie miasta Ustka przy ul. Darłowskiej 3B, stanowiących własność Gminy Ustka, ustaliła obowiązujące na drugim etapie kryteria rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka.

Rada Gminy Ustka przyjęła następujące Programy: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustka w 2015 roku, Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ustka przeciwko pneumokokom na lata 2015 – 2017, Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11,16, 18 w Gminie Ustka na lata 2015-2016.
{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0003.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0004.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup}
Większością głosów Rada Gminy nie wyraziła zgody na podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska

Ponadto Rada Gminy przyjęła informacje: Wójta Gminy Ustka o podjętych umorzeniach należności za 2014 rok oraz o działalności Centrum Kultury Gminy Ustka.
wtorek, 17 marzec 2015 10:16

Recytacje maluchów w Szkole Podstawowej w Zaleskich

Napisane przez
Maluchy recytująSzkoła Podstawowa w Zaleskich po raz ósmy  gościła najlepszych recytatorów z Miasta i Gminy Ustka. W dniu 13 marca 2015r. odbył się Miejsko – Gminny Konkurs Recytatorski klas I-III pt. „Maluchy recytują”.
Głównym celem  konkursu jest popularyzacja poezji wśród dzieci, jak też kultywowanie  tradycji sięgania po wiersze polskich poetów. Konkurs staje się okazją do  integrowania środowisk szkolnych Miasta i Gminy Ustka, a także służy wymianie doświadczeń pedagogicznych.
Strona 8 z 21

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…