Aktualności (291)

środa, 24 luty 2016 14:05

Czyste powietrze Pomorza

Napisane przez

Czyste Powietrze Pomorza

Wójt Gminy Ustka informuje, że istnieje możliwość skorzystania z programu „Czyste powietrze Pomorza” - linia dofinansowania z przeznaczeniem na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą).

poniedziałek, 22 luty 2016 08:41

Informacja z XV Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

Sesja 12 lutego 2016

W dniu 12 lutego 2016 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której  podjęto uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2016-2024 i budżecie gminy Ustka na 2016 rok, wyrażenia woli zawarcia umowy na wspólną realizację zadania pn. „Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie”, wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich jst w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Ustka, zmiany uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Ustka Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację przebudowy drogi Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej.

czwartek, 14 styczeń 2016 12:17

Sztuczne Lodowisko przy Centrum Kultury Gminy Ustka.

Napisane przez

Sztuczne Mobilne Lodowisko

Miło nam poinformować, że w dniu 8 stycznia 2016 roku Centrum Kultury Gminy Ustka uruchomiło sztuczne mobilne lodowisko.
Na łyżwach można jeździć przy ul. Darłowskiej 3B byłego budynku Zespołu Szkół Technicznych.


Ogromnie się cieszymy, że w Ustce pojawiła się nowa atrakcja, z której mogą korzystać  zarówno mieszkańcy gminy jak i miasta. Inwestycja zrealizowana z funduszy UE pozyskanych za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w ramach programu operacyjnego RYBY 2007-2013.

Lodowisko jest czynne w dni powszednie od godz. 15 do 20, zaś w soboty i niedzielę od godz. 12 do godz. 20 (w soboty i niedziele w godz. 15-16 – przerwa techniczna).

Dorośli za wypożyczenie łyżew zapłacą 5 zł za godzinę, zaś dzieci, po okazaniu legitymacji szkolnej 3 zł.

Zapraszamy wszystkich Państwa do korzystania z lodowiska.

środa, 13 styczeń 2016 08:18

II Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP w Objeździe

Napisane przez

Halowy Turniej Piłki Nożnej - Objazda 2016W dniu 09 stycznia 2016 roku w hali ZZS w  Objeździe odbyły się eliminacje Gminnego Halowego Turnieju Piłki Nożnej  Drużyn  Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Turniej rozgrywany po raz drugi zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ustce .W turnieju OSP uczestniczyło pięć jednostek w grupie młodzieżowej (chłopców) z OSP Duninowo, OSP Objazda, OSP Pęplino, OSP Zaleskie oraz w grupie seniorów (mężczyzn) z OSP Duninowo, OSP Objazda, OSP Pęplino, OSP Rowy. Ogółem uczestniczyło czterdziestu czterech druhów z grupy młodzieżowej (chłopców) oraz czterdziestu druhów w grupie seniorów (mężczyzn).

W wyniku rozgrywek eliminacyjnych klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

I grupa młodzieżowa (chłopców):
I miejsce - OSP Objazda,
II miejsce - OSP Pęplino,
III miejsce - OSP Duninowo nr 1, 
IV - OSP Zaleskie i
V miejsce OSP Duninowo nr 2.  


II grupa seniorów (mężczyzn):
I miejsce - OSP Rowy,
II miejsce - OSP Pęplino,
III miejsce - OSP Objazda, 
IV - OSP Duninowo

Puchary, medale i dyplomy dla najlepszych drużyn wręczyli dh Anna Sobczuk-Jodłowska – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ustce oraz dh Dariusz Porożyński Komendant Gminny. Organizacyjnie Turniej Przygotował Komendant Gminny OSP
w Ustce dh Dariusz Porożyński.
Najlepsze drużyny OSP, które zajęły I i II miejsce w grupie seniorów (mężczyzn) reprezentować będą Gminę Ustka w Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej, który odbędzie się 30 stycznia 2016 r. w Kobylnicy.
poniedziałek, 04 styczeń 2016 14:06

Informacja z XIV Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 23 grudnia 2015 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której  uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustka na lata 2016 -2024 i budżet Gminy Ustka na 2016 rok, podjęto uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2015-20124 i budżecie gminy Ustka na 2015 rok.

Rada Gminy uchwaliła: Statut Gminy Ustka, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Ustka na 2016 rok, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na rok 2016 oraz  przyjęła „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Ustka na lata 2016- 2018”.

Rada Gminy wyraziła wolę zawarcia Porozumienia Międzygminnego  w sprawie korekty granic obszaru uzdrowiska Gminy Ustka oraz Gminy Miasto Ustka, upoważniła Wójta do reprezentowania Rady Gminy Ustka przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Ustka oraz wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomości w obrębie geodezyjnym Niestkowo.

Rada Gminy przyjęła sprawozdania z działalności Komisji i Rady Gminy Ustka za 2015 rok oraz zaakceptowała  plany pracy Komisji i Rady Gminy Ustka na 2016 rok.

środa, 02 grudzień 2015 14:41

Informacja z XIII Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

Sesja 27 listopada 2015

W dniu 27 listopada  2015 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada  uchwaliła stawki podatków i opłat lokalnych na 2016 rok.

Rada Gminy  dokonała  zmiany Uchwały Nr XXVIII.337.2013  Rady Gminy Ustka z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso, zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz   ustaliła stawki tej opłaty na terenie Gminy Ustka i  stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

piątek, 27 listopad 2015 14:28

Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia

Napisane przez

Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego opracowało referat bezpieczeństwa "Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia"
Oto jego fragment:

Zwróć uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc publicznych, np.: supermarketów, środków komunikacji publicznej, imprez masowych.

Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie?
- rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób,
- pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki,
- samochody, a zwłaszcza furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów i miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń,
- nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki,
- powiadom stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu),
- jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do poleceń osób kierujących operacją,
- zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki opuść niebezpieczną strefę,
- nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom (policji, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu).

Cały referat zamieszczony pod linkiem.

wtorek, 17 listopad 2015 13:15

Zostań Świętym Mikołajem - podaruj radość dzieciom

Napisane przez

GOPS_Zostań_Świętym_MikołajemGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce zaprasza do udziału w świątecznej zbiórce "Zostań Świętym Mikołajem - podaruj radość dzieciom!".
Zbiórka organizowana jest od 16.11.2015 r. - 04.12.2015 r. Zbieramy gry, książki, zabawki, art. szkolne, słodycze itp. dla najuboższych rodzin z Gminy Ustka.
Darowane rzeczy/paczki można przynosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce przy ul. Dunina 24 w Ustce, pokój nr 15, kontakt tel. 598147197.

PLAKAT

wtorek, 03 listopad 2015 11:25

Informacja z XII Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

Sesja 29 października 2015

W dniu 29 października 2015 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada  dokonała wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych na okres kadencji 2016-2019. W wyniku tajnego głosowania ławnikami do Sądów powszechnych w Słupsku z terenu Gminy Ustka zostały wybrane następujące osoby:
Sąd Okręgowy:

  1. Czulak Jacek,
  2. Gaweł Gabriela,

Sąd Rejonowy: 

  1. Bąk Zbigniew,
  2. Krawczyk Józef

Sąd Rejonowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego:

  1. Kulmatycki Tadeusz.
środa, 07 październik 2015 07:42

Informacja z XI Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

XI Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 30 września 2015 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy  podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. udzieliła Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej Nr 1115G, zmieniła uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Ustka  Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację:  przebudowy drogi Gąbino – Komnino oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1102G Ustka-Modlinek-Duninowo- etap II .
Wyraziła wolę przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Słupskiego  na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej w ramach realizacji zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej”, uchwaliła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, dokonała  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2015 – 2024,  oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


Rada Gminy dokonała zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ustka do kategorii dróg gminnych, uchwaliła MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka – Osiedle, zwolniła z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, nadała nazwy ulic w miejscowości Modlinek i Poddąbie, uchyliła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat części działki drogowej położonej w obrębie geodezyjnym Machowino.

Rada Gminy zwróciła się z apelem do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie części zapisów projektu ustawy Prawo wodne  oraz rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Ustka.


Ponadto Rada Gminy jednogłośnie  przyjęła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

Strona 7 z 21

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…