Aktualności (291)

piątek, 01 wrzesień 2017 08:46

XXXI Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

XXXI Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 24 sierpnia odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino – granica gminy”, zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Parchowo oraz zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok.

poniedziałek, 10 lipiec 2017 14:05

XXII Ogólnopolski Rajd Rowerowy Szlakiem Zwiniętych Torów

Napisane przez

XXII Ogólnopolski Rajd Rowerowy Szlakiem Zwiniętych Torów

8 lipca 2017 roku o godzinie 11:00  Pani Wójt  Anna Sobczuk-Jodłowska przywitała serdecznie wszystkich cyklistów biorących udział w rajdzie po czym rozległ się strzał ze startera oznajmiający rozpoczęcie XXII Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego Szlakiem Zwiniętych Torów. Na początku ul. Armii Krajowej stanęło blisko 120 uczestników.
Rowerzystom towarzyszyła idealna pogoda - wśród uczestników byli cykliści z całej Polski między innymi z Krakowa, jako najdalszego zakątka z kraju. Gościliśmy również rowerzystów z Hamburga.

czwartek, 06 lipiec 2017 14:57

Delegacja z Gruzji w Gminie Ustka

Napisane przez

W dniu 6 lipca Wójt Gminy przyjęła w Gminie Ustka delegację z Gruzji, w której skład weszli: radny Rady Miasta Rustawi Pan Tengiz Tabatadze oraz Zastępca Mera Rustawi Pan David Lobzanidze. Podczas wizyty zaprezentowano liczne walory gminy, m.in.: turystyczny charakter miejscowości nadmorskich, bazy noclegowe, organizację sezonu czy imprezy organizowane dla naszych gości w sezonie letnim. Przedstawiliśmy także prezentację multimedialną, dzięki której  goście poznali Gminę Ustka jako gminę turystyczno - gospodarczą oraz otwartą na inwestycje.Po wizycie w Urzędzie Gminy razem z Panią Wójt gruzińscy partnerzy udali się m.in. do Orzechowa, Poddąbia i Rowów by bliżej poznać ciekawe miejsca Gminy Ustka.

piątek, 30 czerwiec 2017 09:59

XXX Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

XXX Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 22 czerwca odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017-2024, zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok, w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Ustka, podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Teleopieka w gminach partnerskich”.

Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu spraw gospodarki komunalnej tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr  90, 91, 45 i 47, obręb Niestkowo, odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat nieruchomości położonej w obrębie Rowy Rada podjęła stanowisko w sprawie stanu technicznego dróg powiatowych nr 1112G Ustka – Objazda oraz nr 1115G Wytowno – Bydlino.

Porozumienie partnerskie pomiędzy gminą Ustka a miastem Bukowno

W miniony weekend miasto Bukowno świętowało 55-lecie nadania praw miejskich. Na uroczystości jubileuszowe zaproszona została również delegacja z gminy Ustka. W ramach jubileuszu podpisane zostało porozumienie partnerskie pomiędzy gminą Ustka a miastem Bukowno, dzięki któremu oba samorządy rozwiną współpracę pomiędzy mieszkańcami.

czwartek, 25 maj 2017 08:17

XXIX Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez

XXIX Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 19 maja 2017 roku odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Ustka , której przewodnim tematem było udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  z wykonania budżetu za 2016 rok. Zgodnie z procedurą absolutoryjną odczytano uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  pozytywnie opiniujące sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi. Następnie przedstawiono multimedialny pokaz  z wykonania budżetu za 2016 rok. Po wyczerpaniu uregulowań proceduralnych Rada Gminy Ustka jednogłośnie, w obecności 14 radnych, udzieliła absolutorium Pani Annie Sobczuk – Jodłowskiej Wójt Gminy Ustka.

Ponadto, Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. zasad udzielania stypendiów dla uczniów i  studentów, dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ustka np. kartą płatniczą, wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących zasad realizacji   i finansowania oraz późniejszej eksploatacji Schroniska dla Zwierząt w Słupsku oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017-2024 i  zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok.

Rada Gminy przyjęła Stanowisko w sprawie przejścia i korzystania z plaży na wysokości miejscowości Modlinek, „Program rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej oraz bazy turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy Ustka na lata 2017 – 2022” oraz informację o stanie przygotowań do sezonu wczasowo – turystycznego.

poniedziałek, 22 maj 2017 10:48

Majówka w Wodnicy

Napisane przez

Majówka w Wodnicy

20 maja 2017 roku do Wodnicy autokarami przyjechały dzieci – uczestnicy zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach gminnych organizowanych na zlecenie Gminy Ustka przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku.
Każda z 11 świetlic: Możdżanowo, Starkowo, Pęplino, Charnowo, Duninowo, Wodnica, Machowino, Wytowno, Objazda , Gąbino i MCK w Słupsku zaprezentowała się przed pozostałymi podczas: śpiewów, tańców, pokazów akrobatycznych. Dzieci przygotowały rys historyczny o swoich miejscowościach, zaprezentowały swoje talenty. Wszystkim grupom dziękowano brawami.
Po części artystycznej rozpoczęła się zabawa pod auspicjami Stowarzyszenia Rozwoju „Inspiracje” ze Słupska; były bańki mydlane, skok przez linę, zabawa edukacyjna przy użyciu „chusty Klanza”, zabawy z piłką, itp. Było wietrznie, dlatego ciepłe posiłki: zupa pomidorowa, kiełbaski bardziej smakowały.
Dziękujemy wszystkim: pracownikom Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Słupsku, pracownikom Centrum Kultury Gminy Ustka, Stowarzyszeniu Rozwoju „Inspiracje ze Słupska oraz rodzicom dzieci za przygotowanie tak atrakcyjnej dla nich imprezy.

 

poniedziałek, 22 maj 2017 09:30

W naszym urzędzie zapłacisz kartą płatniczą

Napisane przez

Płatności bezgotówkowe

Dzięki projektowi realizowanemu przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w Urzędzie Gminy Ustka zainstalowany został terminal umożliwiający dokonywanie transakcji bezgotówkowych. W trosce o wygodę naszych interesantów serdecznie zapraszamy i namawiamy do korzystania z takiej formy płatności.

11 maja 2017 roku - uroczysta gala ZPP w Kołobrzegu

11 maja 2017 roku podczas uroczystej gali odebrałam puchar oraz dyplom za zajęcie VII miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w kategorii gminy wiejskie za 2016 rok w Kołobrzegu. Ocenie poddane były obszary: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, poprawa jakości obsługi mieszkańca oraz funkcjonowanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego, umacnianie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i m.narodowa, działania promocyjne.

Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i wspierają w działaniach, którym idea samorządności nie jest obca - pracownikom, radnym, sołtysom, mieszkańcom, jednostkom organizacyjnym, organizacjom pozarządowym - to zasługa Nas Wszystkich - Gratuluję Gminie Ustka!

Wójt Gminy Ustka - Anna Sobczuk Jodłowska

czwartek, 11 maj 2017 07:55

Nowy informator turystyczny

Napisane przez

Informator turystyczny

Dostępne są już wersje online Informatora Turystycznego Ustki, Gminy Ustka i Gminy Smołdzino:

Informator ukazał się także w wersji papierowej w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy w języku polskim oraz po 10 tysięcy egzemplarzy w języku niemieckim i angielskim. Wydawcą publikacji jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”. Informator powstał dzięki reklamodawcom i wsparciu finansowemu Miasta Ustka, Gminy Ustka i Gminy Smołdzino. Wydawnictwo można otrzymać bezpłatnie w Centrach Informacji Turystycznej (Ustka, Słupsk, Rowy, Smołdzino), w hotelach, restauracjach, na stacjach paliw i w sklepach. Informator zawiera wszelkie niezbędne dane, które uprzyjemnią i ułatwią wypoczynek naszym gościom. Między innymi można znaleźć w nim przydatne telefony i kontakty, informacje o atrakcjach, zabytkach i ciekawostkach z regionu a także kalendarium najważniejszych imprez w 2017 roku. Nowością jest pełny wykaz bazy noclegowej i gastronomicznej zrzeszonej w LOT „Ustka i Ziemia Słupska”. Informator to wydawnictwo turystyczne o największym nakładzie w całym naszym regionie! Miłej lektury!

Strona 4 z 21

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…