Aktualności (299)

piątek, 26 styczeń 2018 08:08

Transmisja obrad Rady Gminy Ustka - 26 stycznia 2018 roku.

Napisane przez

W dniu 26 stycznia Sesja Rady Gminy Ustka będzie transmitowana w internecie na kanel Youtube Gminy Ustka.
Wszystkich chętnie zapraszamy do śledzenia trasmisji pod tym adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCuuap0DbYiw-HD5qz3XDcTQ
już od godz. 10.00.

czwartek, 25 styczeń 2018 14:27

Konkurs- Bożonarodzeniowa dekoracja

Napisane przez

Miło mi poinformować, iż został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą Bożonarodzeniową dekorację posesji usytuowaną na terenie Gminy Ustka.

Zwycięzcami konkursu zostali:
1) Pan Piotr Grzegorczyk oraz
2) Państwo Katarzyna i Wojciech Łowczyk

Serdecznie gratulujemy.

W dniu 2 grudnia 2017 roku Pani Anna Sobczuk - Jodłowska Wójt Gminy Ustka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Wincencie i Mieczysławowi Bykowskim.

Uroczystość odbyła się w sali ślubów Urzędu Miasta Ustka, Państwo Bykowscy obchodzili już 60 – lecie pożycia małżeńskiego!..

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku przyjechali z województwa wrocławskiego, z m-ści
Sobótka i osiedlili się na terenie naszej gminy, w Lędowie.
Mają dwóch synów, czworo wnuków i pięcioro prawnucząt.

Życzymy Państwu Wincencie i Mieczysławowi zdrowia i samych szczęśliwych dni!

piątek, 01 grudzień 2017 08:50

Rozjaśniona Gmina Ustka

Napisane przez

W gminie Ustka będzie jaśniej, bezpieczniej i ekologicznie. Władze samorządowe podpisały ze spółką Energa Oświetlenie umowę na kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy. Dodatkowo, również w okresie świątecznym, Energa zamontuje w gminie 70 sztuk iluminacji okolicznościowych.

Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Ustka, 29 listopada br., przedstawiciele spółki Energa Oświetlenie sfinalizowali z władzami Gminy proces zawierania umowy na „Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023”.
Przedmiotem umowy jest dobudowa prawie 1000 nowych punktów świetlnych zrealizowanych w technologii energooszczędnej LED. W ramach prac Energa Oświetlenie zobowiązała się również w okresie świątecznym, przez cały czas obowiązywania umowy, do montażu i eksploatacji iluminacji okolicznościowych.

Podpisanie umowy Gminy Ustka z Energą Oświetlenie - Wójt Anna Sobczuk-Jodłowska i prezes Michał Bełbot Umowę w imieniu spółki Energa Oświetlenie podpisał prezes Zarządu Michał Bełbot oraz prokurent Łukasz Skawiński. Gminę Ustka reprezentowała Wójt Anna Sobczuk-Jodłowska oraz skarbnik - Jadwiga Dic.
Zwiększenie liczby punktów oświetlenia ulicznego przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na obszarze wszystkich miejscowości Gminy Ustka. Zastosowanie do oświetlenia energooszczędnych lamp LED pozwoli władzom gminy zaoszczędzić na zużyciu energii elektrycznej ale również eksploatacja tego nowoczesnego oświetlenia LED-owego przyczynia się do zmniejszania emisji CO2 do atmosfery.
Podpisanie umowy Gminy Ustka z Energą Oświetlenie - Wójt Anna Sobczuk-Jodłowska i prezes Michał Bełbot - Dobra współpraca z samorządem i otwartość na wdrażanie proekologicznego i energooszczędnego oświetlenia przynosi efekty. Wdrażamy nowoczesne – technologie LED, które poprawiają walory estetyczne miejsca i wspierają realizację planów gospodarki nisko emisyjnej w gminach – mówi Michał Bełbot, prezes Energa Oświetlenie Spółka z o.o.

Zastosowanie matryc LED-owych pozwala na znaczne oszczędności w budżecie samorządów oraz ma pozytywne oddziaływanie ekologiczne. Nowoczesne oświetlenie jest bowiem bardziej przyjazne dla środowiska. Natomiast redukcja emisji CO2, uzyskana w wyniku modernizacji oświetlenia, pozwala wypełniać założenia gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej, a więc realizować cele wyznaczone samorządom przez ustawodawcę.

Nowe punkty świetlne dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii mają wiele zalet. Oprawy oświetleniowe typu LED emitują światło o bardziej naturalnej barwie niż lampy sodowe emitujące światło żółte. Dzięki temu poprawia się rozpoznawanie kolorów, obiektów i kształtów, co wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale poprawia również walory krajobrazowe.

piątek, 01 grudzień 2017 08:08

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Napisane przez

W dniu 25 listopada 2017 roku Pani Anna Sobczuk - Jodłowska Wójt Gminy Ustka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Zofii i Czesławowi Michalskim.

Uroczystość odbyła się w sali ślubów Urzędu Miasta Ustka, przebiegła w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Uroczystość uświetnił, pięknie zaśpiewanymi życzeniami, chór Usteckie Nutki, działający przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Ustce.

Państwo Michalscy mieszkają w Osiedlu Lędowo, pobrali się 25 listopada 1967 r.
Pochodzą z dawnego województwa lubelskiego, powiat Janów - Pani Zofia z miejscowości Wierzchowiska, Pan Czesław z m-ści Sulów.
Pani Zofia trudniła się handlem, Pan Czesław był żołnierzem zawodowym.
Mają dwoje dzieci i jednego wnuka.

Życzymy Państwu Zofii i Czesławowi zdrowia i pogody ducha!

poniedziałek, 13 listopad 2017 12:30

XXXIV Sesja Rady Gminy Ustka

Napisane przez
Sesja Rady Gminy - 27 października 2017r

W dniu 27 października odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmiany w budżecie Gminy Ustka na rok 2017, podatku od nieruchomości na 2018 rok, jak i określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych, ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej i opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu ich poboru, opłaty targowej, udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Duninowie, określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Ustka lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 1”.

Ponadto Rada określiła na terenie Gminy Ustka przystanki komunikacyjne, warunki i zasady ich korzystania, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustka, a także nadała nazwę ulicy w miejscowości Dębina.

Rada rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy Ustka oraz zleciła Komisji Rewizyjnej dokonania kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.

poniedziałek, 16 październik 2017 07:47

III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Ustka

Napisane przez
III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Ustka

W dniu 20 września 2017 roku odbyła się III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Ustka, w której uczestniczyło 13 z 15 radnych. Obrady odbyły się w obecności przedstawicieli władz samorządowych, a także przybyłych gości i dyrektorów szkół.

Młodzi radni uchwalili porządek obrad, przyjęli protokół z II sesji, a także podjęli stanowisko w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny wraz z niezbędną infrastrukturą” planowanego do realizacji na działce nr 79/9 w obrębie ewidencyjnym Duninowo PGR, gm. Ustka.

W trakcie posiedzenia radni zapoznali się z tematem sytuacji dzieci niepełnosprawnych w gminie oraz została przedstawiona propozycja współpracy Młodzieżowej Rady ze szkołami z terenu gminy. Sekretarz Gminy Ustka Lidia Orłowska – Getler przybliżyła młodym radnym strukturę organizacyjną Urzędu Gminy w Ustce, a każdy z kierowników omówił szczegółowo zadania poszczególnych referatów.

W związku z brakiem uchwał radni nie podjęli żadnej uchwały.

środa, 11 październik 2017 14:59

Rezygnacja firmy Morpol z budowy zakładu mączki rybnej.

Napisane przez
konferencja prasowa 11.10.2017

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym tj. 11 października 2017 roku w Urzędzie Gminy Ustka zostało podpisane oświadczenie, w którym przedstawiciele Spółki "Morpol" w wyniku przeprowadzonych przez Wójta Gminy Ustka oraz Burmistrza Miasta Ustka negocjacji związanych z zamiarem budowy zakładu produkującego mączkę rybną oraz olej rybny wraz z niezbędną infrastrukturą, uznali zasadność argumentacji włodarzy obu Gmin i wycofali definitywnie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czym ostatecznie zrezygnowano z realizacji w/w przedsięwzięcia.

Dziękujemy Spółce za zrozumienie Naszych mieszkańców i potrzeb Uzdrowiska Ustka.

 • piątek, 01 wrzesień 2017 08:46

  XXXI Sesja Rady Gminy Ustka

  Napisane przez

  XXXI Sesja Rady Gminy Ustka

  W dniu 24 sierpnia odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj.: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino – granica gminy”, zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Parchowo oraz zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok.

  poniedziałek, 10 lipiec 2017 14:05

  XXII Ogólnopolski Rajd Rowerowy Szlakiem Zwiniętych Torów

  Napisane przez

  XXII Ogólnopolski Rajd Rowerowy Szlakiem Zwiniętych Torów

  8 lipca 2017 roku o godzinie 11:00  Pani Wójt  Anna Sobczuk-Jodłowska przywitała serdecznie wszystkich cyklistów biorących udział w rajdzie po czym rozległ się strzał ze startera oznajmiający rozpoczęcie XXII Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego Szlakiem Zwiniętych Torów. Na początku ul. Armii Krajowej stanęło blisko 120 uczestników.
  Rowerzystom towarzyszyła idealna pogoda - wśród uczestników byli cykliści z całej Polski między innymi z Krakowa, jako najdalszego zakątka z kraju. Gościliśmy również rowerzystów z Hamburga.

  Strona 4 z 22

  Urząd Gminy Ustka

  ul. Dunina 24
  76 - 270 Ustka
  tel. (0-59) 814-60-44
  tel. (0-59) 815-24-00
  fax. (0-59) 814-42-57
  e-mail:
  urzad@ustka.ug.gov.pl
  ePUAP:skrzynka podawcza

  Godziny pracy

  Urząd Gminy jest czynny:
  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
  2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
  3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
  Przyjęcia interesantów w godzinach:
  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

  Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
  w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

  Kasa Urzędu

  Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

  Gmina Ustka                                  
  NIP: 839-003-01-53                   
  REGON: 770979878

  Urząd Gminy Ustka               
  NIP: 839-291-86-87
  REGON: 770509240

  Top
  Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…