Aktualności (291)

środa, 03 grudzień 2014 08:07

Informacja z I Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez
Sesja 1 grudnia 2014W dniu 01 grudnia 2014 roku  odbyła się Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Ustka kadencji 2014 -2018.
Najstarszy radny obecny na Sesji otworzył I obrady  Rady Gminy Ustka i przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Po odczytaniu roty ślubowania wyczytani z listy radni powstali  i   potwierdzili wolę złożenia ślubowania  zwrotem „ślubuję” lub „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
wtorek, 02 grudzień 2014 09:42

Nowi radni w gminie Ustka

Napisane przez
Nowi radni15 nowo wybranych radnych gminy Ustka odebrało w czwartek Urzędzie Gminy Ustka zaświadczenia o wyborze na radnego.
Wśród nich prawie połowa ma już doświadczenia jako rajcy. Pozostali będą się dopiero wdrażać. Nowymi radnymi zostali: BIAŁEK Rafał, CHARKO Danuta, DUDKA Henryk, GRUSZCZYŃSKI Stefan, KALETA Danuta, KONARZEWSKI Leszek, KORBIEL Marian, LASKOWSKI Wacław, MOCH Jerzy, PETRUS-ZARZYCKA Justyna, PISZCZEK Grzegorz, POŹNIAK Krzysztof, SZUMSKI Marian, TYMECKI Marian, WIETRAK Justyna.
wtorek, 18 listopad 2014 12:05

Kamerka w Rowach

Napisane przez
Kamera - rowyKamerka w porcie Rowach powstała z inicjatywy Gminy Ustka i Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ustka i Ziemia Słupska", której Gmina jest członkiem, przy nieocenionym udziale i zgodzie na umieszczenie na budynku - Urzędu Morskiego w Słupsku.

Jest to pierwsza kamera dostępna w gminie Ustka. Poza walorami turystycznymi będzie służyła poprawie bezpieczeństwa morskiego. Skierowana jest na wejście do portu w Rowach, przy ujściu rzeki Łupawy.

Kamera jest dostępna na stronie Gminy Ustka www.ustka.ug.gov.pl oraz stronach LOT-u pod adresami: www.port-rowy.pl i www.lot.ustka.pl.

Zapraszamy do odwiedzenia Rowów i okolic!

Kamera - rowy
poniedziałek, 10 listopad 2014 08:37

Nowe mieszkania socjalne w Pęplinie

Napisane przez
Mieszkania socjalne w PępliniePani Wójt Anna Sobczuk - Jodłowska  w dniu 31 października 2014 r. przekazała 5 rodzinom umowy najmu oraz klucze do nowo oddanych do użytku mieszkań w budynku socjalnym w Pęplinie. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonała Pani Wójt wraz z Wykonawcą inwestycji oraz dzieci z rodzin, które w dniu uroczystości otrzymały klucze do swoich mieszkań.
Adaptacja budynku przy po byłej szkole na lokale socjalne rozpoczęła się w 2013 r. Całość inwestycji kosztowała około 445 tysięcy zł, z czego prawie 178 tys. zł, to dotacja, jaką gmina otrzymała z Ministerstwa Infrastruktury z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
wtorek, 04 listopad 2014 08:05

Wizyta żołnierzy w Urzędzie Gminy Ustka

Napisane przez
Wizyta żołnierzy w UG UstkaWe wrześniu 2014 roku na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w okolicach Ustki szkolili się żołnierze XXXI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR, pod dowództwem podpułkownika Dariusza Wojtkowiaka. Celem szkolenia był wyjazd na misję do Kosowa.

W dniu 11 września 2014 roku Urząd Gminy Ustka uczestniczył w przygotowaniu XXXI zmiany PKW KFOR przez 8 Pułk Przeciwlotniczy w Koszalinie oraz certyfikacji jej komponentów wydzielanych do misji poza granicami kraju.

Sekretarz Gminy - Pani Beata Pietrzyk, jako reprezentant władzy lokalnej, ściśle współpracowała z zespołami łącznikowo-monitorującymi w zakresie potencjalnych zagrożeń w rejonie działań mandatowych oraz realizacji projektów mających na celu podniesienie bezpieczeństwa i modernizacji infrastruktury terenowej. Sekretarz zaprezentowała Gminę Ustka – jej strukturę, podział administracyjny, rozwiązywanie najważniejszych problemów i realizację inwestycji gminnych, szkolnictwo i służbę zdrowia.

Priorytetem spotkania z przedstawicielami Gminy było przygotowanie grupy do ścisłej współpracy z gminami w Kosowie.
piątek, 31 październik 2014 13:48

XLII Sesja Rady Gminy

Napisane przez
  XLII Sesja Rady GminyW dniu 23 października 2014 roku odbyła się ostatnia Sesja Rady Gminy Ustka w kadencji 2010-2014. Obrady rozpoczęto minutą ciszy by uczcić pamięć zmarłych w tej kadencji: Pani Haliny Smalcerz sołtysa sołectwa Charnowo i Pana Bogdana Żabińskiego Przewodniczącego Rady Gminy Ustka i sołtysa sołectwa Niestkowo.

Rada Gminy uchwaliła stawki podatków i opłat lokalnych na 2015 rok nie zmieniając ich wysokości. Podjęła uchwały z zakresu spraw planistycznych tj. w sprawie uchwalenia M.P.Z.P. dla obszaru na terenie miejscowości Przewłoka oraz w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Ustka.

Ponadto Rada Gminy dokonała zmian w budżecie Gminy na 2014 rok, upoważniła Wójta Gminy Ustka do reprezentowania Rady Gminy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, nadała nazwy ulicy w miejscowości Duninowo, zleciła Komisji Rewizyjnej rozpatrzenie skargi oraz przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do dnia 31 marca 2015 roku.
{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja23102014/Image0005.jpg" width="400" height="300" title="XLII Sesja Rady Gminy"}XLII Sesja Rady Gminy
XLII Sesja Rady Gminy{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja23102014/Image0008.jpg" width="400" height="300" title="XLII Sesja Rady Gminy"}XLII Sesja Rady Gminy
XLII Sesja Rady Gminy{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja23102014/Image0011.jpg" width="400" height="300" title="XLII Sesja Rady Gminy"}Olimpijczyk w nowej roli
XLII Sesja Rady Gminy{/ytpopup}
Podjęte zostały uchwały z zakresu gospodarki komunalnej: zmieniające regulamin utrzymania czystości i porządku, ustalające stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, wzór deklaracji o wysokości opłaty oraz szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja23102014/Image0023.jpg" width="400" height="300" title="XLII Sesja Rady Gminy"}XLII Sesja Rady Gminy
XLII Sesja Rady Gminy{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja23102014/Image0027.jpg" width="400" height="300" title="XLII Sesja Rady Gminy"}XLII Sesja Rady Gminy
XLII Sesja Rady Gminy{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja23102014/Image0043.jpg" width="400" height="300" title="XLII Sesja Rady Gminy"}Olimpijczyk w nowej roli
XLII Sesja Rady Gminy{/ytpopup}
Rada przyjęła również Gminne Programy na 2015 rok tj. : Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wyraziła wolę na powierzenie Miastu Słupsk opracowanie Programu pn. Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie zlewni rzeki Słupi.

Rada Gminy przyjęła sprawozdania Komisji i Rady Gminy za 2014 rok oraz zapoznała się z analizą oświadczeń majątkowych radnych, pracowników i kierowników jednostek Urzędu Gminy.

Na zakończenie obrad złożono wszystkim radnym podziękowania za współpracę wręczając drobne upominki.

Ponadto życzenia i gratulacje otrzymały Panie, które przez 20 lat pełniły funkcję sołtysa w swoich sołectwach, a były to: Pani Anna Turowska – sołtys sołectwa Machowino, Pani Halina Lempek – sołtys sołectwa Objazda, Pani Jadwiga Fudala – sołtys sołectwa Rowy.

W podziękowaniu Panie Sołtyski poczęstowały wszystkich jubileuszowym tortem.
Następnie życzenia podziękowań wraz z kwiatami skierowano do Pani Wójt, Pana Wicewójta, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz i pracowników Urzędu.
{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja23102014/Image0048.jpg" width="400" height="300" title="XLII Sesja Rady Gminy"}XLII Sesja Rady Gminy
XLII Sesja Rady Gminy{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja23102014/Image0052.jpg" width="400" height="300" title="XLII Sesja Rady Gminy"}XLII Sesja Rady Gminy
XLII Sesja Rady Gminy{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja23102014/Image0057.jpg" width="400" height="300" title="XLII Sesja Rady Gminy"}Olimpijczyk w nowej roli
XLII Sesja Rady Gminy{/ytpopup}
wtorek, 21 październik 2014 10:14

Nowy Partner w gminnej Karcie Dużej Rodziny

Napisane przez
Karta Dużej RodzinyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, iż do gminnego Programu „Karta Dużej Rodziny” przystąpił nowy Partner oferujący zniżki tj.
  1. piTERN Sp. zo.o Piotr Napierała, 62-081 Przeźmierowo, Wysogotowo ul. Serdeczna 8, który oferuje:
 • 15 % zniżki na zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych,
 • 5 % zniżki na zakup i montaż zestawu fotowoltaicznego,
 • 10 % zniżki na zakup i montaż kotła CO, zakup i montaż zmiękczacza wody,
 • 7 % zniżki na zakup i montaż pompy ciepła.
  2. Kancelaria Prawnicza, Danuta Wawrowska, 76-270 Ustka, ul. Słowiańska 12, która oferuje:
 • 10 % zniżki na usługi prawne.
Aktualny katalog zniżek w załączniku.
wtorek, 21 październik 2014 09:58

Ruszają Kluby Sportowe Orange

Napisane przez
Kluby sportowe - OrangeOrange Polska wesprze lokalne społeczności, promując zdrowy, zrównoważony rozwój dzieci i młodzieży. Z pomocą firmy do końca 2015 roku powstanie w całej Polsce 100 Klubów Sportowych Orange. Wnioski uczestnictwa w programie można składać od 22 września. Nabór potrwa 6 tygodni przez stronę www.klubysportoweorange.pl Liczymy, że realizacja programu pozwoli wielu młodym ludziom rozwinąć sportowe pasje, zaszczepić w nich umiejętność współdziałania i uczciwej rywalizacji. 

Informacje na temat programu można znaleźć na www.klubysportoweorange.pl lub http://biuroprasowe.orange.pl/biuroprasowe/pr/2627/ruszaja-kluby-sportowe-orange-nowy-program-spoleczny-orange-polska/ oraz pod numerem telefonu +48 501 555 666 dostępnym w dni robocze w godz. od 9.00 do 17.00. Można również napisać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plakat
piątek, 03 październik 2014 14:27

Informacja z XLI Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez
XLIsesja
W dniu 26 września 2014 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której złożono podziękowania:  nauczycielom ze SP w Zaleskich  Pani Marcie Jankowskiej, która wraz z uczniami szkoły wzięła udział w projekcie polsko -  szwajcarskim pn. ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ. W ramach tego projektu, w konkursie pn. „Olimpiada dobrej formy”  uczniowie szkoły uzyskali  wyróżnienie specjalne osiągając III miejsce w Polsce oraz Pani Joannie Kaczmarczyk, której  uczniowie  klasy V-tej zostali wyróżnieni za  udział  w  Programie finansowanym ze środków EFS - „Edukacja morska – Złap wiatr  w pomorskie żagle wiedzy” .
czwartek, 02 październik 2014 10:38

Dożynki

Napisane przez
Dożynki - Wodnica, 30 sierpnia 2014rŚwięto plonów Gminy Ustka odbyło się 30 sierpnia 2014 roku w Wodnicy i wzięło w nim udział około 1500 osób. Uczestnicy mogli korzystać z darmowego posiłku w postaci bigosu, grochówki, chleba ze smalcem i kwaszonym ogórkiem, warzyw, pieczonego dzika, kawy i herbaty, sałatek i ciast. Podczas dożynek wystąpiły gminne zespoły Kwiat paproci z Machowina, Retro z Charnowa, Echo Objazdy z Objazdy, Babiniec z Rowów, taneczny zespół młodzieżowy Pumy z Objazdy, zespół taneczno-wokalny Pomorzacy z Gminy Ustka. Wszyscy z zaciekawieniem oglądali występy kabaretu DeKaDe. Dla dzieci były atrakcje w postaci zjeżdżalni i przejażdżek konnych i kolejką. Dorośli mogli wykazać się w konkurencjach sportowych.
{ytpopup type="image" content="images/stories/dozynki2014/Image0002.jpg" width="400" height="300" title="Dożynki - Wodnica, 30 sierpnia 2014r"}Dożynki - Wodnica, 30 sierpnia 2014r
Dożynki 2014{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/dozynki2014/Image0003.jpg" width="400" height="300" title="Dożynki - Wodnica, 30 sierpnia 2014r"}Dożynki - Wodnica, 30 sierpnia 2014r
Dożynki 2014{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/dozynki2014/Image0004.jpg" width="400" height="300" title="Dożynki - Wodnica, 30 sierpnia 2014r"}Dożynki - Wodnica, 30 sierpnia 2014r
Dożynki 2014{/ytpopup}
Do konkursu na chleb dożynkowy zostało zgłoszonych 8 bochenków.
 • I miejsce zajęła p. Genowefa Konarzewska (Zaleskie)
 • II miejsce zajęło KGW Zaleskie
 • III miejsce zajęło KGW i sołectwo Gąbino
Pozostali uczestnicy dostali wyróżnienia

Do konkursu na tradycyjny wieniec dożynkowy zgłoszono 5 wieńców.
 • I miejsce zajęło sołectwo Machowinko
 • II miejsce zajęło KGW Pęplino
 • III miejsce zajęło KGW Zaleskie
Pozostali twórcy wieńców otrzymali wyróżnienia.
Do konkursu na niekonwencjonalny wieniec dożynkowy zgłoszono 3 wieńce.
 • I miejsce zajęło KGW i sołectwo Gąbino
 • II miejsce zajęło KGW i sołectwo Wodnica
 • III miejsce zajęła p. Krystyna Gasyna z Możdżanowa
Następnego dnia delegacja Gminy Ustka pojechała na dożynki powiatowe do Kobylnicy. Do konkursu powiatowego zostały wystawione wieńce z Gąbina, Wodnicy i Możdżanowa.
W kategorii wieńców niekonwencjonalnych III miejsce zajął wieniec z Wodnicy.
W ramach konkursu "Mam talent" wystąpił zespół taneczny "Pumy" z Objazdy.
{ytpopup type="image" content="images/stories/dozynki2014/Image0005.jpg" width="400" height="300" title="Dożynki - Wodnica, 30 sierpnia 2014r"}Dożynki - Wodnica, 30 sierpnia 2014r
Dożynki 2014{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/dozynki2014/Image0006.jpg" width="400" height="300" title="Dożynki - Wodnica, 30 sierpnia 2014r"}Dożynki - Wodnica, 30 sierpnia 2014r
Dożynki 2014{/ytpopup}
Strona 10 z 21

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…