Aktualności (299)

wtorek, 27 styczeń 2015 09:57

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESKICH

Napisane przez
Dzień Babci i Dziadka
W dniu 21 stycznia 2015r. w Szkole Postawowej im. Por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich szczególnie uroczyście świętowano Dzień Babci i Dziadka. Zgodnie z tradycją szkoły rokrocznie organizowana jest z tej okazji uroczystość dla babć i dziadków dzieci uczących się w szkole. Licznie przybyłych gości serdecznie powitała dyrektor szkoły - pani Maria Siudek.
czwartek, 22 styczeń 2015 07:53

I Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 17 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe odbył się I Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ustka. Uczestniczyło w nim pięć jednostek OSP: OSP Duninowo, OSP Objazda, OSP Pęplino, OSP Zaleskie i OSP Rowy. Z każdej jednostki, oprócz OSP Rowy, udział w turnieju brały dwie grupy wiekowe, tj. 14 – 16 lat oraz 18 – 40 lat. Ogółem w turnieju uczestniczyło czterdziestu druhów należących do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pięćdziesięciu druhów z grupy dorosłych.

poniedziałek, 19 styczeń 2015 12:35

X Miejsko-Gminny Konkurs Solowej Interpretacji Kolęd i Pastorałek

Napisane przez
PastorałkiW dniu 9 stycznia 2015r. w Szkole Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich  odbył się Jubileuszowy, bo już  X Miejsko-Gminny Konkurs Solowej Interpretacji Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”
        Celem rokrocznie organizowanego przez szkołę konkursu jest popularyzacja kolęd wśród dzieci oraz możliwość  zaprezentowania ich solowej interpretacji. Konkurs sprzyja także integracji i wymianie doświadczeń środowisk szkolnych Miasta i Gminy Ustka, jak też  kultywowaniu zwyczaju śpiewania kolęd i pastorałek.
      
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zaleskie_pastoralki_2015/image002.jpg" width="400" height="300" title="Pastorałki"}Pastorałki
Pastorałki{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zaleskie_pastoralki_2015/image003.jpg" width="400" height="300" title="Pastorałki"}Pastorałki
Pastorałki{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zaleskie_pastoralki_2015/image004.jpg" width="400" height="300" title="Pastorałki"}Pastorałki
Pastorałki{/ytpopup}
W konkursie wzięło udział 15 uczestników ze szkół podstawowych:  w Charnowie, Wytownie, Zaleskich oraz nr 1 w Ustce. Oprócz wykonawców i ich instruktorów  na konkurs przybyli liczni zaproszeni goście.
     Uczestników oceniało profesjonalne jury w składzie: Joanna Brzezińska, Urszula Mroczek i Małgorzata Andrzejczak.  Soliści oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych:  w klasach I-II zwycięstwo wywalczyła  Zofia Stola ze Szkoły Podstawowej w Wytownie, w klasach III-IV zwyciężyła  Roksana Garbolińska ze Szkoły Podstawowej w Zaleskich,  natomiast w kategorii klas V-VI  I miejsce zdobyła Żaklina Mike ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce.
      
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zaleskie_pastoralki_2015/image005.jpg" width="400" height="300" title="Pastorałki"}Pastorałki
Pastorałki{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zaleskie_pastoralki_2015/image006.jpg" width="400" height="300" title="Pastorałki"}Pastorałki
Pastorałki{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zaleskie_pastoralki_2015/image007.jpg" width="400" height="300" title="Pastorałki"}Pastorałki
Pastorałki{/ytpopup}
Po niezmiernie ciekawych prezentacjach  uczniowskich wszyscy uczestnicy wraz z instruktorami udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej w Zaleskich.  Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Na zakończenie wszyscy pozowali  się do pamiątkowego zdjęcia.
     Imprezę przygotowały i przeprowadziły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Zaleskich - Jolanta Adamska i Mariola Wólczyńska
Bardzo dobra organizacja konkursu oraz wysoki  poziom  wokalny uczestników sprawiły, iż wszyscy bawili się dobrze, a konkursowi towarzyszył  bardzo serdeczny i miły klimat, który na długo pozostanie w pamięci.
        Za rok – kolejna edycja konkursu, na którą już dziś zapraszają -  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Zaleskich.
środa, 24 grudzień 2014 11:34

Ogłoszenie - siłownia zewnętrzna w Wytownie

Napisane przez
Siłownia WytownoGmina Ustka ogłasza, że z dniem 24.11.2014 roku, przekazała Sołectwu Wytowno do użytkowania na czas nieokreślony, urządzenia siłowni zewnętrznej zamontowane na placu przy boisku sportowym w Wytownie. Urządzenia zakupiono ze środków darowanych gminie przez Sapnis Investments Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (02 -587) przy ul. Wiktoriańskiej 63. Wartość rządzeń 21 340,50 zł (słownie dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czterdzieści zł 50/100). Sprzęt został przekazany jako doposażenie placu z boiskiem sportowego w sołectwie Wytowno.
wtorek, 23 grudzień 2014 13:34

Informacja z IV Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez
IV sesja Rady Gminy UstkaW dniu 19 grudnia 2014 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Ustka,  na której Rada podjęła uchwałę z zakresu gospodarki komunalnej  zmieniając regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka.
Rada Gminy wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w miejscowości Gąbino Kolonia, na przebudowę dróg Możdżanowo – Bruskowo Wielkie i Pęplino – Wielichowo  oraz na wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.
środa, 17 grudzień 2014 15:00

Informacja z III Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez
III Sesja Rady Gminy UstkaW dniu 10 grudnia 2014 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Ustka, na której powołano komisje Rady Gminy tj.
1) Komisję Rewizyjną w składzie: Marian Korbiel, Henryk Dudka, Leszek Konarzewski, Grzegorz Piszczek. W wyniku ukonstytuowania się komisji jej Przewodniczącym został radny Marian Korbiel, a jego Zastępcą – radny Henryk Dudka.

2) Komisję Budżetowo – Rolną, Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska w składzie: Jerzy Moch, Marian Tymecki, Danuta Charko, Krzysztof Poźniak, Justyna Wietrak. Komisja dokonała wyboru Przewodniczącego, którym został radny Jerzy Moch oraz Zastępcy Przewodniczącego – Mariana Tymeckiego.

3) Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w składzie: Stefan Gruszczyński, Justyna Petrus – Zarzycka, Rafał Białek, Danuta Kaleta, Marian Szumski. Po ukonstytuowaniu się Komisji Przewodniczącym został wybrany radny Stefan Gruszczyński, a jego Zastępcą Justyna Petrus – Zarzycka.

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą harmonogram realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Ustka na 2014 rok, dokonała zmian w budżecie gminy Ustka na 2014 rok.
Zmieniono Uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości oraz zlecono Komisji Rewizyjnej dokonanie kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
poniedziałek, 15 grudzień 2014 12:42

Nowe lampy hybrydowe

Napisane przez
LampaW związku z zakończeniem realizacji zadania „Zakup i montaż oświetlenia hybrydowego z oprawą oświetleniową LED na terenie gminy Ustka” miło nam poinformować Państwa, iż w Gminie Ustka zainstalowano kolejnych 11 lamp hybrydowych zasilanych energią słoneczno – wiatrową. Pięć lamp zostało zainstalowanych wzdłuż drogi powiatowej biegnącej z Duninowa w stronę Pęplina. Pozostałe lampy zainstalowano wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Modlinek (obręb ewidencyjny Lędowo).
piątek, 12 grudzień 2014 08:18

Informacja z II Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez
Sesja 8 grudnia 2014W dniu 08 grudnia 2014 roku  odbyła się Sesja Rady Gminy Ustka zwołana przez Komisarza Wyborczego w Słupsku w celu złożenia ślubowania przez Wójta.Po zatwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej Sesji  głos zabrała Pani Anna Sobczuk – Jodłowska Wójt Gminy Ustka. W swoim wystąpieniu podkreśliła kontynuację działań mających na celu  zrównoważony rozwój Gminy.
środa, 03 grudzień 2014 08:07

Informacja z I Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez
Sesja 1 grudnia 2014W dniu 01 grudnia 2014 roku  odbyła się Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Ustka kadencji 2014 -2018.
Najstarszy radny obecny na Sesji otworzył I obrady  Rady Gminy Ustka i przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Po odczytaniu roty ślubowania wyczytani z listy radni powstali  i   potwierdzili wolę złożenia ślubowania  zwrotem „ślubuję” lub „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
wtorek, 02 grudzień 2014 09:42

Nowi radni w gminie Ustka

Napisane przez
Nowi radni15 nowo wybranych radnych gminy Ustka odebrało w czwartek Urzędzie Gminy Ustka zaświadczenia o wyborze na radnego.
Wśród nich prawie połowa ma już doświadczenia jako rajcy. Pozostali będą się dopiero wdrażać. Nowymi radnymi zostali: BIAŁEK Rafał, CHARKO Danuta, DUDKA Henryk, GRUSZCZYŃSKI Stefan, KALETA Danuta, KONARZEWSKI Leszek, KORBIEL Marian, LASKOWSKI Wacław, MOCH Jerzy, PETRUS-ZARZYCKA Justyna, PISZCZEK Grzegorz, POŹNIAK Krzysztof, SZUMSKI Marian, TYMECKI Marian, WIETRAK Justyna.
Strona 10 z 22

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…