Aktualności (291)

środa, 22 kwiecień 2015 13:08

Delegacja z Anklam w Ustce

Napisane przez
Wizyta delegacji z AnklamW dniach 13-14 kwietnia w gminie Ustka gościliśmy delegację z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego z Anklam. Odwiedzili nas: Burmistrz miasta Michael Galander, przewodniczący parlamentu miejskiego Andreas Brusch oraz Beatrix Wittmann – Stifft kierownik wydziału ds. marketingu miejskiego.
W pierwszym dniu wizyty delegacja z Anklam zwiedziła oczyszczalnię ścieków w Rowach.
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image002.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image003.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image004.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup} W godzinach popołudniowych przez naszymi gośćmi w świetlicy wiejskiej w Gąbinie zaprezentowały się gminne zespoły artystyczne Pomorzacy i Echo Objazdy.Poczęstunek przygotowało przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gąbinie.
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image005.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image006.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image007.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}
W drugim dniu pobytu delegacji odbyło się w Urzędzie Gminy Ustka spotkanie, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Rady Gminy Ustka tj. przewodniczący rady gminy, komisji budżetowo-rolnej i ochrony środowiska, rewizyjnej oraz oświaty i kultury. Tematem spotkania była wymiana: dzieci i młodzieży w okresie letnimi zimowym, grup: - sportowych, zespołów artystycznych (zespoły muzyczne, tancerze), strażaków, twórców, malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników.
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image008.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image009.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image010.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}
Zastanawiano się również nad wspólnymi obchodami 20 rocznicy partnerstwa gminy Ustka i miasta Anklam, które przypada na 7 grudnia 2015. Spotkanie przebiegało w sympatycznej i przyjacielskiej atmosferze. Ustalono, że kolejne spotkanie partnerskie gmin odbędzie  się 7-8 czerwca 2015 roku w Anklam podczas uroczystej inauguracji dzieł sztuki w postaci pomników miast partnerskich oraz odsłonięcia i poświęcenia witraży wbudowanych w kościele św. Mikołaja w Anklam. Ostatnim punktem wizyty delegacji z Anklam było zwiedzanie Zespołu Szkół Samorządowych w Objedzie celem ewentualnej wymiany młodzieży gmin partnerskich.
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image011.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image012.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam
wtorek, 21 kwiecień 2015 12:15

Ochrona brzegów morskich

Napisane przez
Port w RowachW związku z realizacja inwestycji pn. "Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy, Ustka", w miejscowości Rowy będą prowadzone prace związane z budową opaski brzegowej, progów podwodnych, sztucznej rafy, ostróg oraz sztucznego zasilania.

Obejmą one tereny plaży zachodniej na działkach 218/2 i 219, na odcinku od zachodniego falochronu portowego z zejściem z ul. Plażowej i dalej w kierunku zachodnim, do drugiego zjazdu technicznego.
Plaże znajdujące się w obrębie tych działek zostaną wyłączone z użytkowania w czasie sezonu letniego 2015.

Istnieje prawdopodobieństwo możliwości czasowego wykorzystania plaży znajdującej się w rejonie drugiego zjazdu technicznego. Dostępność tego terenu uzależniona jednek będzie od tempa wykonywanych robót.

Więcej informacji znaleść można na stronach Urzędy Morskiego w Słupsku:
http://www.umsl.gov.pl/ochrona_LRU.html
https://www.facebook.com/pages/%C5%81eba-Rowy-Ustka-ochrona-brzeg%C3%B3w-morskich/261275327395664
wtorek, 31 marzec 2015 07:53

Informacja z VI Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez
 Sesja z dnia 26 marca 2015 rokuW dniu 26 marca 2015 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła następujące uchwały: w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, udzieliła Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 203 na całym jej przebiegu w Województwie Pomorskim, zmieniła wysokość pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego".

Rada Gminy dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2015 – 2024, oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok, wyznaczyła dodatkowe siedziby obwodowych komisji wyborczych w Zaleskich i w Starkowie jako dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, nadała nazwę ulicy w miejscowości Grabno oraz przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do dnia 31 grudnia 2015 roku.
{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0002.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup} {ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0005.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0006.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup}
Z zakresu spraw planistycznych i gospodarki nieruchomościami Rada uchwaliła MPZP dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo w Gminie Ustka i wyraziła zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat budynku dydaktycznego, zlokalizowanego na działce Nr 2020, położonej w obrębie miasta Ustka przy ul. Darłowskiej 3B, stanowiących własność Gminy Ustka, ustaliła obowiązujące na drugim etapie kryteria rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka.

Rada Gminy Ustka przyjęła następujące Programy: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustka w 2015 roku, Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ustka przeciwko pneumokokom na lata 2015 – 2017, Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11,16, 18 w Gminie Ustka na lata 2015-2016.
{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0003.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja_26032015/Image0004.jpg" width="400" height="300" title="Sesja 26032015"}Sesja z dnia 26 marca 2015
Sesja z dnia 26 marca 2015{/ytpopup}
Większością głosów Rada Gminy nie wyraziła zgody na podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska

Ponadto Rada Gminy przyjęła informacje: Wójta Gminy Ustka o podjętych umorzeniach należności za 2014 rok oraz o działalności Centrum Kultury Gminy Ustka.
wtorek, 17 marzec 2015 10:16

Recytacje maluchów w Szkole Podstawowej w Zaleskich

Napisane przez
Maluchy recytująSzkoła Podstawowa w Zaleskich po raz ósmy  gościła najlepszych recytatorów z Miasta i Gminy Ustka. W dniu 13 marca 2015r. odbył się Miejsko – Gminny Konkurs Recytatorski klas I-III pt. „Maluchy recytują”.
Głównym celem  konkursu jest popularyzacja poezji wśród dzieci, jak też kultywowanie  tradycji sięgania po wiersze polskich poetów. Konkurs staje się okazją do  integrowania środowisk szkolnych Miasta i Gminy Ustka, a także służy wymianie doświadczeń pedagogicznych.
Katarzyna Duszyńska w Pałacu Prezydenckim4 marca 2015 roku uczennica Publicznego Gimnazjum w Objeździe, Katarzyna Duszyńska, odebrała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Mój Arsenał". Uroczystość, na którą Kasia została zaproszona wraz z opiekunem, p. Dorotą Spychał miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Konkurs "Mój Arsenał" zorganizowały z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 72. rocznicy akcji pod Arsenałem Stowarzyszenie Szarych Szeregów i Związek Harcerstwa Polskiego. Zaadresowano go do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a jego cel określono jako popularyzację wśród młodzieży szkolnej dewizy Szarych Szeregów – idei braterstwa i służby ojczyźnie. Uczestnicy mieli za zadanie nadesłać prace w różnych formach literackich dotyczące tamtych wydarzeń.
{ytpopup type="image" content="images/stories/zss_objazda/image001.jpg" width="400" height="300" title="Wyróżnienie - Katarzyna Duszyńska"}Wyróżnienie - Katarzyna Duszyńska
Katarzyna Duszyńska{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/zss_objazda/image002.jpg" width="400" height="300" title="Wyróżnienie - Katarzyna Duszyńska"}Wyróżnienie - Katarzyna Duszyńska
Katarzyna Duszyńska{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/zss_objazda/image004.jpg" width="400" height="300" title="Wyróżnienie - Katarzyna Duszyńska"}Wyróżnienie - Katarzyna Duszyńska
Katarzyna Duszyńska{/ytpopup}
Na konkurs wpłynęło 214 prac konkursowych ze 131 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze 108 miejscowości z całego kraju. W składzie jury byli m.in.: Szef KPRP Jacek Michałowski jako przewodniczący jury i Przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów Wojciech Wolski. Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczennica naszej szkoły znalazła się w gronie 13 osób wyróżnionych i nagrodzonych.
Serdecznie gratulujemy Kasi tak wielkiego wyróżnienia.
środa, 18 luty 2015 13:45

Informacja z V Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez
Sesja 12 lutegoW dniu 12 lutego 2015 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła następujące uchwały: udzieliła Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w celu realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży, wyraziła zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego i objęcia udziałów w ZUW oraz  wyodrębnienia  w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki, upoważniła Wójta do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację przebudowy drogi Gąbino – Komnino, dokonała  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2015 – 2024,  oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
wtorek, 27 styczeń 2015 09:57

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESKICH

Napisane przez
Dzień Babci i Dziadka
W dniu 21 stycznia 2015r. w Szkole Postawowej im. Por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich szczególnie uroczyście świętowano Dzień Babci i Dziadka. Zgodnie z tradycją szkoły rokrocznie organizowana jest z tej okazji uroczystość dla babć i dziadków dzieci uczących się w szkole. Licznie przybyłych gości serdecznie powitała dyrektor szkoły - pani Maria Siudek.
czwartek, 22 styczeń 2015 07:53

I Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP Gminy Ustka

Napisane przez

W dniu 17 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe odbył się I Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ustka. Uczestniczyło w nim pięć jednostek OSP: OSP Duninowo, OSP Objazda, OSP Pęplino, OSP Zaleskie i OSP Rowy. Z każdej jednostki, oprócz OSP Rowy, udział w turnieju brały dwie grupy wiekowe, tj. 14 – 16 lat oraz 18 – 40 lat. Ogółem w turnieju uczestniczyło czterdziestu druhów należących do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pięćdziesięciu druhów z grupy dorosłych.

poniedziałek, 19 styczeń 2015 12:35

X Miejsko-Gminny Konkurs Solowej Interpretacji Kolęd i Pastorałek

Napisane przez
PastorałkiW dniu 9 stycznia 2015r. w Szkole Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich  odbył się Jubileuszowy, bo już  X Miejsko-Gminny Konkurs Solowej Interpretacji Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”
        Celem rokrocznie organizowanego przez szkołę konkursu jest popularyzacja kolęd wśród dzieci oraz możliwość  zaprezentowania ich solowej interpretacji. Konkurs sprzyja także integracji i wymianie doświadczeń środowisk szkolnych Miasta i Gminy Ustka, jak też  kultywowaniu zwyczaju śpiewania kolęd i pastorałek.
      
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zaleskie_pastoralki_2015/image002.jpg" width="400" height="300" title="Pastorałki"}Pastorałki
Pastorałki{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zaleskie_pastoralki_2015/image003.jpg" width="400" height="300" title="Pastorałki"}Pastorałki
Pastorałki{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zaleskie_pastoralki_2015/image004.jpg" width="400" height="300" title="Pastorałki"}Pastorałki
Pastorałki{/ytpopup}
W konkursie wzięło udział 15 uczestników ze szkół podstawowych:  w Charnowie, Wytownie, Zaleskich oraz nr 1 w Ustce. Oprócz wykonawców i ich instruktorów  na konkurs przybyli liczni zaproszeni goście.
     Uczestników oceniało profesjonalne jury w składzie: Joanna Brzezińska, Urszula Mroczek i Małgorzata Andrzejczak.  Soliści oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych:  w klasach I-II zwycięstwo wywalczyła  Zofia Stola ze Szkoły Podstawowej w Wytownie, w klasach III-IV zwyciężyła  Roksana Garbolińska ze Szkoły Podstawowej w Zaleskich,  natomiast w kategorii klas V-VI  I miejsce zdobyła Żaklina Mike ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce.
      
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zaleskie_pastoralki_2015/image005.jpg" width="400" height="300" title="Pastorałki"}Pastorałki
Pastorałki{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zaleskie_pastoralki_2015/image006.jpg" width="400" height="300" title="Pastorałki"}Pastorałki
Pastorałki{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zaleskie_pastoralki_2015/image007.jpg" width="400" height="300" title="Pastorałki"}Pastorałki
Pastorałki{/ytpopup}
Po niezmiernie ciekawych prezentacjach  uczniowskich wszyscy uczestnicy wraz z instruktorami udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej w Zaleskich.  Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Na zakończenie wszyscy pozowali  się do pamiątkowego zdjęcia.
     Imprezę przygotowały i przeprowadziły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Zaleskich - Jolanta Adamska i Mariola Wólczyńska
Bardzo dobra organizacja konkursu oraz wysoki  poziom  wokalny uczestników sprawiły, iż wszyscy bawili się dobrze, a konkursowi towarzyszył  bardzo serdeczny i miły klimat, który na długo pozostanie w pamięci.
        Za rok – kolejna edycja konkursu, na którą już dziś zapraszają -  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Zaleskich.
środa, 24 grudzień 2014 11:34

Ogłoszenie - siłownia zewnętrzna w Wytownie

Napisane przez
Siłownia WytownoGmina Ustka ogłasza, że z dniem 24.11.2014 roku, przekazała Sołectwu Wytowno do użytkowania na czas nieokreślony, urządzenia siłowni zewnętrznej zamontowane na placu przy boisku sportowym w Wytownie. Urządzenia zakupiono ze środków darowanych gminie przez Sapnis Investments Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (02 -587) przy ul. Wiktoriańskiej 63. Wartość rządzeń 21 340,50 zł (słownie dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czterdzieści zł 50/100). Sprzęt został przekazany jako doposażenie placu z boiskiem sportowego w sołectwie Wytowno.
Strona 9 z 21

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…