Aktualności (299)

Dnia 4 lipca 2015 roku o godzinie 11.00 po raz dwudziesty usłyszeliśmy wystrzał ze startera, rozpoczynający jubileuszowy rajd „Szlakiem Zwiniętych Torów”.

Na starcie w Przewłoce przy pomniku Państwa Podziemnego stanęło 155 uczestników z całej Polski: Piły, Krakowa, Limanowej, Skarżyska Kamiennej, Jaworzna, Sierpca k. Warszawy, ale tez z naszego i ościennych powiatów: Bydlina, Kobylnicy, Sławna, gminy i miasta Ustki. W tym roku zaszczyciła udział naszym rajdzie delegacja z miasta partnerskiego Anklam w Niemczech z Panem Burmistrzem na czele.

Do Poddąbia na finiszu, w 30 stopniowym upale, wszyscy uczestnicy dotarli cało i zdrowo. Uwieńczeniem przejechanych 17 km był posiłek w postaci gorącej grochówki, chleba ze smalcem, ogórków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Objeździe oraz pysznych ciast. Tegoroczną słodką niespodzianką od gminy dla uczestników był jubileuszowy tort.

Następnie rozegrano konkurencje sportowe, takie jak przeciąganie liny dla dzieci i dorosłych, strzał do bramki, slalom rowerowy i rzut piłką do kosza, a także quiz tematyczny z 20-letniej rocznicy rajdu. Wcześniej na stacyjce w Dębinie rozegrano konkurencję lotki Dart.

Dla zwycięzców przewidziane były atrakcyjne nagrody m. in. kaski rowerowe, zestawy do badmintona, bidony, ochraniacze oraz inne gadżety sportowe i rowerowe. Każdy uczestnik rajdu po zdaniu karty uczestnika na stacyjce w Poddąbiu otrzymał pamiątkową koszulkę z logo imprezy. Na koniec imprezy Pani Wójt z pomocą najmłodszego uczestnika rajdu dokonała losowania drobnych upominków. Uwieńczeniem zaś imprezy było przekazanie nagrody głównej, czyli roweru górskiego ufundowanego przez Kancelarię Notarialną w Słupsku - w tym roku rower trafił do mieszkańca Ustki.

Nie należy zapominać o pozostałych kategoriach, w których brali udział wszyscy uczestnicy, tj. Najstarszy Uczestnik, Najstarsza Uczestniczka, Najmłodszy Uczestnik Jadący Samodzielnie i Najmłodszy Uczestnik Jadący z Rodzicami w Siodełku, Najliczniejsza Rodzina czy nagroda dla Uczestnika z Najdalszego Krańca Polski. Szczególną nagrodę – Najwierniejszych Uczestników otrzymała rodzina z Piły, która rokrocznie specjalnie na czas rajdu bierze urlop i przyjeżdża do gminy Ustka na rajd. Owi Państwo w tym roku z okazji XX- lecia Jubileuszu Rajdu przekazali Pani Wójt pamiątkową statuetkę.

Wielkie słowa podziękowania należą się sponsorom, którzy rzeczowo wsparli rajd: Bank Spółdzielczy w Ustce, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ustce, Kancelaria Notarialna w Słupsku, Stowarzyszenie Turystyczne Gminy Ustka „Klif” i Aerosol Service Sp. z o.o. Charnowo.
Osobne podziękowania należy skierować do wszystkich, którzy zaangażowali się w organizację radu:
- Służby mundurowe: Policja, Straż Graniczna, Straż Gminna, Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Ustka,
- Nadleśnictwo Ustka,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Objeździe,
- GS Samopomoc Chłopska,
- Piekarnia Brzóska,
- Centrum Kultury Gminy Ustka,
- MAG MED,

wtorek, 14 lipiec 2015 08:14

Festyn dla organizacji pozarządowych

Napisane przez

Festyn19 czerwca 2015 roku w Przewłoce przy Centrum Promocji i Edukacji Słowińskiej Grupy Rybackiej odbył się festyn organizacji pozarządowych, które zaprezentowały mieszkańcomi przedstawicielom samorządów swoją działalność.
W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Pani Wójt Gminy Ustka, która otworzyła imprezę, Wicestarosta Słupski, Burmistrz Miasta Ustka, Przewodniczący Rady Miejskiej Ustka, a także radni i sołtysi z Gminy Ustka.

Rowy

Urząd Morski w Słupsku informuje, że w okresie sezonu wakacyjnego tj. od dnia 10 czerwca do dnia 31 sierpnia zostaną udostępnione turystom i mieszkańcom następujące odcinki plaży w m. Rowy:
1.    250 m odcinek plaży od zejścia na wysokości OW Columbus na zachód
2.    400 m odcinek plaży przylegający od zachodu do portu Rowy
3.    180 m odcinek plaży przylegający od wschodu do portu Rowy
Odcinki nr 1 i 3 mogą być użytkowane przez cały okres wakacyjny. Odcinek nr 2 będzie dostępny do czasu przekazania go drugiemu wykonawcy na cele realizacji opaski brzegowej, co może nastąpić pod koniec lipca.

Rozmieszczenie udostępnionych odcinków plaży przedstawia mapka

wtorek, 16 czerwiec 2015 10:13

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki

Napisane przez

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki to niezależna organizacja pozarządowa działająca na Pomorzu od 2004 roku. Jej celem jest wspieranie rozwoju dziecka
od pierwszego roku życia. Fundacja realizuje go poprzez prowadzenie żłobków, przedszkoli, szkół oferujących profesjonalną ofertę opiekuńczą, wychowawczą, edukacyjną. Istotnym aspektem funkcjonowania Kaszubskich Słoneczników
jest odkrywanie przestrzeni i tworzenie warunków do rozwoju dziecka w partnerstwie z rodzicami i społecznością lokalną. Od 2008 roku powstała sieć ośrodków przedszkolnych, z innowacyjną ofertą edukacyjną. Obecnie fundacja prowadzi
7 ośrodków przedszkolnych, dla 156 dzieci, dwa żłobki dla 50 dzieci oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową Adventure w Ustce.

poniedziałek, 25 maj 2015 18:44

Informacja z VII Sesji Rady Gminy Ustka

Napisane przez

Sesja absolutoryjna 2015 W dniu 20 maja 2015 roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy Ustka , której przewodnim tematem było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok.
Zgodnie z procedurą absolutoryjną odczytano uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku pozytywnie opiniujące sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi. Przedstawiono multimedialny pokaz z wykonania budżetu za 2014 rok. Po wyczerpaniu uregulowań proceduralnych Rada Gminy Ustka jednogłośnie, w obecności 14 radnych, udzieliła absolutorium dla Pani Anny Sobczuk – Jodłowskiej Wójt Gminy Ustka. Złożono gratulacje Pani Wójt z tytułu udzielonego absolutorium.

{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/2.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/3.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/4.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}

Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację przebudowy dróg powiatowych tj. : Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej, Nr 1102G Ustka-Modlinek-Duninowo – etap II, Nr 1120G Gąbino – Komnino oraz zmiany uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy na 2015 rok.

{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/5.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/sesja20052015/6.jpg" width="400" height="300" title="Sesja absolutoryjna 2015"}Autografy dla uczniow
Sesja absolutoryjna 2015{/ytpopup}

Zmieniono uchwały w sprawie: kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, programu profilaktycznych szczepień dzieci, programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego, programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustka na lata 2014 -2020 oraz powołania Komisji Statutowej w celu opracowania zamian Statutu Gminy Ustka oraz w celu opracowania statutów sołectwa Grabno, Zimowiska i Przewłoka.

Rada podjęła uchwały likwidacji Punktu Przedszkolnego w Objeździe oraz podziału sołectwa Grabno na dwa odrębne sołectwa Grabno oraz Zimowiska.

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do podjęcia działań mających na celu uzyskanie rekompensat od Rządu RP związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej oraz stacjonowania wojsk amerykańskich w Redzikowie.

Powołano zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 oraz uchylono uchwałę w spr. udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w celu realizacji zadania pn. "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego".
Ponadto Rada Gminy przyjęła informację o realizacji uchwał Rady Gminy za 2014 rok oraz informację o stanie przygotowań do sezonu wczasowo – turystycznego.

wtorek, 19 maj 2015 13:25

VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

Napisane przez
Sport

XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26 MAJA - 1 CZERWCA 2015 - WYKAZ IMPREZ GMINA USTKA

Zawody14.05.2015r. w Słupsku odbyły się zawody w lekkiej atletyce w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży. Uczniowie gimnazjum w Objeździe w składzie: Kamila Barska (bieg na 600m), Sylwia Waniuga(1000m), Kacper Bronisz i Miłosz Salwowski( pchnięcie kulą) godnie reprezentowali szkołę rywalizując z najlepszymi z powiatu. Największy sukces osiągnął Kacper Bronisz, który w trzeciej próbie pchnął kulę na odległość 12m 44cm. Był to najlepszy wynik, za co Kacper otrzymał złoty medal i awansował do Finału Wojewódzkiego.  Dziewczęta uzyskały wyniki klasyfikując się w pierwszej dziesiątce. Miłosz zajął IX wynikiem 9m 58cm. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i trzymamy kciuki za Kacpra w walce z najlepszymi w województwie. Opiekunem zawodników jest Pani Beata Sznigirewicz nauczycielka wychowania fizycznego w ZSS w Objeździe.
czwartek, 30 kwiecień 2015 07:45

Ochrona brzegów morskich - Etap II

Napisane przez
Rowy

Szanowni Państwo,
w związku z otrzymaniem od Urzędu Morskiego w Słupsku w dniu 21.04.2015 r. Zawiadomienia o wyniku postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Ochrona brzegu morskiego na wysokości miejscowości Rowy - Etap II", informującym o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę STRABAG Sp. z o. o. niniejszym zwracamy się z prośbą o pozytywne uzgodnienie wskazanego dojazdu/wyjazdu z terenu budowy, które wstępnie zostało przez Państwa pozytywnie zaopiniowane podczas spotkania w Urzędzie Gminy w dniu 20.04.2015 r.

środa, 22 kwiecień 2015 13:08

Delegacja z Anklam w Ustce

Napisane przez
Wizyta delegacji z AnklamW dniach 13-14 kwietnia w gminie Ustka gościliśmy delegację z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego z Anklam. Odwiedzili nas: Burmistrz miasta Michael Galander, przewodniczący parlamentu miejskiego Andreas Brusch oraz Beatrix Wittmann – Stifft kierownik wydziału ds. marketingu miejskiego.
W pierwszym dniu wizyty delegacja z Anklam zwiedziła oczyszczalnię ścieków w Rowach.
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image002.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image003.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image004.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup} W godzinach popołudniowych przez naszymi gośćmi w świetlicy wiejskiej w Gąbinie zaprezentowały się gminne zespoły artystyczne Pomorzacy i Echo Objazdy.Poczęstunek przygotowało przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gąbinie.
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image005.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image006.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image007.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}
W drugim dniu pobytu delegacji odbyło się w Urzędzie Gminy Ustka spotkanie, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Rady Gminy Ustka tj. przewodniczący rady gminy, komisji budżetowo-rolnej i ochrony środowiska, rewizyjnej oraz oświaty i kultury. Tematem spotkania była wymiana: dzieci i młodzieży w okresie letnimi zimowym, grup: - sportowych, zespołów artystycznych (zespoły muzyczne, tancerze), strażaków, twórców, malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników.
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image008.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image009.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image010.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}
Zastanawiano się również nad wspólnymi obchodami 20 rocznicy partnerstwa gminy Ustka i miasta Anklam, które przypada na 7 grudnia 2015. Spotkanie przebiegało w sympatycznej i przyjacielskiej atmosferze. Ustalono, że kolejne spotkanie partnerskie gmin odbędzie  się 7-8 czerwca 2015 roku w Anklam podczas uroczystej inauguracji dzieł sztuki w postaci pomników miast partnerskich oraz odsłonięcia i poświęcenia witraży wbudowanych w kościele św. Mikołaja w Anklam. Ostatnim punktem wizyty delegacji z Anklam było zwiedzanie Zespołu Szkół Samorządowych w Objedzie celem ewentualnej wymiany młodzieży gmin partnerskich.
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image011.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/anklam_2015/image012.JPG" width="400" height="300" title="Wizyta delegacji z Anklam"}Wizyta delegacji z Anklam
Wizyta delegacji z Anklam
wtorek, 21 kwiecień 2015 12:15

Ochrona brzegów morskich

Napisane przez
Port w RowachW związku z realizacja inwestycji pn. "Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy, Ustka", w miejscowości Rowy będą prowadzone prace związane z budową opaski brzegowej, progów podwodnych, sztucznej rafy, ostróg oraz sztucznego zasilania.

Obejmą one tereny plaży zachodniej na działkach 218/2 i 219, na odcinku od zachodniego falochronu portowego z zejściem z ul. Plażowej i dalej w kierunku zachodnim, do drugiego zjazdu technicznego.
Plaże znajdujące się w obrębie tych działek zostaną wyłączone z użytkowania w czasie sezonu letniego 2015.

Istnieje prawdopodobieństwo możliwości czasowego wykorzystania plaży znajdującej się w rejonie drugiego zjazdu technicznego. Dostępność tego terenu uzależniona jednek będzie od tempa wykonywanych robót.

Więcej informacji znaleść można na stronach Urzędy Morskiego w Słupsku:
http://www.umsl.gov.pl/ochrona_LRU.html
https://www.facebook.com/pages/%C5%81eba-Rowy-Ustka-ochrona-brzeg%C3%B3w-morskich/261275327395664
Strona 9 z 22

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…