Szanowni Państwo. Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 23 października 2019 roku o godz.15:00 /środa/ w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24/p. Nr 112/. Link do projektów uchwał Link do transmisji na żywo.

Aktualności (307)

Żarówka

Bezinwestycyjne metody oszczędzania energii mogą przynieść zadziwiająco spektakularne rezultaty, co potwierdziły doświadczenia ok. 140 polskich szkół należących od 2013 r. do europejskiej Sieci 50/50 skupiającej szkoły i inne budynki oszczędzające energię. W 2016 r. do tej grupy dołączyło ponad 100 nowych szkół z całej Polski, w tym aż 36 z terenu 9 gmin województwa pomorskiego (Gdynia, Kobylnica, Krokowa, Malbork, Rumia, Sopot, Słupsk, Sztum, Ustka), które wspólnie przystąpiły do realizacji kampanii pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”.

Thursday, 30 March 2017 11:23

XXVII Sesja Rady Gminy Ustka

Written by

XXVII Sesja Rady Gminy Ustka

W dniu 24 marca odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy"  i  na odcinku Lędowo – Modła, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017-2024, zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok,

Rada Gminy podjęła również uchwały z zakresu spraw gospodarki komunalnej tj. zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ustka w sprawie wzajemnego powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i odprowadzanie ścieków, zmiany  porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ustka dot. współdziałania w celu wspólnej realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi”, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Poddąbie i Lędowo, nadania nazw ulic w miejscowości Duninowo i Przewłoka, wezwania Rady Gminy Ustka  do usunięcia  naruszenia prawa poprzez zmianę Uchwały Nr XIII.147.2015  w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Ustka

Z zakresu spraw oświatowych podjęto następujące  uchwały: ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Rada Gminy uchyliła Uchwałę Nr XVII.175.2012 o powołaniu Stałej Komisji Uzdrowiskowej i powołała nowy skład Komisji Uzdrowiskowej, nie wyraziła zgody na zawarcie porozumienia na realizację Schroniska dla Zwierząt w Słupsku.

Rada przyjęła informacje o: udzielonych dotacjach podmiotom pozarządowym w okresie 2015-2017,prognozowanych skutkach wprowadzenia reformy oświaty w placówkach zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka. Rada Gminy zapoznała się z działalnością i osiągnięciami poszczególnych szkół na terenie Gminy Ustka poprzez pokaz multimedialny w narracji dyrektorów szkół.

Natalia

"Przede wszystkim chcę bardzo, bardzo podziękować za przygotowanie tak niezwykłego, wspaniałego startu z Rowów! Pamiętam, kiedy zbliżałam się do startu, razem z moją grupą, widząc tyle ludzi, którzy przybyli po to aby być razem z nami i pomóc Krzysiowi. Ten dzień był tak przepełniony emocjami, wzruszeniem i sympatią, że okazał się być najlepszym podczas akcji. Gościnność, którą otrzymaliśmy od Pani Sołtys była zachętą do tego aby najbliższe wakacje spędzić wśród tak wspaniałych ludzi. Pomimo, że przyjechaliśmy późno w nocy, zmęczeni-Ona na nas czekała z uśmiechem. Mogliśmy czuć się bardzo swobodnie i z mniejszym stresem ruszyliśmy na trasę. Pani słowa, które padły przed biegiem, Pani wzruszenie dało mi do myślenia na trasie. Jestem bardzo szczęśliwa, że to właśnie z Rowów mogłam zacząć przygodę dla Krzysia. Do dzisiaj wspominam i opowiadam rodzinie o przeżyciach i atmosferze w takim pięknym miejscu"

Wednesday, 08 March 2017 08:49

Gratulujemy ks. Jerzemu Wyrzykowskiemu

Written by

Złoty Krzyż Zasługi dla Księdza Wyrzykowskiego

Złoty Krzyż Zasługi w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  - księdzu Jerzemu Wyrzykowskiemu z Duninowa w dniu 18 stycznia 2017 roku w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie wręczyła Małgorzata Sadurska. Złoty Krzyż Zasługi został nadany za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce i osiągnięcia w pracy zawodowej oraz społecznej dla kraju. Przypomnijmy, że w lipcu 2016 roku, podczas obchodów 40- lecia gminy Ustka - Wójt Gminy Ustka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli Księdzu Proboszczowi Jerzemu Wyrzykowskiemu odznakę nadającą tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Ustka”.

Tuesday, 31 January 2017 10:24

Bieg dla życia

Written by

Bieg dla życia

Natalka wybiegła z Rowów lekko po 11,00 w asyście biegaczy amatorów jak również zawodników Klubu Sportowego "Wybrzeże" Objazda - na starcie w Rowach żegnali ją mieszkańcy gminy Ustka życząc powodzenia i tak słonecznej pogody przez całą Polskę. Dziękujemy sołtysowi Rowów, pracownikom Centrum Kultury, jednostkom OSP Objazda i Duninowo i wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc w organizacji startu. Przypominamy - Natalka z m-ści Stadniki k/Dobczyc przy trasie Myślenice-Zakopane biegnie z Rowów do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie i dalej do Dobczyc, by pomóc małemu Patrykowi i Krzysiowi w zmaganiu się z chorobą - w ramach 1% poprzez fundację zbiera na leczenie. Łączymy się z nią całym sercem, gratulujemy rodzicom córki a włodarzom takiej mieszkanki! Trzymamy kciuki! Jesteśmy z Wami!

ZPP

Miło nam poinformować że w rankingu Ogólnopolskim Gmin i Powiatów Polskich gmina Ustka zajęła 7 miejsce. Eksperci Związku oceniali gminę w 10 grupach tematycznych, m.in. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców, rozwój społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, działania promocyjne, współpraca krajowa i zagraniczna. Zapraszamy na strony ZPP celem poznania szczegółów

Wednesday, 18 January 2017 07:36

Delegacja z Pietravairano w Gminie Ustka

Written by

Delegacja z Piertavairano w Gminie Ustka

„Z ziemi włoskiej do Polski…….” – można powiedzieć, że te słowa polskiego hymnu znalazły odzwierciedlenie w gminie Ustka. Bowiem w dniach 13-17 stycznia 2017 roku gościła u nas delegacja z włoskiego miasta Pietravairano. Pietravairano to małe włoskie miasteczko liczące zaledwie 3 tysiące mieszkańców położone w prowincji Caserta (50 km od Neapolu, 150 km od Rzymu) w klimacie śródziemnomorskim. W dniu 16 stycznia 2017  roku w Urzędzie Gminy w Ustce została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Gminą Ustka i Miastem Pieravairano (Włochy).
W imieniu Gminy Ustka umowę podpisała Wójt Anna Sobczuk-Jodłowska, w imieniu gminy włoskiej – pełnomocnik Burmistrza Pietravairano Francesca Zarone – asesor Raffaele Bassi. Współpraca ma służyć rozwojowi obu gmin w wielu płaszczyznach życia:  społeczno-kulturalnej, turystyce, promocji, oświacie, pozyskiwaniu środków na wspólne przedsięwzięcia a przede wszystkim  pogłębienia więzi między mieszkańcami, jako członkami Unii Europejskiej.

Thursday, 22 December 2016 09:36

Kiermasz świąteczny w Urzędzie Gminy Ustka

Written by

Kiermasz świąteczny

W dniu 21 grudnia w holu Urzędu Gminy w Ustce można było podziwiać i zakupić ozdoby świąteczne: witraże, aniołki, choinki, serduszka, pierniczki, stroiki, itp. Wszystkie ozdoby zostały przygotowane przez mieszkańców gminy Ustka. Szczególne podziękowania kierujemy  dla: Kazimiery Cholewy, Anny Szymczyk, Marioli Gielar, Krystyny Czucha, Jolanty Kostka i jej młodemu pomocnikowi Bartoszowi Wiśniewskiemu. Kolejny kiermasz już za rok…

OSP Objazda

Ochotnicza Straż Pożarna w Objeździe ma powód do dumy, otóż stała się właścicielem nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4, z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych. Piękny, czerwony wóz strażacki firmy MAN zawitał do Objazdy 23 listopada br.
o godzinie 21:30. OSP Objazda - mobilna jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego posiada obecnie jeden z najnowocześniejszych pojazdów pożarniczych. Wyposażony jest on w szereg technologicznych rozwiązań takich jak: elektryczna wyciągarka, autopompa z układem wodno – pianowym, z systemem sterowania automatycznego lub ręcznego, wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy oraz wiele innych urządzeń niezbędnych do podejmowania czynności ratowniczych.

Thursday, 01 December 2016 08:15

XXIII Sesja Rady Gminy Ustka

Written by

Sesja 25 listopada 2016

W dniu 25 listopada odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw gospodarki komunalnej tj. przystąpienia do sporządzenia mpzp dla części obszaru Lędowo, zmiany mpzp w obszarze obejmującym działkę Nr 358/2 położoną w obrębie Lędowo  oraz dla części działek Nr 15/2 i 16/2 położonych w obrębie Machowino, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Grabno, Rowy, Dębina i Pęplino, nadania nazw ulic w miejscowości Rowy.

Page 6 of 22

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…