Aktualności (309)

Wednesday, 02 July 2014 12:05

Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

Written by
Karta Dużej RodzinyW dniu 27 czerwca 2014 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z udziałem Pary Prezydenckiej oraz samorządów, które wprowadziły Kartę Dużej Rodziny.
Na spotkanie zaproszona została Pani Wójt Anna Sobczuk – Jodłowska, jednak w Jej imieniu w uroczystości wzięła udział Alicja Roguszczak - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.

W spotkaniu uczestniczył również Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz. Pan Prezydent Bronisław Komorowski złożył serdeczne podziękowania samorządom za zaangażowanie i  wkład pracy na rzecz rodzin wielodzietnych.
W trakcie spotkania Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał pierwsze, symboliczne ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny z numerami 1 i 2 dla Pary Prezydenckiej: Bronisława i Anny Komorowskich, którzy są rodzicami pięciorga dzieci.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, zakończone zostało wspólnym zdjęciem Pary Prezydenckiej z przedstawicielami poszczególnych gmin z danych województw.

W Gminie Ustka Karta Dużej Rodziny, przyjęta uchwałą Rady Gminy, funkcjonuje od lutego br. Z pomocy, w formie ulg, zniżek i zwolnień za korzystanie z wybranych ulg i przy zakupie towarów, korzysta 61 rodzin.  Karty wydano dla 330 osób uprawnionych.
{ytpopup type="image" content="pliki/gops/zdjecie_123.jpg" width="400" height="300" title="Spotkanie z Prezydentem"}Autografy dla uczniow
Spotkanie z Prezydentem{/ytpopup}
PODZIĘKOWANIA
Tuesday, 01 July 2014 12:45

Informacja z XXXIX Sesji Rady Gminy Ustka

Written by
W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyła się  Sesja Rady Gminy Ustka, na której Rada Gminy  podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych tj.  dopłat do ceny 1 m3   odprowadzanych ścieków, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2014 – 2024 oraz zmian w budżecie gminy.

Rada Gminy wyraziła wolę zmiany Porozumienia Międzygminnego w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pn. „BOROWINY” dla celów złóż borowin. Wyraziła zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Słupskiego, nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dębina, nadała nazwy ulic w miejscowości Machowino.

Dokonała zmiany uchwał dotyczących: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi  sportu oraz ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom z terenu gminy.

Rada upoważniła Wójta do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim, Gminą Miasto Ustka i Spółką komandytową na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej”. Rozpatrzyła skargę na działalność Wójta oraz przystąpiła do scalenia i podziału części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Przewłoka.

Ponadto Rada Gminy przyjęła  informacje: o stanie przygotowań do sezonu wczasowo – turystycznego i  o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości oraz plany pracy Komisji i Rady Gminy do zakończenia kadencji.
     W ramach obchodów jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Ustka zorganizowało w dniu 28 czerwca 2014 roku II edycję marszu nordic walking. Podobnie, jak w ubr impreza miała charakter rekreacyjno - edukacyjny. Celem przedsięwzięcia była promocja turystyczna nadmorskiego pasa Wybrzeża Słowińskiego, edukacja w zakresie walorów przyrodniczo - leśnych Nadleśnictwa i Gminy Ustka, popularyzacja zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnych zalet nordic walking. Marsz odbywał się na trasie wyznaczonej w 2013 roku, tj. ścieżką dydaktyczną i brzegiem Bałtyku, pod hasłem "Zdobywamy Orzechowską Wydmę", długości ok. 7 km.
{ytpopup type="image" content="images/stories/nordic_walking/Image0002.jpg" width="400" height="300" title="Zdobywamy Rzechowską Wydmę"}Zdobywamy Rzechowską Wydmę
Zdobywamy Rzechowską Wydmę{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/nordic_walking/Image0003.jpg" width="400" height="300" title="Zdobywamy Rzechowską Wydmę"}Zdobywamy Rzechowską Wydmę
Zdobywamy Rzechowską Wydmę{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/nordic_walking/Image0004.jpg" width="400" height="300" title="Zdobywamy Rzechowską Wydmę"}Zdobywamy Rzechowską Wydmę
Zdobywamy Rzechowską Wydmę{/ytpopup}
     Partnerami naszej imprezy byli: Gmina Ustka, Stowarzyszenie Turystyczne Gminy Ustka "Klif" oraz Pan Jan Huruk ze Słupska (znany olimpijczyk), który pełnił jednocześnie funkcję kapitana marszu. Trasa charakteryzuje się przeciętnym stopniem trudności oraz różnorodnością wrażeń. Znaczenie miała również infrastruktura Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego "Leśnik" w Orzechowie. Sąsiedztwo brzegu Bałtyku pozwoliło wyeksponować najbardziej charakterystyczne elementy nadmorskiego krajobrazu. Można było ją pokonać w ok. 2 godz., zależnie od potrzeb i kondycji uczestników. Do marszu zarejestrowały się nie tylko osoby wyposażone w oryginalne kije nordic walking, wszyscy chętni  otrzymali mapki i nr startowe. Trasa wiodła przez częściowo utrwaloną wydmę oraz mozaikę zbiorowisk leśnych z udziałem drzewostanów sosnowych i bukowych. Dzięki temu uczestnicy mieli okazję poznać walory przyrodnicze Nadleśnictwa, wrażenia potęgował spory odcinek morskiej plaży.
   Dlaczego postawiliśmy na nordic walking? Okazuje się, że łączy on w sobie najlepsze cechy aktywności ruchowej. Jest łatwy i szybki do przyswojenia na poziomie podstawowym, można go uprawiać bez względu na wiek, kondycję i poziom sprawności. Taki marsz jest możliwy do uprawiania wszędzie, w dowolnym terenie, na każdej nawierzchni, przez cały rok. Jego uprawianie nie wymaga dużych kosztów, podczas marszu jest możliwość ćwiczenia w towarzystwie nowo poznanych osób (cały kraj) i nawiązywania znajomości.
{ytpopup type="image" content="images/stories/nordic_walking/Image0005.jpg" width="400" height="300" title="Zdobywamy Rzechowską Wydmę"}Zdobywamy Rzechowską Wydmę
Zdobywamy Rzechowską Wydmę{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/nordic_walking/Image0006.jpg" width="400" height="300" title="Zdobywamy Rzechowską Wydmę"}Zdobywamy Rzechowską Wydmę
Zdobywamy Rzechowską Wydmę{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/nordic_walking/Image0007.jpg" width="400" height="300" title="Zdobywamy Rzechowską Wydmę"}Zdobywamy Rzechowską Wydmę
Zdobywamy Rzechowską Wydmę{/ytpopup}
Zgodnie z regulaminem dzieci startowały pod opieką rodziców lub opiekunów.     
     Zabezpieczenie medyczne imprezy przygotowała specjalistyczna ekipa ratowników z apteczką pierwszej pomocy. Na kwadrans przed startem kapitan marszu - Pan Jan Huruk - przeprowadził instruktaż, w ramach którego omówił zasady, technikę nordic walking, zwrócił uwagę na umiejętne rozłożenie sił. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Nadleśniczy Jarosław Wilkos, który przedstawił cele promocyjne i zaprezentował partnerów organizacyjnych przedsięwzięcia. Następnie wraz z Wójtem Gminy Ustka - Pani Anna Sobczuk-Jodłowska, dokonał uroczystego przecięcia wstęgi i wystartowania całej grupy, tj. 70 uczestników.

   W czterech kluczowych punktach trasy ustawiono pracowników, którzy wskazywali kierunek ruchu, dwóch z nich okolicznościowymi pieczęciami potwierdzało zaliczenie marszu. Organizatorzy ustanowili kategorie konkursowe, których zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, w tym:
1)  najstarszy uczestnik – p. Bogdan J. z Warszawy
2)  najmłodszy uczestnik – Zuzanna M. z Psar (1 roczek)
3)  najliczniejsza rodzina – pp. Krystyna i Marcin M. z córkami Zuzanna i Agata z Psar
4)  rodzic z bobasem – pp. Krystyna i Marcin M. (bobas 1 roczek)
5)  uczestnik z najdalszego zakątka kraju – pp. Krystyna i Marcin M. z Psar
6)  najstarszy uczestnik z Gminy Ustka – p. Kazimierz A. z Pęplina
7)  nagroda specjalna z okazji urodzin – p. Anna K. z Ustki (b. pracownik Nadleśnictwa)

  Po ukończeniu marszu Nadleśniczy J. Wilkos podziękował wszystkim za udział, dokonał podsumowania oraz ogłosił nazwiska laureatów. Ciekawostką pośród wyników był udział rodziny z Psar, która zwyciężyła aż w 4 konkurencjach, w tym: najliczniejsza rodzina, matka z bobasem i najdalsze miejsce zamieszkania. Następnie Nadleśniczy wraz z Wójtem Gminy Postomino (Pan  Janusz Bojkowski) oraz Wójtem Gminy Ustka (Pani Anna Sobczuk-Jodłowska) wręczyli wyróżnionym nagrody.
     Nadleśniczy specjalne podziękowania skierował również na ręce p. Jana Huruka za pomoc merytoryczną.
{ytpopup type="image" content="images/stories/nordic_walking/Image0008.jpg" width="400" height="300" title="Zdobywamy Rzechowską Wydmę"}Zdobywamy Rzechowską Wydmę
Zdobywamy Rzechowską Wydmę{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/stories/nordic_walking/Image0009.jpg" width="400" height="300" title="Zdobywamy Rzechowską Wydmę"}Zdobywamy Rzechowską Wydmę
Zdobywamy Rzechowską Wydmę{/ytpopup}
Kapitan marszu został uhonorowany upominkiem. Również wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, pamiątkowe dyplomy udziału, okolicznościowe koszulki oraz materiały promocyjne Nadleśnictwa i Gminy Ustka. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na ognisko integracyjne, gdzie posilali się smaczną grochówką, napojami i tradycyjną kiełbaską na patyku. Przy stolikach odbywały się rozmowy i wymiana wrażeń, w tle przygrywała biesiadna muzyka. Znalazła się również grupka amatorów tańca, która wokół ogniska zaimprowizowała ciekawe układy artystyczne. O pozytywnej ocenie marszu świadczą deklaracje uczestników spotkania, którzy umawiali się już za rok, na kolejną edycję imprezy.
Friday, 27 June 2014 10:24

Faworyci Lata

Written by
Faworyci lataCentrum Kultury Gminy Ustka oraz fundacja Polska Łączy zapraszają na międzynarodowy przegląd talentów Fawoyci Lata. Impreza odbędzie się w dniu 29 czerwca (niedziela) od godziny 18.00 w parku przy ul. Słonecznej w Rowach. Zapraszamy.
Friday, 27 June 2014 10:16

Wernisaż pleneru malarskiego

Written by
Wiatr od morzaCentrum Kultury Gminy Ustka zaprasza na wernisaż pleneru malarskiego "Wiatr od morza". Wspaniałe pejzaże, cudne klimaty, romantyczne spojrzenie na świat. 29 lipca (niedziela) godzina 17.00 Świetlica Wiejska w Rowach. Wstęp wolny.
Thursday, 26 June 2014 14:49

Wiatr od morza

Written by
Wiatr od morzaCentrum Kultury Gminy Ustka zaprasza na otwarcie pleneru malarskiego "Wiatr od morza". Szczegóły dotyczące imprezy znajdują sie na plakacie.
Tuesday, 24 June 2014 08:51

Zawody Sportowo - Pożarnicze

Written by
Zawody Strażackie w ZaleskichPodczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w dniu 14.06.2014 r. w Zaleskich brało udział 19 drużyn z 6 Ochotniczych Straży Pożarnych: 4 drużyny z OSP Pęplino, 4 drużyny z OSP Możdżanowo, 3 drużyny z OSP Starkowo, 4 drużyny z OSP Duninowo, 3 drużyny z OSP Zaleskie i 1 drużyna z OSP Objazda.

Wyniki zmagań w poszczególnych grupach były następujące:
W grupie A mężczyzn I miejsce zajęło OSP Pęplino; II miejsce OSP Duninowo; III miejsce OSP Pęplino 1.
W grupie B kobiet I miejsce OSP Pęplino; II miejsce OSP Duninowo; III miejsce OSP Możdżanowo.
W grupie C chłopców I miejsce OSP Możdżanowo; II Miejsce OSP Pęplino; III Duninowo.
W grupie D dziewcząt I miejsce OSP Duninowo II Możdżanowo.
Drużyny za zajęcie od 1-3 miejsca otrzymały puchary.
{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zawody_strazackie_zaleskie2014/Image0007.jpg" width="400" height="300" title="Zawody Strażackie w Zaleskich"}Zawody Strażackie w Zaleskich
Zawody Strażackie w Zaleskich{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zawody_strazackie_zaleskie2014/Image0009.jpg" width="400" height="300" title="Zawody Strażackie w Zaleskich"}Zawody Strażackie w Zaleskich
Zawody Strażackie w Zaleskich{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zawody_strazackie_zaleskie2014/Image0010.jpg" width="400" height="300" title="Zawody Strażackie w Zaleskich"}Zawody Strażackie w Zaleskich
Zawody Strażackie w Zaleskich{/ytpopup}
W kwalifikacji generalnej I miejsce zajęli strażacy z OSP Pęplino i otrzymali bon na kwotę 3 tyś. zł. oraz Puchar przechodni ufundowany przez Wójta Gminy Ustka ; II miejsce OSP Duninowo i bon na kwotę 2 tyś. zł.; III miejsce OSP Możdżanowo i bon na kwotę 1 tyś. zł.

Podczas Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które się odbyły w dniu 21.06.2014 r. w Jezierzycach z gminy Ustka startowały 4 drużyny:
W grupie A mężczyzn OSP Pęplino, drużynowo V miejsce
W grupie B kobiet OSP Pęplino, drużynowo IV miejsce
W grupie C chłopców OSP Możdżanowo, drużynowo zajęli II miejsce
W grupie D dziewcząt OSP Duninowo, drużynowo VI miejsce.

{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zawody_strazackie_jezierzyce2014/Image0007.jpg" width="400" height="300" title="Zawody Strażackie w Jezierzycach"}Zawody Strażackie w Jezierzycach
Zawody Strażackie w Jezierzycach{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zawody_strazackie_jezierzyce2014/Image0009.jpg" width="400" height="300" title="Zawody Strażackie w Jezierzycach"}Zawody Strażackie w Jezierzycach
Zawody Strażackie w Jezierzycach{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/zawody_strazackie_jezierzyce2014/Image0010.jpg" width="400" height="300" title="Zawody Strażackie w Jezierzycach"}Zawody Strażackie w Jezierzycach
Zawody Strażackie w Jezierzycach{/ytpopup}
W kwalifikacji generalnej na 9 gmin startujących w zawodach, gmina Ustka zajęła V miejsce.
Wygrała gmina Kępice, II miejsce zajęła gmina Kobylnica, III miejsce gmina Słupsk.
Więcej zdjęć w galerii.
Monday, 16 June 2014 09:28

Powitanie lata w Rowach

Written by
Naptunalia 2014W sobotę, 14 czerwca 2014 roku od godziny 10-tej w świetlicy środowiskowej w Rowach rozpoczęła się impreza pn. „Neptunalia - Przywitanie lata”. Impreza została zorganizowana w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Ze wszystkich świetlic z terenu gminy ustka do Rowów przyjechały dzieci wraz z opiekunami. Po uroczystym przywitaniu zaproszonych gości, wszystkich dzieci – rozpoczęły się występy artystyczne. Stworzyły one dzieciom szansę pozytywnego zaprezentowania efektów swojej pracy oraz osiągnięć sportowo-tanecznych jednocześnie podnosząc poczucie własnej wartości, a także umiejętność pozytywnej autoprezentacji – wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.

{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/neptunalia_2014/image002.jpg" width="400" height="300" title="Neptunalia 2014"}Neptunalia 2014
Neptumalia 2014{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/neptunalia_2014/image003.jpg" width="400" height="300" title="Neptunalia 2014"}Neptunalia 2014
Neptunalia 2014{/ytpopup}{ytpopup type="image" content="images/phocagallery/neptunalia_2014/image004.jpg" width="400" height="300" title="Neptunalia 2014"}Neptunalia 2014
Neptunalia 2014{/ytpopup}

Współpraca w grupie, przyjemność i satysfakcja ze wspólnego działania oraz stworzenie uczestnikom okazji do śmiechu, nieskrępowanej aktywności ruchowej oraz uwolnienia od napięć, odreagowania energii w relacjach z rówieśnikami – to ważna część takich spotkań podsumowujących  całoroczną prace w świetlicach środowiskowych.
Po gorącym posiłku i otrzymaniu upominków, około godziny 14-stej dzieci zostały rozwiezione autokarami do swoich domów.

Organizatorami imprezy na zlecenie Gminy Ustka byli: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku, Rada Sołecka w Rowach, Gminny Ośrodek Kultury w Zaleskich.

Dziękujemy organizatorom, a dzieciom życzymy radosnych i szczęśliwych wakacji.

Więcej zdjęć można zobaczyć w galerii

Wednesday, 04 June 2014 13:48

Sukces gimnazjalistów z Objazdy

Written by
na własne konto

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Objeździe wzięli udział w ogólnopolskim programie "Na własne konto" skierowanym do młodzieży z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.  

ObjazdaW dniu 30 maja 2014 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe zainaugurowano Dni Kultury Szkolnej. Jest to przedsięwzięcie, które ma na celu podsumowanie całorocznej pracy poszczególnych zespołów klasowych na niwie artystycznej oraz przybliżenie osiągnięć uczniów szerokiej rzeszy odbiorców. Pomysł tych działań zrodził się w trakcie analizy koncepcji pracy szkoły i ma na celu poza prezentacjami  szeroko pojętą integrację wszystkich uczniów oraz możliwość uczestnictwa w kulturze szkolnej.
Page 13 of 23

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

  1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
  2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
  3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…