Ogłoszenia - drobne (98)

poniedziałek, 29 październik 2018 12:01

Obwieszczenia w sprawie polowań

Napisane przez

Obwieszczenie w sprawie polowań - Koło łowieckie Daniel.
Obwieszczenie w sprawie polowań - Koło łowieckie Bałtyk.
Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 241 "Bałtyk" informuje o zmianie obwodów w których ma się odbyć polowanie zbiorowe w dniu 23.11.2018 roku.
Uprzednio planowane polowanie w tym dniu w obwodzie nr 10 odbędzie się w obwodzie nr 11.
Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 241 "Bałtyk" informuje, że w dniach 1,2 grudnia 2018 odbędą się  polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 10. od godz. 8:00 do zachodu słońca.
Obwieszczenie w sprawie polowań - Koło łowieckie Gwardia.
Obwieszczenie w sprawie polowań - Koło łowieckie Knieja.

Ustka, dnia 16 sierpnia 2018 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 24 ust.2,3,4„Programu współpracy Gminy Ustka na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” podjętego Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXXV.437.2017 z dnia 29 listopada 2017 roku zmienionego Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XLII.528.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku Wójt powołuje komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.

W związku z powyższym przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą zgłaszać swoje kandydatury do udziału w pracach komisji celem oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godz. 14:00

Nadmieniam, że kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje nie będzie brać udziału w ogłoszonym konkursie.

 

Wójt Gminy Ustka

/-/Anna Sobczuk - Jodłowska

 

 

ZARZĄDZENIE NR 120.46.2018 WÓJTA GMINY Ustka z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994), art. 207 Kodeksu Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 917) oraz art. 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się na okres ekstremalnego upału w dniu 08 sierpnia 2018 r. skrócony czas pracy pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ustka.
§ 2.
W związku z § 1 w  dniu 08 sierpnia 2018 r.  Urząd Gminy Ustka funkcjonować będzie w godzinach od 7.30 do 15.30.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                    Wójt
                                /-/Anna Sobczuk-Jodłowska

Powiat Słupski realizuje projekt pt. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego", współfinansowany ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
UWAGA: Przedłużono termin zgłoszeń do 31 sierpnia.

Strona 1 z 8

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30
godziny przyjęć interesantów przez pracowników merytorycznych na stanowiskach pracy: 9.00 - 14.00.
Po godzinie 14.00 możliwe będzie załatwienie sprawy na BOI, bez udziału pracownika merytorycznego.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 14:00

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…