Ogłoszenia - drobne (130)

Wednesday, 19 October 2016 07:56

Nabór na stanowisko logopedy

Written by

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki ogłasza nabór na stanowisko logopedy w Niepublicznej Szkole Podstawowej oraz Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce

WYMAGANIA

 • wykształcenie kierunkowe;
 • doświadczenie na stanowisku logopedy;
 • dobry kontakt z dziećmi;
 • dyspozycyjność, terminowość, dokładność, odpowiedzialność;
 • korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo;
 • mobilność.

ZADANIA

 • przeprowadzenie diagnozy logopedycznej;
 • ustalenie wskazań terapeutycznych;
 • rozwijanie komunikacji;
 • stymulacja mowy czynnej i biernej;
 • konsultacje lub/i instruktaże dla rodziców;
 • opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych;
 • prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów;
 • współpraca z dyrektorem placówki;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • list motywacyjny wraz z aktualnym CV opatrzonym klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” z własnoręcznym podpisem,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie (kserokopie dyplomów, kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, rekomendacje),
 • dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach),
 • oświadczenie o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności.

FORMA, MIEJSCE PRACY

Miejsce wykonywania pracy: Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Słonecznikowe Przedszkole w Ustce, ul. Darłowska 3B.
Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie
Dokumenty w kopercie opatrzonej dopiskiem „Nabór na stanowisko Logopeda” należy składać w terminie do dnia 28 października 2016r. (decyduje data wpływu dokumentów) do godz. 13.00 w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ustce, ul. Darłowska 3b lub na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z wybranymi kandydatami/-kami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci/ -tki zostaną poinformowani/ -e.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski prowadzi szkolenie e-learningowe o zanieczyszczeniu morza Bałtyckiego, kurs nazywa się Odpady plastikowe w Bałtyku i jest finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.Szkolenie potrwa do końca lutego przyszłego roku. W trzytygodniowych cyklach na stronie pke.gdansk.pl będą pojawiać się wykłady wraz z prezentacją. Pierwsze wykłady zostały już opublikowane. Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców z wiedzą o zagrożeniu środowiskowym przez plastiki dlatego liczymy na Państwa pomoc w rozpowszechnieniu informacji o kursie.

Poniżej informacje o kursie oraz streszczenie pierwszego wykładu.

Wójt Gminy Ustka informuje o przeprowadzeniu w dniach 30 września 2016 – 14 października 2016 roku konsultacji projektu uchwały: „Program współpracy Gminy Ustka na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”, aktu prawa miejscowego, zwanego dalej uchwałą.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane są od 1 września 2016 roku. Należy je składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Dunina 24, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, pokój nr 15.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Page 6 of 10

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka
tel. (0-59) 814-60-44
tel. (0-59) 815-24-00
fax. (0-59) 814-42-57
e-mail:
urzad@ustka.ug.gov.pl
ePUAP:skrzynka podawcza

Godziny pracy

Urząd Gminy jest czynny:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;
2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.
Przyjęcia interesantów w godzinach:
1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;
3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Wójt Gminy Ustka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w środy od 10:00 do 14:00 oraz od 15.30 do 16.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu  pod nr tel. 59 815 24 01 

Kasa Urzędu

Kasa Urzędu jest czynna w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;
 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 16.00;
 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00.

Gmina Ustka                                  
NIP: 839-003-01-53                   
REGON: 770979878

Urząd Gminy Ustka               
NIP: 839-291-86-87
REGON: 770509240

Top
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. More details…